Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οι επτά τομείς δράσης για τα 32 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης
>>> ΤΛ.
ΟΙΚΟΝΟΜΚΗ li
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5815 Τρίτη 22.09.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310 -240652 Fax: 2310 242778ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Νέος εταίρος
στην ΕΥΕλλάδος
ο Γιργς
Αποστολάκης
Αν. Καλλτσάντσης:
Ν.Σαρδελάς
>>> Τελ.
>>> Τελ
Ποιες παθογένειες μπλοκάρουν
τις επενδύσεις
Η ΕΥ Ελάδος με ανακοίνωσή
της καλωσορίζει τον Γιοο
Αποστολάκη, ως νέο Εταίρο στο
τμήμα Συμβουλευτικν Ymηρεσιν της ΕΥ Ελάδος
Ο κος Αποστολάκης εντχθηε
στην ομάδα της ΕΥ τον Φεβρουάριο του 2020, αναλαμβάνοντας, μεταξύ άλων, επικεφολής
υπηρεσιν σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμογν cloud, ολοxλήρωσης τεχνολογικν συστημά
των , ανάπτυξης εφαρμογν για
τον ελληνικό δημόσιο τομέα,
καθς και ανάπτυξης ηλεντρογικν πυλν και mobile εφαομογν.
Διαθέτει συνολική εμπειρία άνω
των 20 ετν στον σχεδιασμό , την
ανάπτυξη και την υλοποίηση
τεχνολογικν λύσεων αιχμής
Ποιν ενταχθεί στην ΕY, ο xος
Αποστολάκης διετέλεσε Γενικός
Διευθυντής σε χορυφαία ελληνκή εταιρεία πυροχής λογισμικού
και ολοληρωμένων συστημάτων
και λύσεων , έχοντας ηγηθεί
πίηθρας έργων με ιδιαίτερη
έμφαση σε συστήματα ERP και
CRM, την ολουλήρωση τεχνολογικν συστημάτων , την ανά ππυξη cdoud και mobile εφαρμογν , καθάς και την υλοποίηση
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Είναι κάτοχος πτυχίου
ΠΑηροφορικής από το Πανεπιστήμιο Οueen Mary του Λονδίνου, καθς και μεταπτυχιακού
τπλου σπουδν στο Advanced
σντεξιούγρον για τα πιμμν
Μεταλλεία Κασσάνδρας
Κοντά σε συμφονία κυβέρνηση
- Εllorado Gold
Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται η κυβέρνηση με την καναδική εταιρεία Eldorado Gold
(μητρική
Ελληνικός Χρυσός ) που λειτουργεί τα Μεταλλεία Κασσάνεφικτή χάρη στην σταθερή
στάση που τήρησε από την
πρτη στιγμή η ελληνική
κυβέρνηση η οποία δια στόματος του υπουργού Περιβάλ λοντος χαι Ενέργειας Κωστή
δρας στη Βορειοανατολική Χατζηδάκη χατέστησε σαφές
ότι είναι υπέρ της επένδυσης,
υπό συγκεκριμένες προϋποθέ .
εταιρεία
Με μαζικές προσφυγές στη δικαιοσύνη απαντούν οι συνταξιούχοι στην κυβερνητική απόφαση να επιστρέψει τα αναδο
ομινά των παράνομων περικοπν του 2012 μόνο στους
δικαιούχους των χύριων συντάξεων , την ίδια στιγμή που η
κυβέρνηση και δη το υπουργείο Εργασίας ετοιμάζονται για
την πληρωμή ποσν ύψους 1,4 δισ. ευρ σε περίπου 1 ενατ.
συνταξιούχους.
Χαλκιδική .
Computing από
College του Λονδίνου . Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ
Ελλάδος ,
Παπάζογλου, σημεινει: Στην
ΕY, οι άνθρωποί μας βρίσκονται
στην καρδιά του εταιρικού ορά
ματός μας . Με μεγάη χαρά
λοιπόν, υποδεχόμαστε τον Γιο
γο Αποστολάκηο οποίος με τη
σημαντική εμπειρία του , θα
ενισχύσει την προσπάθειά μας
γα τη δημιου ργία ενός καλύτερ
ου εργασιακού όσμου , υποστηρίζοντας τους πελάτες μας
στον ψηφιακό μετασχη ματισμό
των επιχειρήσεν τους και τη
βελτιστοποίηση της απόδοσής
τους , μέσω της ανάπτυξης ολο ληρωμένων
συστημάτων και λύσεων .
το Kings
διαπραγμαΎστερα
τεύσεις για την επικαιροποίηση
σύμβασης μεταβίβασης και
του επενδυτικού σχεδίου της
εταιρείας , που βρίσκονται σε
εξέλιξη εδ και σχεδόν ένα
χρόνο, η συμφωνία κατά τις
πληροφορίες που μεταδίδει το
ΑΠΕ κλείνει με αύξηση των
εσόδων του Δημοσίου, των
επενδύσεων,
εργασίας και με πρόσθετα δημοτική αρχή.
μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Πηγές με γνση του θέματος υπματος της επένδυσης, η
αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΕ
ότι τα περισσότερα καγκάθια
έχουν ξεπεραστεί και ότι η
συμφωνία φαίνεται να γίνεται
σεις:
Περισσότερ ες και βισιμες
θέσεις εργασίας, αυξη μένες
εισροές στα χρατικά ταμεία,
διασφαλίσεις για την προστασία
nος Παναγιτης
νpιστάμενης
του περιβάλλοντος
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή
και ελληνική νομοθεσία με
βελτίωση του περιβαλλοντικού
αποτυπματος της επένδυσης
και έργα για τον Δήμο Αριστοτέλη , σε συνεννόηση με την
ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης προανήγγειλε πληρωμές τόσο για το δημόπως η τοοπολογία για την
καταβολή των αναδρομικν τομέα ( για τον οποίο έχει.
ποσν των κύριων συντά
ξεων στους συνταξιούχους ταξη ) να γίνουν εντός του
του δημόσιου τομέα για το
ενδεκάμηνο 2015-2016 θα
κατατεθεί στη Βουλή εντός
του μηνός. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι οι
σιο όσο και για τον ιδιωτικό
θέσεων
Ψηφιστεί ήδη η σχετική διάΌσον αφορά στην βελτίωση
του περιβαλλοντικού αποτ
Οκτωβρίου,
1.000.000 συνταξιούχους.
περίπου
Eldorado Gold έχει δεσμευθεί
για καλύτερη διαχείριση των
αποβλήτων , με τη χρήση της
μεθόδου της ξηρής απόθεσης.
τεχνολογικν
Created by Universal Document Converter