Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο tου
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Lυn- Ειόης Lahnk BAE ΕΡΑ. Ει 50 A Φύλυ 17nή 60 0ιμ Σήβπν Μιαή 1920 Σπιβίυ Δ0
ΕΕΟΡΓΙΣΤΙΚι
ΚΑΠΟΙΟΙ
συνεργοστούν , να onοκn ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Κw Αρες Τσελίκος.
νέου Μοοοκομείου
και να 0οκnσουν nεon
npoc ουτή την κατεύ.
θυνσn , μιος και τα nεp σεou tΝ δμόοο htia oνδύno noυ unopnouν οκτpρο να κατατεθεί η
μορούν
Βoγικού εξοπλισμού.
| En fin ς κaοαpίς lεν μθua Κpαλοά , al καη λάνλος
Το παρν του ΣΥΡΙΖΑ, η νποκρισία και ο λaίκισμός! |ροχέξ και κπυροί άνεμοι ηpoκλεσαν κατωΜστροφές και στα τpία moά
Ψηφίστηκε anό τη Βουλή
Για την επιδότηση 100.000 θέσεων εργασίας
και την κατάργηση του ΕΝΟΙΑ σε 26 μικρά νησιά
Ψηφίστηκαν ano τη
100 000 0έσεων ε
| σίος και για την κατο| Yηon του ΕΝΟΑ οε 26
μικρά νησιά .
| tnw napaσκευή κατά η διάρκεια της νύτος η
|nεριoxές να βυθίζονται στο σκοτάδι εξατίος !
| ωv ισυρν ανέμων και των nτσεων δέντρων
pou oημειθrκoν.
Γwο στη σε Σ
ΕΡΑΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙE (46)
Η ΕΕ καλεί την Τουρκία
σε αποκλιμάκωση
και αλλαγή στάσης
Το "στίγμα.
την όραση της γάτις γύτες εοτιάζουν, όοως μικρού μεγεους θη .
πριν από τη
Σύνοδο Κορυ .
και οι.
τά η καμπυλότητα του
χουν noλύ καλύτερη pΑλλοντας την καμπόραση στο σκοτάδι λότητα του κρυσταλ.
αno τον άνθρωπο
φής αναμένε.
λοειδούς φακού με a - κής για πολύ μικρές ο .
κούοιο λεγχο μικρο -nooτόσεις με συνέ Τma η γάτα να μην
γάτος είvaι στην κυ - Η όρασή της Βου μπορεί να δει με ευκp
ται να δοθεί
στο Συμβούλιο
των Υπουργν
Αl Τα μάτια της σκουικν μυν.
την Δευτέρα 21 Σεπτεμ .
βρίοu, σύμφωνα με Ευρωπαίους A.
n tου ση 50-100 εκατοστν
μν . Η
μεγεθους του ματιού ano το npόοωό της .
της προς το oυνολικό στιάεται στο κέντρο
μέγε0ος του κρανίου του napaτηρούμενου κρές aoτόσεις η γά
της είναι μεγαλύτερη αντικεμένου . Αυτή η τα έι μεωμένη otιβρίσκονται
το αnό τν μύτη της
ξιωματούχος , Η Τουρκία θα είνα
βασικό Φέμα συζήτησης , εν ψηλά
στην ατζέντα θα είναι και η Κίνα .
Γράα ο Μίάλης Λουκάς στικό Το οπτικό της την γότα να συλλαμ.