Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 23.09.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7446
28 χρόνια
Λαμπίρης (ΤΑΙ ΠΕΔ) :
Επιταχυντές για την κυκλική οικονομία τα λιμάνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΙΝΣΕΤΕ:
Θα ανακάμψει
ΤΤ Ο ελληνικός τουρισμός
Η πανδημία του κορωνοίού επέφερε δραστική μείωση της τουρστικής δραστηριότητας σε όλο τον κόσμο. 0 Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού εκτιμά ότι η μείωση των εσόδων το 2020 σε
σχέση με το 2019 θα υπερβεί το 60% και ίσως Πλησιάσει και το
Μέσα σε αυτό το Περιβάλλον,
σχυρές απλειες κατέγραψε
και ο ελληνικός τουρισμός,
Όμως , η εμπειρία Των Τελευ ταίων δεκαεπν έχει δείξει
Πως ο τουρισμός είναι μα
δραστηριότητα Που βρίσκεται οε μακροχρόνια ανοδική
Τάση και ανακάμπτει από Τς
υφέσεις
ΤΠΕΣ: Ε279 ειτ. ε 9 Δήμας κα 3 Περφέρς γα αυκαότιοη ζμν
Επιχορήγηση συνολικού ύψους 27,9 εκατ.
ευρ έλαβαν 19 δήμοι και 3 Περιφέρειες της
χρας για την αποκατάσταση ζημιν από την
Πρόσφατη κακοκαιρία .
Οι οχετικές αποφάσεις είναι Του υπουργείου ημισεων Προς κάλυψη των Πρτων αναγκν
Εσωτερικν σε συνέχεια των οδηγιν Του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και
έχουν αναρτηθεί στη <Διαύγειαν.
Επίσης, άμεσα εκδίδεται έκτακτη χρηματο δότ
ηση Των δήμων με Το Ποσό Των 8.050.000
ευρ , η οποία θα δατεθεί έναντι Των αποζ
Πληγέντων νοικοκυριν και αποκατάσταση ή
επισκευή της οικοσκευής της Πληγείσας κύριας
κατοικίας.
30 Οκτωβρίου, απόγευμα, ΠροΥπουργείο λουν την Πρτη
Οικονομικν με από
στόχο τη διευ- μηνιαίες δόσεις λέον
κόλυνση
φορολογουμέ- Τις 30 Σεπτεμνων , Προχωρα σε
νομοθετική ρύθ- καταβάλουν τις
οι κάτοικοι των
έξι χωρίς καμία επιπκειμένου
προ- γίνουν οι αναγ- νησιν ,
μικρν ακρΙτικν
του ΕΝΦΙΑ έως σαύξηση.
καίες αλλαγές
σύστημα
Επισημαίνεται ότι εκκαθάρισης του
βρίου, είτε να
ΚΕΟΣΟΕ
τα εκκαθαριστικά φόρου
Πτόση 10%
στην κατανάλωση κρασιού
στην Ελλάδα
δύο για τον ΕΝΦΙΑ οφείλονται στην
θα ξεκινήσουν να πρόσφατη ρύθμση, με την οποία
Τις 25 Σεπτεμ- απαλλάσσονται
από Τον ΕΝΦΙΑ
μιση,
με την Πρτες
οΠΟίa δίνεται η δόσεις
δυνατότητα ΕΝΦΙΑ (Σεπτεμ-αναρτνται από
στους
είτε να καταβά-βρίου) μέχρι Τις βρίου, αργά το
Πολίτες βρίου και οκτω
Created by Universal Document Converter