Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
(Cagge lia
ΠΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10215 - ΕΤΟΣ 36ο-ΤΙΜΗ 1 .ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΕ ΔΟΜΗ ΚΥΚΛΩΝΑ "ΣΑΡΩΝ ΕΙ" ΤΗ ΧΩΡΑ
Στις 663,25 μονάδες
Άνοδος 0,31%
ΕΛΣΤΑΤ
ΣτΟ 16,7% το ποσοστό
της ανεργίας στο
β Τρίμηνο έναντι
16,2% στο α' τρίμηνο
δειγνει τα
δόντια Του
Σελ. 5
Σελ. 4
"ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ
"ΟΤΑΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανοικτό το ενδεχόμενο
επικοινωνίας
Μητσοτάκη με Ερντογάν
"Οι λύκοι αρνιά"
Η Τουρκία δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς
και Πειραπείες , δήλωσε οΤούρκος Πρόεδρος
Ταγίn Ερντογάν υποστηρίζοντας ότι παρά uς
Προκλητικές και Παιδιάστικες συμπεριφορές
, της απέναντι Πλευράς εμείς κινηθήκαμε μεm
σοβαρότητα ενός μεγάλου κράτους Που έχει
δίκιο ".
Σε ομιλία του στην τελετή κρατικν μεταλλίων , ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ό υπε
ρασπκόμαστε μέχρι τέλους τα νόμιμα δικαι ματα της χρας μας και των κ την Ανατολική Μεσόγειο ", εν Πρόσθεσε Πως "η Αθήνα
"αποφάσισε τελικά" να καθίσει στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων αφού είδε την τουρκι
κή αποφασιστικότητα και τη σθεναρή στάση
της απένανη στους εκβιασμούς και απειλές " .
"Η Ελλάδα κατάλαβε όι η γλσσα των απει λν δεν αποδίδει στην Ανατολική Μεσόγειο
και όι η Τουρκία δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς ή ληστείες", είπε ακόμη ο Τούρκος
Πρόεδρος.
"Δεν θα εππρέψουμε σε κανέναν να Περιορί
σει τη χρα μας, η ΟΠΟία έχει τη μεγαλύτερη
ακπογραμμή στη Μεσόνειο, στις παραλίες μας.
Η γλσσα της απελής δεν ωφέλησε Ολοι οι
συνομιλτές μας έκουν Πλέον καταλάβει ότι η
Τουρκία δεν θα υποκύψει στους εκβιασμού
και την Πειρατεία . Η προθηση της διπλωματίας στο τραπέ τις τελευταίες μέρες είναι αποτέλεσμα της αποφασιστικής μας στάσης.
Όσοι Προσεγγίζουν την Τουρκία με ειλικρί
νεια θα ανιμετωπζονται πάντα με καλή Πρό θεση. Εάν δοκιμάζουν την υπομονή και αποφασιστικόητα της Τουρκίας θα Παίρνουν Πάντοτε την απάνηση Που τους ταιριάζει", ανέ Σελ. 3
Στον "καιάδα"
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ
η τουρκική λίρα
Σελ. 8
ΝΙΚΟΣ ΣΥΨΑΣ
Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι ακόμη η
Τουρκία από τη αρχή, υποστήριξε ότ το Πρό βλημα Πρέπει να επιλυθεί με διάλογο , διαΠραγματεύσεις και στο πλαίσιο του δικαίου
και των σχέσεων καλής γειτονίας .
Το άσπρο μαύρο κάνει ο τούρκος Πρόεδρος
σύμφωνα με τακαλά και συμφέροντα του.
Το lockd own
είναι "Παρν"
Σελ . 2
Σελ. 2
Ο λογικός