Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ττος ιδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗA ΚΟΣΥΡΗ
18.903
Σελίδες3 και 5
Προετοιμασίες.
για το Κρητολογικό Συνέδριοστον Αγ.Νκόλαο.
Συνεχίστηκαν τα φιλικά
Παιχνίδια προετοιμασίας
Στέρεψε η υπομονή
Του Ν. Λασιθίου για το ΒOAΚ
Ήπιο τοπέρασμα
του Ιανού
από το Ν. Λασιθίου
Σελίδα 3
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
- Εκθεση κεραμικν
του Ν. Μακρυνάκη
Χρειαζόταν μια σύσκεψη
εργασίας χωρίς ουσιαστικό
περιεχόμενο, για να κατανοήσουμε το πρoβλημα του
ΒΟAΚ στο Λασίθι
Στην αυτονόητα αρνητική απάντηση , φαίνεται
nως ο Οργανισμός Ανά
πτυξης Κρήτης είχε διαφο Σελίδα 4
αυτό θέλησε , προφανς,
να ενημερσει τους φορείς αντίδραση των αυτοδιο
του νομού - όχι όλους !-για κητικν του νομού στην
το γεγονός ότι είναι Υτη - μακροσκελή τοποθέτησή όπου η πρωθυπουργκή ε κινείσαι σε θολά νερά διτ .
ρεσία εποπτευάμενη από
το Υnoυργείο Υποδομν κι
ότι δεν έχει anoφaσιστικό ρέως κατανοηττό, αλλά φά . τη Σητεία , οι αρμόδιοι υ - σεις
ρόλο, αλλά μόνο εισηγεί . νηκε και στην τελευταία Πouργοί ανακοιννουν ένα
ται για έργα Για να το ε.
μπεδσουν μάλιστα οι φο - σίος. ότι Πλέον έχει στ ρείς της Αυτοδιούκησης και ρέψει η υπομονή όχι μόνο Κρήτης έρχεται να μιλήσει οδόση Καλαντζάκη κι όσες
των παραγωγκν φορέων των πολιτν, αλλά και των Yια αναγκαες δεκδυήσες οκολούθησαν εν εδει σχοτου Λασιθίου -όσοι προ - apετν του Λασιθίου σε
σκλήθηκαν - φρόντισε ο σχέση με τον ΒΟΑΚ
Δευθύνων Σύμβουλος του
OAΚ Αρης Πanaδογιάννης. μου βρίσκεται στην κορυψή Μόνο το Λασίθι πρέπει να ραγόντων που διαχρονικά
Επανολαμβάνοντας πολ . της ατζέντας για την κοινή διεκδικήσει Γιατί στο Λ - επισκέπτονται το Λασίθι με
λάκις πως ο ΟΑΚ δεν - γνμη του Λασιθίου-έχει σίθι δεν υπάρχουν αυτονό - τηνίδια φράση περί υστόχει anoφοσιστικό ρόλο . Αν αποτυπωθεί και δημοσκο- ητα Αυτό επί της ουσίας ρησης , για την οποία δεν
και έμπειρος αυτοδιοικητ- πικά-αλλά παρά τους κυ - ήρθε να υπενθυμίσε ο κ κάνουν τελικά τίποτα, έχει
κός, έδειξε να αγνοεί πως βερνητικούς σχεδιασμούς Παπαδογιάννης , κάνοντας ξοργίσει τους πάντες
το πρόβλημα του ΒΟAΚ και τις ανακονσεις για αναφορά σε διεκδικήσεις
στο Λασίθι έχει κυρίαρχο υλοποίησ του ΒOAΚ το και αναγνωρίζοντας ανα - ΒOAΚ έπρεπε να είνα μια
χαρακτηριστικό τον δια - Λασίθι διαχωρίζεται από πτυξιοκή υστέρηση του νο - υπόθεση που έχει κλείσει
χρονικό εμπαιγμό από τις την υπόλοη Κρήτη και ε μού Ομως όταν σκαλίζεις και για το Λασίθ μετά τις
κυβερνήσεις Πou φτάνει ξακολουθεί να nαραμένει μα χαίνουσα πληγή-και πρωθuπουργικές εξαγγε
ως τις μέρες μας Κάτι εκτός σχεδίου υλοποίησης μάλιστα χωρίς να είσαι αp - λίες για τον δρόμ .
nou αντιλήφθηκε από την του ΒOAΚ.
Περί διεκδικήσεων
Σε μια χρονική στιγμή rολιτικό αντίκρσμα-αλλά
ντος με λόγο ευθύνης και
Ανησυχία
του ,
Ισως δεν έχει γίνει ευξαγγελία έχει καλυει το τν ρόλων είναι αναμενόέργο από την Κίσσαμο έως
μενο να δεχθείς αντιδρά στη Σητεία
μετά τα κρούσματα
κορονοίού ανάμεσα
Οπως η πρτη έντονη
αυτή - συνάντηση εργα - δράμο χωρίς το Λασίθι και δημόσια αντίδραση του
ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δημάρχου Ιεράπετρας Θε .
του νομού Τα Χανιά διεκδι . λιασμού στις τοποθετήσεις .
Η πεπατημένη των πολι Το πρόβλημα του δρό- το Ηράκλειο διεκδικεί Όχι τικν και κυβερνητικν πακούν, το έθυμνο διεκδικεί,
στους πρόσφυγες
Σελίδα 1
Η διεκδύκηση για τον
ιστος
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
μόδιος πολιτικός ΠαράγοΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Ση σελίδο 28
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
SUPER ECOΝΟΜY EΒΔΟΜΑΔΑ !
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ
Δεν έχετε υποβάλει δήλωση
για το Κτηματολόγιο;
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΑΤΙΚΗ 1T
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΥΥΓΜΕΝΟΣ ΧΥΜΑ 139ΚΙΑΟ
ΠΑΟΥΡΤΙ ΤΟΤΑ Χ20ΟΡ
ΤΕΛΕΜΕΣ ΚΟΛΙΟΣ
11%/ΣΥΣΚ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ
Τηλ. 2841 400 270
Καταθέστεην πριν την προανάρτηση!
| σε ένα από τα γραφεία Κτηματογράφησης
Αγίου Νικολάου / Ιεράπετρας / Σητείας
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Ε 6906794787
Ε6955630506
06987182616
Κνωσσού 27 Έναντι Νοοκομείου Αγιος Νικόλαος
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΜEΝΔΟΥ s1-ArΟΣ ΝiΚΟΛAΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711
του 2000-aρχές 201 .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα