Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ατοθήκη φυσικού αερίου Καβάλας: Ποιοι μνηστήρες ψύχνουν... υμμάχους
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5816 Τετάρτη 23.09.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Πότε πληρνουμε
ην πρότη δόση
του ΕΝΦΙΑ
Εγκρίθηκε η σχετική μελέτη
> Τελ
Υπ. Μεταφορν:
>>> Τελ
Αποκατάσταση του παροπλισμένου λιγνιτι
κού σταθμού ΛΙΠΤΟΛ στην Κοζάνη
Εως το τέλος Οτωβρίου θα
μπορούν οι ιδιοχτήτες απινήτων
να πληρσουν χωρίς προσαύξηση και τη δόση το
ΕΝΦΙΑ Σεπε μβοίου , μετά τις
καθυστερήσεις στην ανάρτηση
των εκπαθαριστικν του φόρου .
Ο υπουργός Οικονομικν Χρή
στος Σταίκούρας δήλωσε σίμε
ρα στον ΣΚΑΙ ότι τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα αρχίσουν
να αναατνται από την ερχόμενη Παρασκευή , εκτός απροόπτου , και το υπουργείο Οικονομικν θα δσει στους φορολο
γούμενους τη δυνατότητα να
πληρσουν και τη δόση του
Σεπτεμβρίου και τη δόση του
Οκτωβρίου έως το τέλος του
επόμενου μήνα .
Υπουργείο Ο κονομικν
ητ α Εoς 289 ταρείνεται η προθεσμία για
ην Ετστρεπτέα Πραταβοή Π
Αυτό βέβαια δεν απαγορεύει σε
κανέναν να πληρσει την πρτη
δόση έως τις 30 Σεπτεμβρίου ,
όπως είναι η αοχική προθεσμία.
Η νομοθετική πρωτοβουλία την
οποία θα λάβει το υπουργείο
Οικονομικν θα Τροβλέπει ότι
όσοι επιλέξουν διπλή δόση στα
τέλη Οκτωβρίου δεν θα έχουν
την παραμικρή προσαύξη ση
καθς η πληρωμή του Σεπτεμ
βοίου δεν θα θεωρηθεί εκπρόθ- καταβολή 1 έως τη ΔευΥπουργική έσοδα της περιόδου Ιανουα
ρίου-Αυγούστου 2020
Κοινή
Απόφαση παρατείνεται η
προθεσμία για την υποβολή
ενδήλωσης ενδιαφέροντος
για την Επιστρεπτέα Ποο - φέρονται να αξιοπουήσουν
Οι επιχειρήσεις που ενδιατον 3ο κύκλο της ΕπιστρεΔημοσιεύθηκαν τα πρτα αποτελέσματα της οροεπιδημιολογικής
μελέτης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνν
( ΕΚΠΑ ) , που δείχνουν χαμηλή προστατευτική ανοσία έναντι του
νέου κορωνοϊού για το διάστημα Ιούνιος-Ιούλιος 2020.
Η δημοσίευση έγινε στο διεθνές ετιστημονικό περιοδικό Tifer.
Στην εργασία αυτή, τα πρτα 2.500 δείγματα πλάσματος εθελοντνδοτν ποου δραστηριοποιούνται στο ΕΚΠΑ αναλύθηκαν με ειδικό
και ευαίσθητο τεστ για την παρουσία αντισωμάτων έναντι του νέου
κορωνοϊού.
τέρα , 28 Σ επτεμβρίου 2020, πτέας Ποοχαταβολής μπορεπιβεβαινοντας
γούμενο δημοσίευμα του
Euro2day.gr
εσμη.
ούν να εκδηλσουν ενδιαφ
6ρον στην ηλεκτρονική πλαΣτην ίδια συνέντευξη ο υπουογός Οικονομικν,
τντας στο ερτημα αν αντέχει
η ελληνική οικονομία ένα
ενδεχόμενο δεύτερο 1ockd own
απάντησε καταφατικά: Ναι
αντέχειν, τνίζοντας πως μέχρι
στιγμής δεν έχουν μεταβληθεί οι
εκτιμήσεις για ύφεση ως 8% το
2020.
απαντ
'my BusinessSupport?.
Το Υπουργείο Οικονομικν (www. aade .gr/mybusine sst) έως τις 28 Σεπτεμ
επιθυμούν να ενταχθούν βρίου. Με επόμενη Κοινή
Υπουργική Απόφαση, που
θα εκδοθεί μετά την παρέ εργαλείου να υποβάλουν λευση της νέας ποοθεσμίας
υποβολής αιτημάτων, θα
προσδιοριστούν ο ττρόπος
υπολογισμού του ύψους της
ενίσχυσης και άλλα σχετικά
καλεί τους δικαιούχους που
στον τοίτο κύκλο του συγκεχουμένου χρηματοδοτικού
Τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλό επιπολασμό αντισωμάτων,
της τάξης του 19 , αφού με το
τεστ αντισωμάτων που χρησιμοποιήθηκε μόνο 25 δείγματα mopgr/covid19) παρουσιάζουν
βρέθηκαν θετικά . Οικαθηγητές
της Ιατρικής Σχολής του Εθνι
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνν Ουρανία
Τσιπσιλνη, Δημήτρης Παρασ
χευής χαι Θένος Δημόπουλος
( Τούτανης ΕΚΠΑ , https:/mdiτην αίτησή τους εντός της
νέας προθεσμίας.
Πρόσθεσε όμως πως υπάρχει
σοβαρή αβεβαιότητα και κάθε
εβδομάδα , τα δεδομένα αλλάζουν, σημεινοντας χαρακτηρι
στικά πως την επόμενη εβδομά
δα για παράδειγμα, < μπορεί να
με δείτε να αλλάζω τις προβλ
τα κυριότερα αποτελέσματα της
δημοσίευσης.
Υπενθυμίζει επίσης ότι στο
πλαίσιο της Επιστρεπτέας ζητήματα .
Προκαταβολής 1έχει διευρυνθεί το πεδίο των δικαιούχων και οι επιχειρήσεις
καλούνται να υποβάλουν
στοιχεία για τα ακαθάριστα
Created by Universal Document Converter