Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τους άξονες της ΓΕΦΥΡΑΣ Πέτυχαν διάνα οι σκοπευτές
0,ι ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Συγκέντρωση
κατά των ανεμογεννητριν Παρουσίασε το Επιμελητήριοστο Γεράκι > σελ. 7
του Σκοπευτικού Ομίλου
Γυθείου > σελ . 15
Λακωνίας > σαλ.8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίη 22 Σεπτεμβρίου 2020| Ετος 25| Αριθμός 5959| Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Faxt [email protected] . www.lakonikos.gr
Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες
Πέρασε χωρίς
ιδιαίτερες συνέπειες
Απαιτητικό το έργο
του Εενίαυ Σπάρτης
Δίχως να προκαλέσει μεγάλα ηροβλήματα εξελίκθηκε
η κοκοκαιρία lανός στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις
για ακραία καιρικά φαινόμενα, οι επιητσεις ήταν ελάχιστες σε ορισμένες περιοχές
της Περιφέρειος , συγκριτικά
με την αναμενόμενη εξέλιξη
Στη Λακωνία , η κακοκαιρία
Βροχές άνεμο) ήταν
δεν Προκάλεσε ιδιαίτερη
ανησυχία σε τοπικές αρχές
και κατοίκους . Προβλήματα
υπήρξον την Παρασκευή 18/9
στην Κορινθία, καθς η σφοδρή Βροχόπτωση είχε ως συνέπεα
να Πλημμυρίσουν
υπόγεια-ισόγεια σε σπίuα και
καταστήματα στα Λουτρά
Ωραίας Ελένης , εν αnό
φερτά υλικά διεκόnη η κυκλοφορία στον δρόμο Ισθμού
- Επιδαύρου . Σε όλες τις neριφερειακές ενότητες , ο μηχανισμός της Περιφέρεισς και
των συναρμόδιων φορέων
Βρίσκονταν σε πλήρη ενεργοnoinon και είχαν ληφθεί όλα
τα προληπτικά μέτρα για
διακείριση και αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων , Μέχρι
τρα, η βροχή μάλλον ευερ γετικά έδρασε
Νέα Προβλήματα στο φως μετά τις Πρες Παρεμβάσεις
Με γοργούς ρυθμούς ηροχω - Βάθμιση του "Ξενία- Σπάρτης κους της ευρύτερης περιοχής λυψη των δομικν στοιχείων
ρούν οι εργασίες στο διατηρητέο και μετατροπής του σε Κέντρο όσο και για τους επισκέπτες
κτήριο του Πρην Ξενία- Πολιτιστικν , Τουριστικν & Δ Σπαρτής μετά την εγκατάσταση οικητικν Δροστηριοτήτων .
της αναδόχου κατασκευαστικής
εταιρείας n. MΧΑΛΤΣΗΣ -σηαρτιστική κοινωνία ένα εμΛΑΚΩΝ ΑΤΕ, για την υλοnoinσn Βληματικό έργο , Πόλος έλξης Πou αφορά στην αποξήλωση νόταν.
του έργου Βιοκλιματική Ανα - τόσο για τους μόνιμους κατοί του κτηρίου έφερε στο φς το
μέγεθος της φθοράς Που έχει
onoiος σταμάτησε τη λειτουργία επιφέρει ο χρόνος μαρτυρνΣτόχος να nαραδοθεί στη του το έτος 1984 , ολοκληρ - τας τουτόχρονο ότι το έργο είναι
θηκε η Πρτη φάση εργοσιν no anaurmτικό από όσο αναμεΣτον χρο των 2.000 τμ , ο
ις δενδργια
των επιχρισμάτων . Η anοκaσυνέκεια σελ 9
δεις καλλιέργειες
ιδιαίτερα για τους ελαινες ,
είχε δηλσει το βράδυ της
Παραίτηση αβόμβαν Βακαλόπουλου
από την αντιδημαρχία Δ. Σπάρτης
Παρασκευής (1819) ο περιφε ρειάρχης Π. Νίκας.
Διαφορετική ήταν η εικόνο
από τη διέλευση του -Ιανού .
σε περιοχές της Δυτικής Ελ.
λάδας , όπως ο νομός Ηλείας
όπου Προκλήθηκαν κατα στροφές σε καλλιέργειες
αλλά και ητσεις δέντρων.
Δούκας: Με λύπη τηνέκανα αποδεκτήν
ΑΠοχρηση μεγατόνων από δήμαρχο Σπάρτης Μιχόλη Βa - στον δήμαρχο Πέτρο Δούκα
την ηγετική ομάδα της Δημοτι - καλόπουλο, να Παραtτείται από και τελευταίος την έκανε
κής Αρχής Σπάρτης σημει - το αξίωμά του , αποδείχθηκαν απoδεκτή , χωρίς όμως να
θηκε το Σαββατοκύριακο αληθινές , Λίγες ημέρες αφό- έχουν γίνει γνωστοί , onό
nou μας nέρασε.
Οι φήμες nou διαδόθηκαν το
Σάββατο 19/9 κι έφεραν τον
του συμπλήρωσε έναν χρόνο καμία πλευρά , οι λόγοι της
στη θέση του αντιδημόρχου, ο απόφασης τού μέχρι πρότινος
Μu. Βακαλόπουλος υπέβαλε αναπληρωτή δημάρχου .
Δυναμικό ήταν το Πέρασμα
του .Ιανού. και αnό την
Αχαία , καθς ηεριοχές του
νομού αντιμετηισαν σοΒορά
nροβλήματα από τους ισχυρότατους ανέμους
αντιδήμαρχο και αναηληρωτή την έγγραφη nαρσίτηση του
συνέχειο σελ. 8
Ελληνική
β1lakonikos.gr
υποχρηση
του Παναγιτη Τζουνάκου
> σελ. 3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΙΚΤΥΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα