Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 2474
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΕΥΖΑΝΤHC
Ε ΒΔ Ο M ΑΔ Α Ι Α ΕΦ Η Μ Ε ΡΙ Σ ΤΩΝ ΑΠΑΝ ΤΑΧ Υ ΦΛΩ ΡΙΝ Α Ι Ω Ν
ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑ
Τηλ.: 23850 22195
Fax: 23850 22288
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου: 2887
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
E-mail: [email protected]
ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΦΛΩΡΙΝΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙ ΗΣ ΜΕΤΑ ΒΑΣΗΣ
Έπί τή ένάρξει του έου σχολικου έτους 2020-2021
Πρός τους Μαθητές , Τις Μαθήτριες και τους Έκπαιδευτικούς τν
Σχολείων τής Μητροπολιτικής Περιφερείας μας
Αγαπητά μας παιδιά. Άγαπητοί μας Έκπαιδευτικοί.
Πέρασαν δύο έβδομάδες άφότου
1ην έγκριση και παρουσίαση του .Μaρέιmία έαφιεμύτοτέκπα
<Σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετά-pείΝί αασάλέσε πλό έλδης
βασης των λιγνιτικν περιοχνν την
περασμένη εβδομάδα (9 Σεπτεμβρίου) α.
κολούθησε επίσκεψη του Υπουργού
Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κωστή
Χατζηδάκη στην Δυτική Μακεδονία το
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ο υπουργς , επισκέφτηκε το χωριό Ακρινή
Κοζάνης, την λίμνη Πολυφύτου στην
Κοζάνη, το κτήμα ΑΛΦΑ στο Αμύνταιο και την σύγχρονη Μονά- Αλιάκμονας ποταμός και το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας, αγνο-| στό δυναστεμένο Γένος μας.
δα Ολοκληρωμένης Επεξεργασίας Αποβλήτων της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ ντας τις Πρέσπες και τις άλλες λίμνες και το χιονοδρομικό
(Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας). Κατά την της Βίγλας Πισοδερίου . Επίσης, ενδεικτικά σημεινουμε ότι | Ελληνικά γράμματα κ έμαθε Πολλά
επίσκεψη στο Αμύνταιο είχε συνάντηση με τον βουλευτή δεν υπάρχει αναφορά για αποκαταστάσεις εδαφν στα ορυχεία κοντά σε μεγάλους δασκάλους και
Φλρινας Γ. Αντωνιάδη, τον Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας Γ.
Κασαπίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Άμπα, μπορούν να αναπτυχθούν (π.χ. ανθρακούχα νερά ).
τους δημάρχους Φλρινας Β. Γιαννάκη και Αμυνταίου Α. Μπι
τάκη.
Η απουσία της Φλρινας από την
επίσκεψη του υπουργού σχολιάστηκε
αρνητικά με το Εργατικό Κέντρο γιορτάσαμε τόν μέγα δάσκαλο τν
Φλρινας να καυτηριάζει το Υε-Κοσμά τόν Ατωλό. Πατροκοσμά τον
γονός. Αξιοπρόσεκτο είναι οτι στο Προσφωνούσε ό άπλός λαός μας και
434 σελίδων , σε μορφή παρουσιασης |γλύαινε ή καρδιά του μέσα στους
power poiίnt , Σχέδιο είναι εμφανης η Πολλούς Πόνους που ζουσε . Τν
απουσία της Φλρινας . Είναι ενδεικ-όνόμαζαν και Άγιο τν Σκλάβων. Τό
τικό ότι προβάλλονται ως ελκυστι- όνομά του , ό λόγος του και το Πρόκάν τοπία η λίμνη της Καστοριάς, 0
σκλαβωμένων προγόνων μας Άγιο
Προσφωνοϋσε ό άπλός λαός μας και
σωπό του είχαν εύεργετική έπίδρασι
Πρτα σπούδασε ό ίδιος τά
του λεκανοπεδίου Φλρινας, ούτε και σε άλλους τομείς που στίς βιβλιοθήκες του άγίου Όρους. Κι ύστερα βγήκε και κήρυξε το
Εύαγγέλιο μέ άπλές διδαχές και μέ άπλή γλσσα. Ήταν σοφός και
Για την προοπτική της λειτουργίας του Α.Η.Σ. Μελίτης με άλ- μίλησε άπλά.
λο καύσιμο, ή μείγμα καυσίμων, ούτε αναφορά.
Στή διδαχή του είχε δυό μεγάλες άγάπες . Ή Πρτη άγάπη του
ήταν ό Κύριος ήμν Τησους Χριστός, ό Σταυρός και ή Άνάστασί
του . Αύτον κήρυξε άπό την Κωνσταντινούπολι μόλις έλαβε τήν
άδεια άπό τον Πατριάρχη να κηρύττη κι ύστερα όργωσε τήν
Θράκη, Τήν Μακεδονία, την Θεσσαλία, τά νησιά του Αίγαίου και
Με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων προστατευτικν | του Ίονίου Πελάγους. Τέλος έφθασε μέχρι τήν Βόρειο Ήπειρο,
όπου και σφράγισε τήν άποστολή του μέ το μαρτύριο. Κήρυττε τήν
Μετά την ολοκλήρωση των οδν κότση, Μεγαλου Αλεξανορου αθητές και οι εκπαιδευτικοί για τον καθιερωμένο αγιασμό. μετάνοια στόν λαό. Μάλιστα μέ το κήρυγμά του μετενόησαν άκομη
καί ληστές και λήσταρχοι. Ένας άνθρωπος φωτισμένος έγινε κυμαΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες ασφαλτοστρσεων στην πόλη της Φλρινας, με έμφαση τις κεντρικές
οδούς σε πρτη φάση.
μέτρων προσήλθαν την περασμένη Δευτέρα στα σχολεία οι
και Στεφάνου Δραγούμη, από την Τετάρτη 16 ΣεπτεμριοU Όπως ενημερωθήκαμε, η προσέλευση των μαθητν ήταν κανοξεκίνησαν εργασίες στην οδό Ιωάννου Άρτη.
νικη χωρίς να προκύψουν ζητήματα σχετικά με την υποχρεω- Τοθραύστης. Πάνω του σταμάτησαν και διαλύθηκαν τά κύματα του
έξισλαμισμού τν κατατρεγμένων Προγόνων μας . Έτσι άνέκαμψε ή
τική χρήση μάσκας. Προβληματισμοί και ενστασεις Που ειχαν έξμοσι και Παρέμειναν οι κυνηγη μένοι χριστιανοί στήν άληθινή
διατυπωθεί την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν συνέχεια.
Η Τροχαία Φλρινας διένειμε σε γονείς και μαθητές δημοτικν
Πίστι Τν Πατέρων τους
Η δεύτερη άγάπη του ήταν ή Ελλάδα μας , τό Έλληνικό Γένος.
σχολείων κατά τη προσέλευσή τους ενημερωτικά φυλλάδια με Μέ Πόσον Πόνο Πρτα διδάχθηκε και ύστερα κήρυττε για την
συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής και | Ελλάδα! Κήρυπε καί προφήτεψε για τό Ποθούμενο . Αύτό ήταν ή
έλευθερία και ή άναγέννησι τής Πατρίδος μας. Μιλούσε για την
Τις προηγούμενες ημέρες υπεγράφησαν οι συμβάσεις 46 | άρχαία δόξα της , γιά τά γράμματα καί ό,τι όμορφο εχε ή Πατρίδα
σχολικν καθαριστριν , που προσελήφθησαν από τον Δήμο | μας στήν άρχαιότητα και στο Βυζάντιο και τοέχασε μέ τήν βαρβαΦλρινας για το νέο σχολικό έτος, και τοποθετήθηκαν στις ρότητα του άπιστου δυνάστη., Μέσα σ αύτήν τήν άγάπη του ήταν
σχολικές μονάδες . Πρέπει να τονιστεί ότι λόγω της πανδημίας και τά Σχολεία Που έχτιζε. Χωρίς να έχη χρήματα, άσπρα και <σακ
ευχές για μια καλή σχολική χρονιά.
του κορωναίού επιβάλλεται η αυξημένη φροντίδα στε να είναι κουλα , όπως έλεγε . Κι όμως έχτισε μέ τον λόγο του περί τά διακόσια
Σχολεία γιά τά κοινά γράμματα και δέκα άντερα. Μαζ μέ Τις
Σχολεια για τά κοινά γράμματα και δέκα άντερα. Μαζζ με Τις
συνεχείς οι καθαρισμοί. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν απο τον Δημο άλήθειες του Ιεροϋ Εύαγγελίου, κήρυττε και τήν άξεπέραστη
απολυμάνσεις στους εξωτερικούς χρους των σχολικων | Ελληνική γλσσα . Προέτρεπε τούς γονείς νά μαθαίνουν τά Παιδιά
συγκροτημάτων.
τους γράμματα Ελληνικά, για να διαβάζουν τήν ίστορία και τό
Επίσης, με 60 ψηφιακά θερμόμετρα υπερύθρων μετπου | Εύαγγέλιο . Όσες οίκογένειες μιλούσαν άλλες φτωχόγλωσσες τος
και την ανοχή των πολιτν για την προσωρινη ταλαιπωρία που προμήθευσε ο Δήμος Φλρινας τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. έβαζε πνευματικό κανόνα να μιλουν μόνο Ελληνικά . Ή ζωή, ή δράσι
τυχόν υποστούν στις μετακινήσεις τους λόγω των έργων , τα οποια | Τα θερμόμετρα παρέδωσε ο Δήμαρχος Φλρινας Βασίλης | και τό κήρυγμα του άγιου Κοσμά είναι τεράστιο θέμα και προτρέπω
στόχο έχουν την αναβαθμιση της ποιοτητας ζωης μας και τη Γιαννάκης στον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιργο όλους σας νά τά μελετήσετε. Έλεγε για τήν φέλεια του Σχολείου,
Λυγούρα και στην Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | <Δέν βλέπετε ότι άγρίωσε το Γένος μας άπό τήν άμάθειαν και
Ευγενία Μαρνέρη, τα οποία διατέθηκαν στις σχολικές μονάδες έγίνα μεν σάν θηρία; (Β' διδαχή)>. <Χωρίς το Σχολείον περιπα0 Δήμος Φλρινας, για άλλη μια φορά , ζητά την κατανόηη
δημιουργία ενός φιλικού οδικού δικτύου για όλους.
ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
τούμεν είς το σκότος, (Α' διδαχή )>.
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.
Την ματαίωση της καθιερωμένης ετήσιας εμποροπανήγυρης
στο Αμύνταιο αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο
Αμυνταίου στην συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2020. Παρά τογεγονός ότι τα περιοριστικά μέτρα έχουν
ισχύ τον Σεπτέμβριο, και δεν είναι γνωστό αν θα χρειαστεί να
παραταθούν , οι δημοτικοί σύμβουλοι πρόκριναν την ασφάλεια
των πολιτν καθς κατά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης
προσέρχονται στο Αμύνταιο πολλοί επισκέπτες από όμορες
περιοχές που θεωρούνται ιδιαίτερα φορτισμένες.
Είναι γεγονός ότι από την ματαίωση, ξέχωρα από το ιδιαίτερο
< χρμα> που αποκτούσε το Αμύνταιο κάθε χρόνο αυτή την
περίοδο του Οκτωβρίου, θα υπάρξει και οικονομική επίπτωση
τόσο στους επαγγελματίες όσο και στον Δήμο Αμυνταίου που
δεν θα εισπράξει τα αντίστοιχα ενοίκια των χρων .
Αγαπητά μου Παιδιά . Άγαπητοί μου Διδάσκαλοι.
Σήμερα, στήν Πρτη μέρα του Περίεργου φετινού σχολικού έτους
σας , Που ξεκίνη σε άπό πέρυσι, λέγω σε όλους Σας μόνο ένα λόγο
του άγίου Κοσμά και νά τόν κρατήσετε. Έλεγε στους ύπόδουλους
Τότε Προγόνους μας, <ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ σας χρειάζονται. Αύτά
τά δύο , όλος ό κόσμος να Πέση, δέν ήμπορεί να σας τά Πάρη ,
έκτός και τά δσετε μέ το θέλημά σας (Δ' διδαχή )>!
Δυστυχς βλέπουμε στόν Περίεργο καιρό Που διανύουμε αυτήν
την όλόμαυρη προσπάθεια. Είπε ό Ποιητής μας μια μεγάλη άλήθεια,
<ήρθαν ντυμένοι, <σάν φίλοι>, άμέτρητες φορές οι έχθροί μας>.
Αύτό γίνεται μέ πρόγραμμα έπί 200 χρόνια, γιά να μήν Ποϋμε άπό
το 1204. Άλλότριες δυνάμεις, Που άλλοι Τις όνομάζουν σκοτεινές
έπιχειρούν την άποδόμησ, Τό γκρέμισμα αυτν τν δύο Πολύτιμων
στοιχείων τής ύπάρξες μας . Της πίστης μας στόν Κύριό μας Τησού
Χριστό και την αίχμαλωσία της Ψυχής μας.
Αύτά τά δύο κήρυξε ό άγιος Κοσμάς στο σκλαβωμένο Γένος μας
κι έλεγε να μήν τά Παραδσουμε. Νά μήν άλλοιωθοϋν . Νά μήν έπι
τρέψουμε χέρια άνομα να τά συλήσουν . Μέ αύτήν την διδασκαλία
φέλησε τούς άγριεμένους προγόνους μας και έλευθερθηκαν άπό
Τον βάρβαρο δυνάστη,
ΜNΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ
Σε μια σεμνή τελετή το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020, τελέσθηκε στο τρίστρατο της Κρυσταλλοτηγής, μνημόσυνο στην
μνήμη των πεσόντων Καταδρομέων στις επιχειρήσεις ΓράμμουΒίτσι της περιόδου 1946-1949.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν , ο πρόεδρος της Λέσχης
Ειδικν Δυνάμεων Ν. Φλρινας, Ηλίας Μούλελης , ο οποίος
εκπροσπησε και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικν
Δυνάμεων, ο πρόεδρος της Λέσχης Ειδικν Δυνάμεων Ν.
Καστοριάς και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικν Ν . Φλρινας, Δημήτριος Θεοδρου.
Το μνημόσυνο τέλεσε ο π. Ιωάννης Κυριακάκης, έφεδρος
αλεξιπτωτιστής.
Τηρήθηκαν αυστηρά οι συστάσεις της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας για την προστασία των παρευρισκόμενων
και της μη εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19.
ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Με ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δημοσιοποιήθηκε ο αριθμός κρουσμάτων κορωνοϊού στην Δυτική
Μακεδονία τα οποία διαγνστηκαν στο εργαστήριο του Γενικού
Νοσοκομείου Κοζάνης και στα ιδιωτικά εργαστήρια της Περιφέ
ρειας από 7 Σεπτεμβρίου 2020 έως 13 Σεπτεμβρίου 2020.
Η εικόνα ως προς τα κρούσματα στην Δυτική Μακεδονία
έχει ως εξής:
Δήμος Φλρινας: 1, Δήμος Κοζάνης 14 , Δήμος Εορδαίας 7 ,
Δήμος Bοϊου 7, Δήμος Καστοριάς: 17, Δήμος Γρεβενν: 5
οι χνηλατήσεις καθς και οι δειγματοληψίες συνεχίζονται
καθημερινά
Επίσης, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 ο ΕΟΔ ανακοίνωσε ότι 312 νέα κρούσματα κορωνοϊού διαγνστηκαν στη
χρα, εκ των οποίων ένα (1) διαγνστηκε στην Π.Ε. Φλρινας.
0 συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην χρα ανέρχεται
σε 14.041, εκ των οποίων το 55.5% άνδρες (ανακοίνωση
16/9/2020) .
Αγαπητά μου Παιδιά.
Γεμίστε τήν Ψυχή σας μέ το φς τής διδασκαλίας του Χριστού
μας και μέ την σοφία τν άξιων προγόνων μας . Έτσι θά παραμείνη
όρθια και ύγι ής , Είπε ένας άγιος της Εκκλησίας μας, <Όταν ή σοφία
τν άνθρπων γίνη άρμα, όπου θά καθίση ς ήνίοχος και θά το
όδηγήση ή σοφία τουΘεού, Τότε γίνεται μεγάλη φέλειαν.
Αυτήν τήν Πνευματική φέλεια εύχομαι στους άξους διδασκάλος
μας και σε σας , Παιδιά μου. Αύτήν να άποκτήσετε στήν καινούργια
και δύσκολη χρονιά, Που άνοιγει σήμερα. Το χέρι του Χριστου μας
καί ή χάρι του άγίου Κοσμά να σας σκέπουν άπό κάθε κίνδυνο.
Νάχετε όλοι σας ύγεία σωματική και Πνευματική. Νάχετε Φς και
Έλπίδα έν Κυρίω.
Μέ Πατρικές εύχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
tΌ Φλωρίνης, Πρεσπν & Εορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ