Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

23oC, 15:00

27oC, 21:00

€0.80

24oC - Υγρασία 58%-89% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:28 - Δύση ηλίου: 19:36

My style rocks

Η σκηνή με τους κατά κανόνα επαΐοντες και επαΐουσες τέτοιων εκδηλώσεων και γεγονότων να απολαμβάνουν
το κερκυραϊκό τους σούσι, μπορεί να μην παραπέμπει στο χάνι της Γραβιάς, απογειώνει όμως ένα στιλ. Το ίδιο που έπεισε τις κορυφαίες εκπροσώπους των τοπικών Αρχών να συνοδεύσουν την πάνλευκη κ. Γιάννα Αγγελοπούλου. αναλόγως ενδεδυμένες. Κάτι που προφανώς δεν έγινε τυχαία και συμπτωματικά. Είναι μάλλον το concept του πράγματος ... Έτσι απ’ ότι φαίνεται δεν ήταν
μια ατυχής επιλογή, η εξαίρεση του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου από την τοπική επιτροπή του Ελλάδα 2021. Είτε δεν
θα είχαν πρόσφορα, άσπρα κοστούμια είτε δεν αρέσει το σούσι. 3»

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5202

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2021» ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Ôé íá öôáßí ïé åêðñüóùðïé;
Ç åðßóêåøç Ã. Áããåëïðïýëïõ
ìå óôü÷ï ôçí åðéêïéíùíßá ôïõ
ìçíýìáôïò ôçò ÅðéôñïðÞò êáé
óôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá

Êïëýìðçóáí óôç ìíÞìç ôïõ ¢ñç Ìïõæáêßôç

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η επίσκεψη της προέδρου της Εθνικής Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννας Αγγελοπούλου,
στην Κέρκυρα, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε με επίσκεψη
στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων και συνάντηση με την Περιφερειάρχη, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, στη συνέχεια περιελάμβανε επίσκεψη στον τάφο του Ιωάννη Καποδίστρια στην Ι.Μ. Πλατυτέρας, αλλά και εθιμοτυπικού χαρακτήρα επίσκεψη στη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων,
Μερόπη Υδραίου.
Σελίδα 5»

Óå Ýíôáóç,
ç åðéäçìßá
óôçí Áããëßá

«Για τον Άρη... Οι συνθήκες αλλάζουν ακολουθώντας τις κοινωνικές και πολιτισμικές στροφές, αλλά οι σκέψεις παραμένουν πάντοτε ζωντανές και αιχμηρές στο μυαλό και στην καρδιά μας. Ο ΣΠΥΡΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ•ΣΕΛΙΔΑ 15(17)

Áðåñãßá ôùí
ðëçñùìÜôùí
×ùñßò ðïñèìåßá
áýñéï êáé
ãéá 24 þñåò
4»

7»

Óôçí ô ÅèíéêÞ ïäåýåé ï ÁÏÊÊ

15 »



Τελευταία νέα από την εφημερίδα