Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Διακοπές ρεύματος
σε μεγάλο τμήμα
του Δ. Σπάρτης σελ.7
Τίμησαν την 195η επέτειο
του Ολοκαυτματος του Παλαι-1 στο Νοσοκομείο Μολάων
ομονάστηρου Βρονταμά σλ 10
Ένας ακήπος του Ιπποκράτη
0,α ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
> σελ . 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020|Ετος 251 Αριθμός 5956 1 Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax [email protected] . www.lakonikos.gr
Σε καχαρτογράφητα νεράκ
το εμπόριο
Απογoητευμένοι οι επιχειρηματίες της Πελοποννήσου από τις κυβερνητικές εξαγγελίες | Παράταση
Προθεσμίας
για την ενίσχυση
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
Μετά από διαβούλευση με τα
επιμελητήρια της Περιφέρειας
Πελοηονήσου και όλα το εμηλεκόμενα μέρη napατάθηκε
μέχρι τις 23 Οκτωβρίου η ηρoθεσμία υποΒολής δηλσεων
για τη δράση 2.b.2.3Ενίσχυση
nολύ μικρν και μικρν
χειρήσεων της Περιφέρειας
Πελοηονήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήΤεχνολογιν
Πληροφορικής και Eπικοινωνίας ΤΠΕ) καθς και συστημάτων αυτοματισμού., στο
ηλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος .Πελοπόννησος 2014 -2020 , Η δράση
απευθύνετοι σε μικρομεσοίες
επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Πελοηοννήσου οι onoίες κα λούνται να καταθέσουν ηροτό χρηματοδοτικής
ενίσχυσης επενδυτικν σχεΟι κνήσεις Που n Ομοσπονδία θεωρεί καθοριστικές για το μέλλον
σθέτει "Ο κ. Μητσοτάκης έκανε στα ήρεμα νερά της ηροόδου και
"Με κεντρικό σύνθημα Χ - λόγο για ουτοπεnoίθηση στην της ελπίδας. Τα μέτρα όμως Πou
Δεν έμεινε κανοηοιημένη η Ηelexpo Forum.
Ομοσηονδία Εμπορίου και Εn
χειρηματικότητας Πελοηοwήσου, ζουμε την Ελλάδα της αυτοηenoi Άμυνο, στην Υγεία και στην Οικο - εξήγγευλε κάθε άλλο naρά εν Νοτοδυτικής Ελλάδος , Ζακύν - θησης ο Πρωθυπουργός , νομία, Τις onoίες χορακτήρισε οχύουν την ουτοπεποίθηση των
Βου, Κεφαλλήνιας & Ιθάκης Κυριάκος Μητσοτάκης , nαpou- γέφυρες Που θα περόσουν την επιχειρηματιν, ούτε σnολύνουν
10EEΣΠΙ απότς πρόσφατες εξογ- σίασε το ηρόγραμμα της κυβέρ-Ελλάδα και τουςΕλληνες onό την τον Πόνο τους από τις συνέπειες
γελίες του ηρpωθunouργού Κυ - νησής του από το βήμα της ΔΕΘ αβεβαιότητα, στη σιγουριά, από τα
ριάκου Μητσοτάκη , κατά την στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο θολά ερωτηματικά στη θετική και ούτε Βάζουν την Ελλάδα σε
καθιερωμένη ομιλία του στη ΔΕΘ στη θεσσαλονίκη , ανοφέρει χαστο ηλαίσιο του Thessaloniki ρακτηριστικά η ΟΕΕΣΠ και Προ- μική και οικονομική ανατορακή
της Πανδημίας του κορωνοίού
απάντηση και από την υγειονο- τροχιά ανάπτυξης
ουνέειο σελ 9
Πρόγνωση για ακραία φαινόμενα με βροχές και θυελλδεις ανέμους
δίων.
Η νέα , τροποnοημένη Πρόσκληση Περιλομβάνει, εξάλ
λου, διευκρινίσεις αναφορκά
με τις Προύnoθέσεις συμμετοχής εν σε αυτή υπdρχει επίσης ηροσθήκη επιλέξιμων
Κωδικν Αριθμν Δραστη.
ριότητας (ΚΑΔ , Εnίoης έγιναν
Βελτισεις σε σημεία της Πρόσκλησης με γνμονα τη διευ κόλυνση των υποψήφιων
επενδυτν και την απλοποί noη των διοδικοσιν .
ΟΠροϋnολογισμός της δημόσιας δαπάνης της εν λόγω δρά σης ανέρχεται στο noσό των
3750.000 ευρ, η χρηματοδόΗ κακοκαιρία clανόςν
σε τροχιά Πελοποννήσου
Από σήμερα έως και το Σάββατο
Ρaγδαία μετοΒολή και επιδεί νωση του καιρού Προβλέηουν
από σήμερα και για τις επόμε νες ημέρες n EMY και μετεωρολόγοι της χρας , Η ηρτη
φθινοηωρινή κακοκαιρία nou
είναι προ των ηυλν και έχει.
ονομαστεί ίανός θα διαρκέσει
τρεις μέρες , αφού αναμένεται
να ξεκινήσει από σήμερα Πέμ πτη (17/9 ) το απόγευμα αnό το
Ιόνιο Πέλαγος και θα εηεκταθεί
την Κυριακή 20/9 στο νοτιοανα τολικό Αιγαίo. Εκτός από βροχοπτσεις , η ΕΜY εκτιμά Πως
θα σημειωθούν θυελλδεις
άνεμοι, Πoυ θα φτάσουν ακόμη
και τα 10 μποφόρ, ιδιαίτερο την
Παρασκευή . Το Βαρομετρικό
χαμηλό Που θα περάσει από τη
χρα μας θα δημιουργήσει
απότομες αλλαγές της διεύθυνσης των σνέμων,
τηση της δε Προέρχεται από το
Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωηαϊκό αμείο Περιφερεί ακής Ανάπτυξης (ΕTΠΑ) στο
Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
ουνέχεια σελ 7
συνέχεια σελ 9
91lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Το Βαφειό
του Ηλία Εαραντάκου > σελ 3
Ο ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΙΚΤΥΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα