Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
[anatolh5
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatoln.com
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.905
Σελίδα 28
00ΦΙ βρίσκεται πλέον στις
26 καλύτερες Ελληνικές ομάδες
-Σελίδα 27Με μικρή συμμετοχή η Επιτροπή Τουρισμού
Μπορεί να ήρωταγωνιστήσει ο ΑΟAN
" στον κρήτικό όμιλο της Γ εθνικής:
Σελίδα 23
Τ ηλεκτρονικό έγκλημα
Προηγείται των συστημάτων ασφαλείας
το περυσινό Ζενίθ,
στο Ναδίρ φέτος
ο Τουρισμός μας
Σελίδα 3
Αύριο η δίκη χάκερ που έκλεψε αγιονικολιτικη επιχείρηση
- Μία μητέρα
Ο χάκερ - κατάφερε
και τους κινδύνους να π σουν θύματα επιτήδειων, να σπάσει τις ασφαλιστι- σουμε την εξαιρετική και
που γνωρίζουν τρόπους κές δικλείδες ελληνικής αποτελεσματική δουλειά
Ρεπορτά
Αξίζει εδ να τονί και το παιδί της
θετικοί στον κορονοϊο
Παραμένουν
στο σπίτι τους
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Το κατά πόσον είναι να σπάνε τους ηλεκτρο - συστημικής τράπεζας και πou έκανε και στην περίασφαλείς οι τραπεζυκές νικούς τοίχους, των τρα - να κλέψει ένα σεβαστό πτωση αυτή η Υπηρεσία
συναλλαγές με τη χρήση
του-9-banking , παρά τις
διαβεβαισεις των τρα
πεζν , είναι ένα ερτημα
που απασχολεί έντονα
τους χρήστες τέτοιων υπηρεσιν.
Κάθε τόσο προκύπτουν
υποθέσεις πou αποδεικνύουν ότι το ηλεκτρο νικό έγκλημα , βρίσκε.
ται πάντα ένα βήμα πιο
μπροστά από τα συστή.
ματα ασφαλείας και θω.
ράκισης των συναλλαγν
αυτού του τύπου .
Ειδικά , κατά την πε - στις οικονομίες του κό - στο δικό του ηλεκτρο - κομένη διεύθυνση και με
ρίοδο που διανύομε και σμου!
από την αρχή της παν δημίας , αλλά και παλαιό τερα , η παρότρυνση και
έμμεση επιβολή για ευ ρυτερη χρήση ηλεκτρο - κλοπής χρημάτων από της αστυνομικής έρευνας , στη χοα μας από Tς
νικν τραπεζικν συναλ - τραπεζικό λογαριασμό ελαγν με χρήση ΗΥ ή ταιρείας , με έδρα τον A- τασης και δικαστικής
και κινητού τηλεφνου , γιο Νικόλαο εκδικάζεται δικασίας , μέχρι να φτάσει αυλλέξει η Δίωξη Ηλεπολλαπλασιάζει καθημε - αύριο στο Τριμελές Πλημ - η υπόθεση στο δικαστήρινά τους χρήστες. Αλλά μελειοδικείο Λασιθίου..
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής
Αστυνομίας . η οποία δι
ρεύνησε τα ηλεκτρονικά
(χνη που άφησε η παρ
νομη ηλεκτρονική συναλλαγή, η οποίa πραγματο ποιήθηκε το 2017, και έτσι
έφτασε στην ταυτοπo .
ηση του χάκερ- ληστή.
στην Ιεράπετρα
Σελίδο 9
Ε Μεγάλη ανησυχία μεταξύ
των αστυνομικν
της Σητείας,
μετά το κρούσμα
σε κρατούμενο
Ο Τρόπος δράσης
Πρόκειται για υπήκο0 Ρουμανίας , ο οποίος
την περίοδο τέλεσης της
πράξης είχε δηλσει κάτοικος Αθήνας με συγκε
πεζν και να βάζουν χέρι ποσό μεταφέροντάς το
Θύμα επιχείρηση
από τον Άγιο Νικόλαο
Μια τέτοια υπόθεση καν για την ολοκλήρωση
νικό nορτοφόλι. μιας ελ.
ληνικής εταιρείας ηλε
κτρονικν πληρωμν
Τρία χρόνια χρειάστη - και το Πιθανότερο είναι
ελληνικό ΑΦΜΙ
ο δράστης., ο οποίος
παραμένει ασύλληπτος
Σελίδα 11
να μη βρίσκεται πλέον
της προκαταρκτικής εξέπληροφορίες και τα στοιχεία nou κατάφερε να
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 4
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Μαθηματικά
Οι εγγραφές για τη
νέα σχολική χρονιά άρχισαν!
|ΛΑΪΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!!!
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΛΑΣΙΟΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ!
ιδιαίτερα μαθήματα-ολιγομελή τμήματα
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
0,29ε/ ΚΙΛΟ
0,29ε/ΚΙΛΟ
0,456/ΚΙΛΟ
0,996/ ΚΙΛΟ
1,99 /ΚΙΛΟ
. Μαθήματα σε ΓΥΜΝΑΣΙΟ , ΓΕΝΙΚΟ
Ειδνή Διαnαιδαγγηση
ΑΧΑΝΑ ΑΣΠΡΑ
ΑΥΚΕΙΟ & ΕΠΑ.Λ.
1) Πρμμη Παρέμβαση
ΠΑΤΑΤΕΣ
. Δυνατότητα μαθημάτων εξ αποστάσεως
. Παραδίδονται και μαθήματα A.Ο.Θ.
| ΡΟΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Μελέτη Δημοτικού . Γuμνασίου &
Αnοκατάσταση Μαθησακν Δοσκολυν
Εγγραφές καθημερινά
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
25ης Μαρτίου 44, Ισόγειο
Μυλυνάκης
πληροφορίες
Πιταροκοίλης Μιχάλης Αγγελοπούλου Μαρία
Θ 6979 858 416
$698-413106 anas.grigo0gmail.com
Πληση λιανική-χονδρική
ΕΠΙΜEΝΙΔΟΥ 51-ArioΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711
Διανομή κατ' οίκον
Ο 6986 565 498

Τελευταία νέα από την εφημερίδα