Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
3 ΡΩΙΝΗ
ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Σεπτεμβρίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7590
Τιμή Φύλλου 0.50Ε
Περιφέρεια Δυτκής Μακεδονίas
Συναντήσεις
Κασαπίδη με μέλη
της Κυβέρνησης
για θέματα
Luρνει"
της ΔΜ
Συνέχεια στην 6
η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία
ν Πάνω από
31.000 οι εγγεγραμμένοι
άνεργοι του ΟΑΕΔ
τον Αύγουστο
Μουσικοί δρόμου
Ζωντάνεψαν τν Πόλη |Τρεβενά
των Γρεβενν
Συνέχεια στην 10
στο Πλαίσιο τms " Ευρωnaκnς
Εβδομάδαs Κνηικότητas 2020
Αυξημένο ενδιαφέρον για
το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ
Συνέχεια στην 7
Συνέχεια στην 11
ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε:
Πρόγραμμα επιχορήνησης
επιχειρήσεων πρόσληψης
ανέργων άνω των 30 ετν
με 75% κάλυψη
του μισθολογικού κόστους
Eπίσημos Συνεργότηs ΜEΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε ,
Συνέχεια στην 4
Προκήρυξη
football Leag ue:
Υποβιβασμός έξ , LEAΑCUE
άνοδ0s από
FOOTBAΙ
ΡΕΒΕΝΑ
490ς Οκτωβρίου 151
ΓΓΕθνική. . τεσσάρων
Συνέχεια στην 20