Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12598
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Εν η Τράπεζα της Ελλάδος επιμένει για δημιουργία Bad banky
Έτοιμη για Ηρακλή lb η κυβέρνηση
Ανοιξε ο δρόμος για καζίνο
στο Ελληνικό
Καμπανάκι
για κορονοϊό
Εκτός διαγωνισμού για την άδια τουριστικού συγκροτήματος με καίνο στο Ελληνικό Τίθεται η Hardrock καθς το
Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή που
εχε καταθέσει η αμερικανική εταιρεία κατά του αποκλε σμού της από το διαγωνισμό.
Η διοίκηση της Hard Rock σύμφωνα μεπληροφορίες έχαι
προχωρήσ και σε προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
καθς και άλλες νομικές πρωτοβουλίες
Ορισμένα κυβερνητικά στελέχη , όπως ο υπουργός Αδωνις rεωργιάδης, εμφανίζονται αισιόδοξα πως η διαδικοσία
επιλογής του αναδόχου θα ολοκληρωθεί σύντομα .
Υπενθυμίζεται πως στο διαγωνισμό , που προυθα η Επι.
Τροπή Παηίων (ΕΕΕΠ), έχει παραμείνει το σχήμα της αμε .
ρικανικής Mohogan με τον όμιλο ΓΕΚΤΕΡΝΑ
στην ΑΤτική
ήμα συναγερμού , ειδι ,κά για την Αττική και.
συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα στο κέντρο
της Αθήνας , έστειλαν στη δι
άρχεια της τακτιχής σύσκε
ψης για την πορεία της επι δημίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάχης και ο ο
εxπρόσωπος του Υπουργείου
Υγείας για τον χοοονοϊό , χα
Νέες εγγυήσεις στις τράπεζες είναι έτοιμο να προσφέρει το Δη.
μόσιο για τιτλοποίηση δανείων . Ένα δεύτερο γύρο του σχεδίου Ηρακλήςν για τιτλοποίηση προβληματικν δανείων εξετάΑμερικανικό ενδιαφέρον
για ελληνικά λιμάνια
ζει η κυβέρνηση, εφόσον το ζητήσουν οι τράπεζες , ενστο τρα.θηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.
Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να
eqαρμόσει επιπλέον μέτρα για
τον περιοοσμό της διασποράς
του κορονοίού στην Αττική
δήλασε ο Πρωθυπουργός.
Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιό
δρας , μεταξξύ άλλων σημείωσε:
Στον χάρτη θετικότητας η
Αττιχή ξεπερνά το 5% Έχει
μία σταδιακή άνοδο τις τελευ
ταίες εβδομάδες , οπότε αυτός
είναι ένας από τους παράγο ντες που βάζουν την Αττική
στο πορτοκαλί , δήλωσε ο κα
θηγητή .
πί4 των συζητήσεων για την αντιμετπιση των ακόκκινωνο δα.
νείων θα βρεθεί πολύ σύντομα το σχέδιο της Τράπεζας της ΕλλάΌπως ανέφερε ο Αδωνις Γιωργιάδης , στο 15ο Annual
Greek Roadshow, όλες ο μεγάλες επενδύσεις προχω .
ρούν κανονικά , όπως υχαν σχεδιασθεί πριν την πανδη .
μία . Μόνη εξαίρεση ο διαγωνισμός για το Ελ. Βενιζλος
που τον σταμάτησε η κυβέρνηση εδιόπ δεν ήταν η
ληλη εποχή .
Ο διος πρόσθεσε όπ: Ο διαγωνισμός για τη ΔΕΠΑ πη
γαίνα πολύ καλά , την μεθεπόμενη Παρασκευή έρχεται
στην Ελλάδα μια μεγάλη ς
δος για ίδρυση bad bank.
οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης
ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αναμένει την ολοκληρωμένη πρότα ση από την Τράπεζα της Ελλάδος , με την οποία επιχειρείται εκτός
από το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων να διευθετη.
θεί και ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζν ο οποίος αποτελεί,
δυσανάλογα , μέρος των ιδίων τους κεφαλαίων.
να μετέχουν στους δια .
γωνισμούς για τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και
Ηγουμενίτσας
Επίσης θα προκηρυχθεί ο διαγνισμός για τα ναυπηγεία
Σκαραμαγκά , εν προχωράει και στα ναυπηγεία Ελευσί
Επιπλέον , εκτιμά ότι ενδεχόμενες ζημιές που σχετίζονται με το
υφιστάμενο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων καλύπτονται
αποκλεισ από τις Τράπεζες και όχι από τον έλληνα φορολογούμενο, μέχρι του ελάχιστου ορίου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
Προσφορά CVC για εξαγορά
της Vivatia
Πτση 16.2% του Κύκλου
Εργασιν Βιομηχανίας
Ξεπέρασαν τα 30 εκατ.
τα κρούσματα κορονοϊού
Ιv μέσω έξαρσης του κορονοιού παγκοσμίως και
των προβλημάτων πον προκύπτονν στις οιχο4νομίες , τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες , ο
επενδυτικός όμιλος CVC υπέβαλεστην MIG δεσμευ τιχή προσφορά για την εξαγορά της Vivrtia.Ο Όμι
λος CVC , μετά από τις αγορές των Metropolitan, Ιa .
σ General και Υγεία , ει να εξαγοράσει την Εθνική
Ασφαλιστική
Γενικός Δείχτης Κύκλου Eργασιν στη Β
ομηχανία Ιουλίου 2020, σε σύγκριση με τον
Περσοότερου από 30 εκατ . άνθρωποι έχουν νοσή .
-σει από την Covid-19 σε όλο τον κόσμο , σύμφω αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2019, παρουσίασε μείωση 16,2% έναντι αύξησης 4,5% που σημει θηκε κατά την αντίστοιχη σύγχρση του έτους2019 με
το 2018.Τλος, ο μέσος Γενικός Δείχτης του δωδεχαμή
νου Αυγούστου 2019-Ιουλίου 2020, παρουσίασε μεί ση 9,6%.
να με την τελευταία καταμέτρηση του Πανεπιστημίου
πρνς Χόπκινς. Τα επιβεβαιωμένα χρούσματα μόλυνσης
σε παγκόσμιο επίπεδο , ανέρχονται σε 30.003.378. Πe.
ρισσότερο από 942.000 άνθρωποι έχουν υποκύφει στην
ασθένεια , σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο .