Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolhξ|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου Ι www.anatolh.com
Έτος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΣΥΡΗ
18.902
Σελίδα 4
ΗΒικτρια Χίσλοnορκίσηκε Ελληνίδα,
Συνεχιζονταιταφιλικά παχνίδια
Προετομασίαςτο Σαββατοκυρακο
Ηνόμιμη απασχόληση
οτρνιό τρόγραμμα αλλοδαπν εργαζομένων
Με μικρή συμμετοχή
συζήτηση για
στην επιτροπή
διαβούλευσης
του Δήμου
Αγίου Νικολάου
Ρεπορτά :
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Ευρεία συζήτηση η ο
Ποία για pτη φορά θέτει επί τάπητος το μείζον
και Πολυσύνθετο ζήτημα
iης νόμμης απασχόλησης
αλλοδαπν εργατν , τρί .
των χωρν , στο Λασίθ
Πραγματοποιήθηκε χθες .
στην αίθουσα ουνεδριά
σεων της Περιφερειακής λοδαπν Αγίου Νικολάου μοκηπιακές και τις ελαιο- εργατν Υης από τρίτες
Ενότητας Λασιθίου , με (Αnοκεντρωμένη Διούηση καλλιέργειες Σύμφωνα με χρες , nou ζouv και αna
Πρόσκληση nou απηeυνε Κρήτης) ο Γεργιος Το - στοιχεία noυ αναφέρθη- σχολούντα, οι περισσότε
p Αντιπεριφερειάρχης Λα - φετάκης Περιφερειακός καν , ήδη στην Υmηρεσία ροι παράνομα , στο Νομό
σιθίου Πιάνwnς roυλιδάκης Σύμβουλος- εντεταλμένος Αλλοδαπν εργοδότες a . Λασιeίου Από την άλλη
Ήταν μια διαδικασία nou
μπαγορεύτηκε από την ο.
νάγκη προοδιορισμού των τικού Συλλόγου Σητείας , ο 30 μετακλητν , κυρίως διαδικασία θα καταθέσουν
αναγκν σε εργατικό προ - Χαράλαμπος Δραγασάκης εργατν γης
pωnικό κυρίως στον γε Πρόεδρος της Ένωσης
ωργικό τομέα , προκεμέ Αγροτικν Συνεταιρισμν ρθμό των μετακλητν nou χρειάζονται να απασχολή
νου οι εργοδοτικοί φορείς Ιεράπετρος ο Εμμ Μαυρο - θα ζητηθούν γα την επ να προτείνουν τον αριθμό ματάκης Πρόεδρος της Ε μενη διετία στο Λασίθι , ελαινες , στα Τυnonoητή.
των εργατν γης noυ εί νωσης Αγροτικν Συνετα δεν μπορεί να υπερβεί τα
ναι αναγκαίο να εισέλθουν ρισμν Σητείος ο Μιχαήλ διπλάσιο ή το nολύ τα
στη χρα μας για να ερ - Βαννιτακης . Γραμματέας τριηλάσιο από τον αριθμό ατόμων που εγκρίνει η αρ .
γαστούν , την επόμενη διε - του Ενιαiου Αγροτικού nou προέβλεπε η rpon - μόδια Υπηρεσία Αλλοδα
Τία Ση συνέχεια ο Περι , Συλλόγου Ιεράπετρας ο
φερειάρχης συλλέγοντας Εμμ Βαρκαράκης εκπρό - φαση γιατί δεν θα απop- τον πρωτογενή τομέα Οι.
Σελίδες 3 και 5
. Προχωράει
η κατασκευή μονάδας
διαχείρισης
κομποστοποίησης
βιοαποβλήτων
στην Ιεράπετρα
Πρωτογενούς Τομέα , Πρό - γρότες έχουν καταθέσει εργοδότες-αγρότες δε
εδρος του Ενιαίου Αγρο - αιτήσεις για anαoχόληση γνωρίζουν nού και με ποιa
αίτηση με τον αριθμό των
Η αίτηση για τον a . αλλοδαπν εργατν Πou
σουν στα θερμοκήπια, τους
ρα στα ξενοδοχεία κλπ
Εκτός από τον αριθμό των
Σελίδα 10
γούμενη υπουργική αno - πν , ο ΟΑΕΔ δεν καλύπτει
και από άλλες περιοχές νοδόχων Λασιθίου , ο Ιωαν . φερειάρχης
της Κρήτης θα αποστελ Κακουράκης Πρόεδρος
μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
tς προτάσεις αυτές στα
νονται σε εργάτες γης και
Οπως δήλωσε στην Α - κάθε χρόνο , τέτοια εποχή
της Ενωσης Ξενοδόχων ΝΑΤΟΛΗ ο Αντπεριφερει . τίθεται το ίδιο ήτημα ενό
Σητείας , ο Αθαν. Γκερμελί άρχης αυτή τη στιγμή εί ψει μάλιστα της ελαιοκομ
κής nολιτικής και Εργασ Συνεταιρισμού Παραγω - αριθμός των αλλοδαπν
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Ση σελίδα 20
| ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΙ aςΚονωνικής Ασφάλισης Υν Ιεράπετρος (ΑΣn .
και Αλληλεγγύης, προσδ pρζοντας τον αντατο aοι Εμμ Διακάκης και Ιωαν.
Κατσαράκης εκπρόσωπο
Για να απαλλαγείτε
από ανεπιθύμητος
επισκέπτες
SUPER ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!!
ριθμό θέσεων που κρίνεται της εταιρείας-δημοπρατmρίου- Goldon Farm AΕ .
μετάκληση πολιτν τρίτων ο Εμ Δασενάκης Πρό χωρν , στα επόμενα δύο δρος του Αγροτικού Συλχρόνια , ανά Περιφερειακή λόγου Κουτοουρά.
Με την προηγούμενη
Όπως προέκυψε από τη κοινή , υπουργική απόφαση
χθεσινή συνεδρίαση , η Πε- στο Λασίθι είχαν προσό ριφερειακή Ενότητα Λa - οριστεί 150 θέσεις μετ συθίου θα προτείνει 400 κλητν εργατν Yης για
μετακλητούς εργάτες Υης τη διετία που πέρασε και
η σχύς της έχει λήξει anό
τον περασμένο Μάιο. Η π
τείχαν , η Αντιπεριφερει . εση και ο ανάγκες αna άρχης Οικονομικν Μαρία σχάλησης εργατν γης εί .
ναι έντονη στο Λασίθι και
κάκη της υπηρεσίας ΑA αφορά εργασία στις θερρκόπμο να καλυφθούν με
ΨΩΜΙΠΑΤΟΣΤ ΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 70P 096/ΣΥΣΚ
| ΠΑΟΥΡΤΙ ΤΟΤΑL Sy200ΓΡ
Ενότητα και ειδικότητα.
ΤΕΛΕΜΕΣ ΚΟΛΙΟΣ
ΕΚΟΝΗ ΠΑΥΝΤΗΡΙΟΥ SKTP 45M
6696/ΣΥΣΚ
- ΑΠΟΛΥHAΝΙΕΙΣ
- ΥΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΟΗHE ΠΤΗΝΩΝ
- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΟΙΜΟΝ
-ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΗΜΟΙΙΑΣ ΥΕΙΑΣ
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΕΣ
για την επόμενη διετία.
Στη σύσκεψη συμμεΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
- ΜYΟΚΤΟΝΙE
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ
www.fecbook. com /omωponuλείο Μυλωνάκης
ΦΡέσκα φΡούτα αι λαχανικά
Δίνουμε λύση
στο πρόβλημά σας!
-ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΩΡΝ
ν ENίΔΩνη- χονδρική Διανομη κατ οικον
Χανιωτάκη η Μαρία ΒδοΑγιος Νικόλαος - Τηλίφωνο και Φα 20410-32.327
51-Arnoί ΝikΟΛΛΟΣ. ΤΗΛ. 28410 2171

Τελευταία νέα από την εφημερίδα