Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

24oC, 15:00

30oC, 21:00

26oC - Υγρασία 40%-55% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:24 - Δύση ηλίου: 19:43

€0.80

Ðïõ åäñåýåé êáé ðïõ åäñÜæåôáé ç ÐïëéôéêÞ Ðñïóôáóßá;

Η υπόθεση του διοικητικού κέντρου
και της συνοχής της Ιόνιας Περιφέρειας ταλανίζει τους επαΐοντες συχνά με αφορμή αποδομητικές πρωτοβουλίες των κρατούντων. Το στήσιμο του σκηνικού επαναλαμβάνεται ως
ανταγωνισμός συμφερόντων τοπικού χαρακτήρα συνεπικουρούμενου από την ένθεν κακείθεν επωδό περί των μοναχοφάηδων Κερκυραίων, και
των άλλων, που αντιτίθενται σ’ αυτήν την συμπεριφορά των περιφερειακών, δήθεν «πρωτευουσιάνων». Η αφορμή δίνεται από τις αψιμαχίες για
την έδρα της Πολιτικής Προστασίας, μια ακόμα ευκαιρία για να υψωθούν ανάλογα επιχειρήματα. Ο λόγος γίνεται για την συνοχή της Περιφέρειας και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της διοίκησής της, βεβαίως επ’ ωφελεία όλων. 3»

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5200

ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΩΝΑΣ

Ôïí êáêü ìáò ôïí êáéñü
Óå êáôÜóôáóç ÅéäéêÞò
Êéíçôïðïßçóçò ÐïëéôéêÞò
Ðñïóôáóßáò ôÝèçêáí ïé
ÐåñéöåñåéáêÝò Åíüôçôåò
Æáêýíèïõ, Êåöáëëçíßáò
& ÉèÜêçò, üðùò êáé
Áéôùëïáêáñíáíßáò,
Çëåßáò, Á÷áÀáò, Áñêáäßáò
êáé Ìåóóçíßáò

Î

υστά φαίνεται πως περνά
από την Κέρκυρα ο μεσογειακός κυκλώνας Ιανός.
Από χθες το απόγευμα τα πρώτα
ισχυρά φαινόμενα σαρώνουν Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, καθώς
και την Ηλεία.
Οι κάτοικοι των τριών νησιών
του Ιονίου, βρίσκονται σε επιφυλακή. Γι’ αυτό το λόγο το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιονίων Νήσων εξέδωσε ανακοίνωση όπου προβαίνει σε «ισχυρή σύσταση σε όλους τους κατοίκους της Ζακύνθου, για περιορισμό των μετακινήσεών τους σε
όλη την επικράτεια του νησιού,
από Πέμπτη 17-9-2020 έως και
Παρασκευή 18-9-2020 αργά τη
νύχτα».
Χθες, λίγο πριν τις 15:00, οι κάτοικοι στην Κεφαλονιά έλαβαν
στα κινητά τους μήνυμα από το
112 της Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, πριν φτάσει
στο νησί η κακοκαιρία. «Αποφύγετε υπόγεια, ημιυπόγεια και σημεία που μπορεί να πλημμυρίσουν. Ασφαλίστε αντικείμενα που
μπορεί να παρασυρθούν από τον
άνεμο. Παρακολουθείτε ΜΜΕ»
έγραφε το μήνυμα.

Åí ÷ïñäáßò
êáé ïñãÜíïéò ç ðñþôç
êáé ìïíáäéêÞ êñïõáæéÝñá
Τη Βίκυ Λέανδρος, όπως και τα στελέχη της TUI, καλωσόρισαν ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Παναγιώτης Βαρούχας και από πλευράς Ο.Λ.ΚΕ., ο Διευθύνων Σύμβουλος, Σπύρος Ζερβόπουλος και ο Υπεύθυνος του Τομέα Κρουαζιέρας, Άρης Μπατσούλης. 8»

ÁäéÝîïäï
óôá ó÷ïëåßá ìå
ôçí êáèáñéüôçôá

5»

¸ñ÷åôáé
ôç ÄåõôÝñá
ç Áããåëïðïýëïõ

ÊáôÝâáóáí
ôïí Üíèñùðï
áðü ôç óôÝãç

3»

4»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα