Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0,α ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Σήμερα Τετάρτη
Τρίωρη διακοπή ρεύματος
στην Σπάρτη > σελ.7
Βραβεύσεις μαθητν ,
εκπαιδευτικν και συνεδρίαση
ΔΣ Σπάρτης στον Μυστρά, σελ.8
Εορτάστηκαν τα ονομαστήρια
του Μητροπολίτη Ευστάθιου
> σελ. 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 1 Ετος 25- Αριθμός 5960| Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731081 253 Fax 2731081250e-mailLinfo @iakonikos.gr wwwwlakonikos.gr
Κλειστές μονάδες σε Λακωνία και την υπόλοιπη χρα
Δήλωση
Βακαλόπουλου
αΠανδημία καταλήψεων
στα σχολεία
για Παραίτηση :
αΠεριβάλλον
ακατάλληλο
και ανθυγιεινό
ο δήμοςν
"10 ΕΡΓΑΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΝΤΡΟ IΠΑΝΤΗΣ
συνέχεια σελ g
Ο κύβος ερρίφθη:
Νέα γέφυρα
στη Σκάλα
Στην κατασκευή νέας γέφυρας του Ευρτα στη Σκάλα , η
οnοία θα αντικαταστήσει την
Γα μάσκες και Πολυάριθμα τμήματα διαμαρτύρονται οι μαθητές
nαλαιά σιδερένια, θα ηροχωρήσει σύντομα η Περιφέρεια
Εκπαίδευσης , [22/9), υnό κατάληξη τελούσαν ηεριπτσεις- υπάρχουν τάξεις
Μόλις μια εβδομάδα μετά την τεροβάθμιας .
έναρξη της σχολικής χρονιάς λουκέτον είχε μπει σε . 1ο ΓΕΛ και οι εγκαταστάσεις του συγ - ακόμα και άνω των 25 Παιδιν ,
στις 14 Σεπτεμβρίου , σχολικές Σπάρτης 2ο ΓΕΛ Σnάρτης , 1ο κροτήματος δηου στεγάζοντοι το γεγονός Πou έρχεται σε αντίθεση
μονάδες της Δευτεροβάθμιας ΕΠΑΛ-1ο Εργαστηριακό Κέντρο 4o Γυμνάσιο (Πειραματικό) και με τον σχεδιασμό του Υπουρ Εκπαίδευσης στον νομό Λοκω - Σπόρτης , Μουσικό Σχολείο 30 ΓΕΛ ΣΠάρτης
νίας Βρίσκονται εκτός λειτουρ - Σηάρτης [με λυκειακές τάξεις ,
γίας .
Προχρησν σε καταλήψεις
Ειδικότερο, μέχρι και την Τρίτη ξεις . Enίσης , όηως διαπίστωσε χρήση μάσκας εντός των σχολι- θέματα όΠως η καθαριότητα και
22/9, σύμφωνα με επίσημη ενη - οΛακωνικός Τύπος, τουλάχι - κναιθουσν και τα Πολυμελή άλλα λειτουργικό ζnτήματα .
μέρωση από τη Διεύθυνση Δευ - στον έως το μεσημέρι της Τρίτης ιμήματα , καθς -σε ορισμένες
Πελοποννήσου.
Τη μελέτη για την εν λόγω
κατασκευή -nou θα συνδέει
μεταξύ τους δύο περιοχές της
μαθητές ΓΕΛ Νεάπολης και Γυμνάσιο θητν , σε γενικό Πλαίσιο, είναι
η αντίδραση στην εκτεταμένη
γείου Παιδείας για Προστασία
Αnό τα κύρια αιτήματα των μα - έναντι του κορωνοϊού . Επίσης
σε ορισμένες σχολικές μονάδες .
οι μαθητές διαμαρτύροντοι για
Σκάλας- εκπονεί ήδη , δω ρεάν , ο μελετητής noυ έχει
αναλάβει το έργο της nαρ καθς
Eηροκαμηίου (με λυκειακές τοκαμψης Βλακιτη . Σε τρεις
μήνες ονομένετοι να παραδοθεί η μελέτη, ηροκειμένου η
Περιφέρεια να προβεί όμεσα
στη διαδικασία δημοηράτηουνέχειο σελ 9
Τμητική εκδήλωση για τον εκλιπόντα ευεργέτη
σης του έργου . δήλωσε ο
Ανεξίτηλη η μνήμη και προσφορά
του Δ. Καλοειδή
nεριφερειόρχης Πελοπoνn σου Παναγιτης Νίκας . Ο ne.
ριφερειάρχης ηρόσθεσε ότι η
υφιστάμενn, nαλαιά, σιδερένια γέφυρα της Σκάλας, θα
συντηρηθεί και θα nαραμείνει
ως μνημείο , με χρήση anoΑπό το Ινστιτούτο Ερευνας Βυζαντινού Πολιτισμού Μυστρά
κλειστικά για ηεζούς και noΗ ηρωτοβουλία διοργάνωσης
Μια ιδιαίτερη εκδήλωση, αφιε - ττον θάνατό του , ηραγματοηο ρωμένη στη μνήμη και το έργο ήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμ - της εκδήλωσης ανήκε στην
του Λάκωνα ομογενή επιχειρη - Βρίου
ματία , φιλάνθρωπου και δω - Προαύλιο χο του Ινστιτούτου διευθύντρια του νστιτούτου κ.
ρητή, Δημητρίου Καλοειδή, με Ερευνας Βυζαντινού Πολιτισμού Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου,
τη συμηλήρωση ενός έτους από UNEΒΥΠΙ στον ιστορικό Μυστρά.
δηλάτες
Οι πηγές της Τρύπης.
Τα εκκλησάκια
και τα Πλατάνια της ,
τα εξοχικά κέντρα .
Η προσφορά
των ανθρπων της .
Του Εμ. Δημητρακόπου)ga3
naνέμορφο Ομότιμη Καθηγήτρια και τέως
ουνέχεια σελ θ
Β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΙΚΤΥΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα