Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΟΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
Belenk Post
ΧΡΟΝΙΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
91772529
029169
ΕΤΟΣ: 500
AP ΦΥΛΛΟΥ 14214
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
T: 210 3817 700 - 210 38 17 716-210 33 17 737 F: 21Ο 38 17 331 Ε: [email protected] Wawwwhodimoprasiongr
Φωτογραφία: Μάγδα Παπαδημητρίου- Σαμοθράκη
βιογραφικό σελ. 2