Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΝΚΑΠΡΟΚΕΙΤΑ ΓΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΠΟΧΕΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΛΗΤΗ!!
κή διαβούλευση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
μότητες . .
Η nopouσίοση όnως
npoηγoύμενη ε.
του Λιμένος Πρέβεζος.
τούς μήνε , τελικά αντ ο σκέδια για το Master
Εξ ημν εί6ομε με καλό
Στον Εισαγγελέα Πρέβεζας
0 48χρονος Που πυροβόλησε
δύο άτομα στην Άνω Μυρσίνη
Προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Παρασκευή
Ευρεία σύσκεψη, υπό τον Πρωθυπουργό
Για τις καταστροφές
Που προκάλεσε ο κυκλνας "Ιανός"
|noupyo Κυράκο Μητοοτάκη και τm
| ουμμετοκή unoupwν, υφυnοργν.
tonικν φορέων , εκnρoοunων napa
γwγικν τάξεων , ουΛλόγων , κυρερ.
| onnεύετo εν το δεύτερο όουλευτν
Πραγματonononκ xες για τις κατ .
| στροφές nou npoάλεσε ο υκηνος
του το Σάppατo Τ με Vτικν στελεκν καυ
EΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (47) ΑΝΤήφυρο γι τους
αρνητές μάσκας
- Πού οφείλεται το filinris) κατάγετα
Εννός ότι οι κατοι , anό τον λύκο ( Canis Pelis sihetris catus)
ν επβιά- κατάγεται από την ο .
αnό τον Άρειο Πόγο για της μάσκες.
μεγάλη
χρωματισμού του lupus , με χpωpatιoμό με χρωματισμό τριχuτριχματος του , oε τριχματος κοφέ με αι
ματος σταχτοκίτρινο
nοχρoεις του Υκρι
νήθως ενιαίο χρω- και ο κόκκινος λυκος δσες.
pατισμό των αντ . ( Canis nitas) , nou o .
στοιχων αγρίων ζ - μεpa τείντι npos εξaορκτικός λύκος ή λευΑΠ: Ο κατοικίδιος κός Πολικός λύκος
uυuυsu σκύλος (Canis lupus ( Canis lupus arctoe) .
ού του τριχματος
οτα δύο εδη κατοικ δίων ζων .
νέχεα στη σεε
Από τούδε και στο εξής θα δικο νται Πονικά όοοι αρνούνται να της
φορέοουν .