Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Σεπτεμβρίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αριθ. Φύλ.: 7168
Τιμή : 1.00ε
Κατάργηση
εισφοράs
αλληλεγγύns:
Ποιοι είναι οι
κερδισμένοι
Επιδότηση εισφορν για
100.000 προσλήψεις
Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου αναμένεται να
ξεκινήσει το πρό .
γραμμα για τη δημιουργία 100.000 νεων
θέσεων απασχόλησης
στον ιδιωτικό τομέα με
κάλυψη του 100% των
ασφαλιστικν εισφορν για 6 μήνες , συνολικού κόστους 345
εκατ . ευρ , το οποίο
θα παραμείνει ανοικτό συμπληρωματικν με .
έως ότου καλυφθούν
όλες οι θέσεις . Μετά
το πέρας του 6μήνου , τους αρχικούς στο - πλήρως ευέλικτο πρό
ο εργοδότης δεν υποχρεούται να κρατήσει
τον εργαζόμενο για
συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα , εν , σύμ
φωνα με τις ανακοινσεις του αρμόδιου σχυση της αγοράς ερ υπουργού Εργασίας
Γιάννη Βρούτση , μονα
δική δέσμευση για την εργασίας σε τροχιά συνδυασθεί με αυτήν
επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ανεργίας . Βάσει του
είναι η διατήρηση του
ίδιου αριθμού εργαζο
μένων κατά το διάστημα το οποίο θα
επιδοτείται η νέα θέση διαδραματίσουν
εργασίας . Η σχετική
τροπολογία
θηκε ήδη, χθες , στη
Βουλή.
Το σχέδιο
Σύμφωνα με τον κ.
Βρούτση , όλα
μέτρα που έχει λάβει
μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν είναι αποσπασματικά . Αποτελούν
ένα συνεκτικό πλέγμα
κατατέ τα
Ωφελούνται το 2021
από τη μη καταβολή
εισφοράς . αλληλεγ.
γύης περίπου 1,2
εκατ. μισθωτοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού
τομέα,
ταξύ τους μέτρων nου
έρχονται να στηρίξουν
ελεύθεροι
επαγγελματίες, αγρότες και εισοδηματίες
που υπόκεινται σε
αυτήν , όπως είπε ο
υπουργός Οικονομικν , Χρήστος Σται
συνέχεια στην 11
342 ευρ τον χρόνο
επιδότησης για μισθό 1.500 ευρ.
γραμμα
100.000 νέων θέσεων
χους πυ είναι η στή-.
εργαζόμενων , η διατή- εργασίας σε συνδυαρηση των θέσεων ερ γασίας, η προστασία
των ανέργων και η εν .
Η διάταξη
Τον δρόμο για τη
Βουλή, προκειμένου
να ισχύσει από την 1η
Οκτωβρίου, πήρε ήδη
η σχετική διάταξη για
το πρόγραμμα ειδό τησης των ασφαλιστικν εισφορν, και
προβλέπεί τα εξής:
1. Αφορά όλες τις επχειρήσεις, χωρίς πeτο σωρευτικό ψαλίδιν ριορισμό , και επιδοτεί
τις ασφαλιστικές ει.
σφορές του νέου ερ
συνέχεια στην 10
σμό με τη σημαντική
μείωση των ασφαλιστικν εισφορν κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες,
για το 2021. Μάλιστα ,
γασίας στε το 021
να ξαναμπεί η αγορά εάν η μείωση αυτή
Πρos ισοσκελισμένο
Προϋπολογι
σμό κινείτι
το ΥΠΟΙΚ για
το 2021
που ήδη ισχύει από τον
Ιούνιο του 2021 (-0,90
αποκλιμάκωσης της
σχεδιασμού, κεντρικό ποσοστιαίες μονάδες) .
ρόλο στην προσπάθεια
επίτευξης του στόχου
αυτού αναμένεται να
κατά 3,9 μονάδες φέργια μισθό 650 ευρ και
ΕΛΣΤΑΤ: Βουτιά
55,9% του τzίρου
Ε για τis επιχειρήσειs!
σε αναστολή
λειτουργίαs
για διπλή δόση ΕΝΦΙΑ
τον Οκτβριο, δή.
λωσε στέλεχος του οικονομικού επτελείου,
ερωτηθείς, για το εάν
γίνονται τέτοιες σκέψεις, δεδομένου ότι η
εκκαθάριση
φόρου καθυστερεί.
συνέχεια στην 2
237 29 30/
Σελίδα 9