Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης
και το 2021
ο Νίκος Ευφραιμίδης
Παρατείνεται
μέχρι το τέλος του 2021
η θητεία όλων
των Αντιπεριφερειαρχν
της Περιφέρειας ΑΜΘ
ΚΑΘΗ ΜΕΡLΝΗ.
ΤΗ ΣΦ 6ΡΑΚΗΣ
Με aπόφoση του Περιφε .
ρειάρχη Ανατολικής 14κε δο
νίας και eράκης Χρήστου Μ .
Συνδικαλιστική κύηση Αστυνομικν Υπαλλήλων Ξάνθης
Αποφάσεις χωρίς οχεδιασμό. Του
παραβιάζουν τα δικαιματά μας!
Dου , napατείνετα μέχρι και
τκ 31 Δεκεμβρίου 2021 η on
τεία όλων των χωρικν και
θεματικν Αντιεριφερεoρ χν της Περιφέρειας ΑMB, οι
onoio ορίστηκαν κατά την
έναρξη της Oπτεiας της na .
ρούσας Δοίηoης , την 1η E .
πτεμβρίου 2019
Σελίδα 3
34 κρατούμενοι μετανάστες από τη Μόρια
έρχονται στην Εάνθη
Πρτος σε ψήφους
ο Παναγιτης Αμβροσιάδης
στην Ένωση Δημοτικν
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
του περισσότερο για να Πασχάλη ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ
3 ) , Διευθυντή Δ.Α.
μοσίας Τάξεως να αναχωρησιακό Κέ - Ξάνθης Αστυν, Διευθυ
ντρο Κράτησης Αλ ντή κ . Πασχάλη ΓΩΡΗ
Λγες μέρες μετά τα
Ξάνθη , 19-9-2020 επεισόδια που έλαβαν
χωρα στην Μόρια Μυτ .
1). Γενικό Επιθοωρη- λήνης, διατάχθη κε αn
κρατούνταν στο ή Αστυνομίας Βορείου την φυσική μας ηγεσία
ΚΥΤ της Μόριας. ΕΑλάδος Αντιστράτηγο η μεταγωγή 34 κρατουοι αστυνομικοί . Κωνσταντίνο ΣΚΟΥ . μένων και η φύλαξή
τους στο Προαναχωρη2). Γενικό nερpepe . σακό Κέντρο Κράτησης
της Ξάνθης προκά . σε προσωπικό που ακό Αστυνομικό Διευθυ . Αλλοδαπν Ξάνθης.
ηγεσίας
Υπουργείου Δη. φυλαχθούν στο Προ
μεταφερθούν
(προσωρινά ) 34 λοδαπν Εάνθης.
κρατούμενοι με .
τανάστες ,που μ
χρι πρόσφατα
KΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:
Την έντονη αντί
δραση του συνδικα .
λιστικού οργάνου καταγγέλλο υν τις ΜΑ
των Αστυνομικν σοβαρές ελλείψεις
Σελίδα 3
Δημόσια Υγεία
στην ΕΠΟχή της coVID-19
λεσε η απόφαση της 0α αποδυναμωθεί ντή ΑΜ.e Ταξίαρχο κ
Ποδηλατοπορεία στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Ήπιας Κινητικότητας
από τα 453 ράφει ο Δρ. Παnaδόποunoς Βoσηeιος
κρούσματα
.6 νεκροί
και 79
διασωληνωμένα
ματρός Παθολόγος
Σελίδα
Σελίδα 16 |
Αυξήθηκαν τα κρούσματα ιού
του Δυτικού Νείλου στη Θράκη
ΤΟ ΚΑΤΙλλλΟ
Βάσει όοων έχουν γνωτοnοneεi
τα Ψτάνουν Πnέoν τα επισήμως κα.
ταγεγραμμένα κρούσματα του ιού
Καριόκας Εγκμιον
|Τρισεύγενη Διαχρονική Αυθεντική
Γαστρονομική Αυλητρίδα
www.tokatiallo.gr
του Δυτικού Νείnou στην Εάνθη με
τον Δήμο Tortipouυ να tίναι "nρωτα .
Μάλιστο, οι 5 ε ουτν nopouaiaσaν συμπτματα anό το κεντρικό
νευρικό σύστημα γεγονός nou τα κ θιστά ιδιατερα σοβαρά nεpισταυκό .
Σελίδα 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα