Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0,α ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Τρεις εστίες φωτιάς
τη νύχτα στη Μάνη
Βιωματικό σεμινάριο
για εκπαιδευτικούς
> σελ.7 | από τον Δίαυλου > σελ, 10
Εκστρατεία στήριξης
των Καρυάτιδων Σπάρτης
> σελ . 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάβΒατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 |Ετος 25-| Αριθμός 5958 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 . e-mail [email protected] . www.lakonikos.gr
Εκπληρνεται το όραμα του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατν
Μέχρι αύριο
θα επηρεάζει
την Πελοπόννησο
Κέντρο μνήμης
και Πολιτισμού στις Καρυές
ο αΙανός
Σύμφωνα με νεότερο
δελτίο της ΕMY
Σε περίοπτη θέση η μετανάστευση και η λαογραφία του τόπου
Μια ακιβωτό, nou θα στεγάσει αnανταχού Καρυάτες, διομέσου ορχές του 20ου οινα . Πρόκεται σεμινάρια, εκθέσεις, nαραστάγνωστές και άγνωστες πτυχές των αινων , με ιδιαίτερη ανα- για τους συμπατριτες μας nou σεις , ηροβολές κα) , ΒιΒλιοθήκη.
της ιστορίας και του Πολιτισμού φορά στη μετανάστευση .
των Καρυν έχει στα κοκοριάνο Όnως αναφέρει ο Πρόεδρος του αυτούς επέστρεψον και Πάντα θουσα υπολογιστν , θα φιλοξεΣύνδεσμος των Anανταχού Κa - Συνδέσμου κ Μιχάλης Ρέηου - Βoηθούσαν και συνεισέφεραν νηθεί σε συγκρότημα δύο
ρυστν . Το Κέντρο Μνήμης και λης στον Λακωνικό Τύπο, θέ - στον τόπο τους Πολλά έργα στην Παλαιν κιρίων επί της κεντριΠολιτισμού Καρυν αοτελεί λουμε να διαμορφσουμε ένα περιοχή έχουν υλοηοηθεί με κής ηλατείας των Καρυν , nou
ένα σπουδαίο εγκείρημα nou o
Σύνδεσμος έχει ως όραμο , τα τελευταία τουλάκιστον 14 ρόνια . Η φιλοξενήσει την ιστορία της με - λαογραφικό μουσείο και Πολτι - να έχουν αnonερατωθεί έως τα
συγκεκριμένη nολιτισμική μο - τανάστευσης κατά τις δεκαετίες στικό κέντρο , οίθουσο εκδηλ - τέλη του 2021.
νόδα θα είναι οφιερωμένη στους 1950 και 1960, αλλά και στις σεων
Η Πελοηόννησος εξακολουθείνα πλήπετοι-κατά ηεριοχές
και διαστήματα- από την κοκοκαιρία Ιανός , τα φαινόμενα
της onoίας θα την επηρεόσουν
μέχρι και νωρίς το Πρωί της
Κυριακής 20/9, σύμφωνα με
νεότερη ανακοίνωση nou εξέ δωσε την Παρασκευή 18/9 n
Εθνική Μετεωρολογική Υnnρεσία, με επικαιροποιημένα
στοιχεία όσον αφορά την εξέ .
λιξη της εν λόγω κακοκαιρίας
Συγκεκριμένο, στη νέα ανακοί νωσή της , η ΕMY Προχρησε
στην Παρακάτω ηρόγνωση .
- Σήμερα Σάββατο (19/9/2020
θα συνεχίζεινα εnηρεάζεται το
νότιο Ιόνιο , η Πελοπόνησος
έφυγαν για τα ξένα , κάποιoι anό εκπαιδευτικούς χρους , at
λαογραφικό μουσείο και nολιτι- χρήματα των μεταναστν.
στικό κέντρο , έναν χρο nou θa
ογορόστηκαν από τον Σύνδεσμο
Το Κέντρο , noυ θa nεριλαμβάνει το 2006. Στόχος είναι οι εργασίες
ανάλογα φαινόμενα θα σημε ωθούν στις δυτικές Κυκλάδες
και τη δυτική Κρήτη . Το φαινό μενα θα εξοσθενήσουν , από το
aπόγευμα στο νότιο Ιόνιο και
την ανατολική Στερεά και anό
το βράδυ στη Βόρεια Πελοπόνδιαλέξεις,
ουνέχεια σελ 9
Πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων
για πρόσληψη εργαζομένων
νησο.
- Αύριο Κυριακή (20/9/2020)
έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν, μέχρι νωρίς το ηρωί τη
νότια Πελοπόννησο και μέχρι
το oπόγευμα την Κρήτη.
Βροχοπτσεις και καταγίδες
αναμένεται να σημειωθούν σε
περιοχές της Λακωνίας σήμερα Σάββατο κι , ενδεχομένως, αύριο Κυριακή. Για
nερισσότερες λεπτομέρειες
ενημερωθείτε από τα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού και
την ιστοσελίδα της ΕMY
www.emy.gn
Με καττατο μισθό 830 ευρ
Αnό την Πέμπτη 17 ΣεπτεμΒρίου ξεκίνησαν οι αιτήσεις
επιχειρήσεων για 9.200 νέες
θέσεις εργοσίας με καττατο
μισθό 830 ε και επιδότηση
80% (αντατο όριο τα 830 ε
μηνιαία για την πρόσληψη
επιδοτούμενων
όλων των ηλικιν , στο πλαίσιο
του αναβαθμισμένου και ενι σχυμένου "Προγράμματος με τστροηής της επιδότησης
ανεργίας σε επιχορήγηση εργασίας μέσω της επιταγής
επανένταξης στην αγορά εργασίας. του ΟΑΕΔ. Δηλαδή, για
κάθε πρόσληψη , το ελάχιστο
ποσό της επιχορήγησης των
εργοδοτν ανέρχεται σε 826 ε
μηνιαία και σε 11.564 ετήανέργων
συνέχεια σελ . 8
β1lakonikos.gr
Το Βαφειό
από την ιστορία
στον μύθο
του Βοσλη Βλαχάκου > αλ 3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΙΚΤΥΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα