Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΕΟ ounστ δμς,
μέχρι 0ονότου
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκενή
Σεπτεμβρίου
Αριθ. φύλλου 6003
Τιμή φύλ.: 0,50
Kαθημερινή εφημερίδα Κoζάvης
Φωτοβολταϊκό πάρκο
των ΕΛΠΕ στην Κοζάνη
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης
θα παραστεί στην τελετή θεμελίωσης
Σελίδα 4
Επίσκεψη
της Γιάννας Αγγελοπούλου
στο Δημαρχέιο Κοζάνης
- θερμά λόγια για τις προτάσεις του Δήμου
για τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία
Δυτική Μακεδονία
Επιχορήγηση
Σελίδα 11
εως 70% για Τις νέες επιχειρήσεις
Vεκwούν οι αιτήσεις
της δράσης " Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα
στη Δυτική Μακεδονία"
νεπχορήγηση 70% για σεφά δράσεων
βελτίωσης των επιχειρήσεν
αλλά και πρόσληψης προσωπικού
VΑναλυτικά οι δυκαιούχοι και όσα πρέπει
να γνωρίζουw οι ενδιαφερόμενοι
"Παράθυρο"
για νέο lockdown
Σελίδα 12
Σελίδα 14
Γυναικείο Τουρνουά
Beach Volley 2x2
Οι εκδηλσεις
μνήμης της γενοκτονίας των Ελλή νων της Μικράς
Ασίας
από το Τουρκικό
Κράτος
στα Κοίλα Κοζάνης
Σελίδα 24
Πθέλειο Ερντογάν..
Η Τουρκία tκανε noω στο Κοστελόριζο για τρεις κυρίως λόγους.
Orρτος ήταν γιατί φοβήθηκε τις συνέως των κυρσεων nou
ετοίμοζε η Ε.Ε. στην ετομόρροτη oικονομία της .
Ο δεύτερος ήταν η αυξημένη neaνότητα εμπλοκής της Γαλλίος!
Ιως βραίονα της Ε.Ε. οε μα στρατωτική εμπλοκή .
| οτρίτος ήταν η επτυχής κινητοποίηση διλωματικά και στρατιω
| τοκά της ίδος της Ελλάδας. Τδοο στον Εβρο όοο και στις ομφοβησυνέχεια στη oελίδα 4
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
Οι εκδηλσεις μνήμης της
| γενοκτονίας των Ελλήνων
της Μικράς Ασίας από το
Τουρκικό Κράτος θα πραγ-|
| ματοποιηθούν σε όλη την
Επακράτεια την Κυριακή 20
Σεπτεμβρίου 202 .
Σελίδα 17
Διαβάστε μας και στο Κοzanipre8.gr
ΚΟΖΑΝΙ
PRESS