Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh
ΠΕΜΠΤΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ετος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.901
Σελίδα 5
Σελίδα 22νw
Πς θα κρατήσουν, γονείς και Παιδιά, τον κορονοιό
Εξω αno την Πόρτα του σπιτιού Τους
Προχωρούν αιεργασίες
στο δημοτικό κολυμβημήρο Αγίου Νικολάου
ΒΟAΚ , ενίσχυση
αγροτν, γηροκομείο
και άλλα σοβαρά
θέματα της Ιεράπετρας
Δύσκολος στόχος το 30%
της προηγούμενης χρονιάς
Σελίδα 9
Ενας πρτος απολογισμός της σεζόν που κλείνει
Η ανάπλαση
της πλατείας Σητείας
στο πρόγραμμα
προβολής
των γεωπάρκων
ταφέρουμε να πιάσουμε 81% συνεχζει να λειτουρ - πληρότητες των ξενοδο το 30% της προηγούμε - γεί ένα nooοστό περίπou χείων να προσεγγίζουν
νης χρονιάς κάτι δύσκολο , 50% των ξενοδοχείων του στο σύνολο της φαγω
που δεν θα το καταφ . νησιού
ρουμε ακριβς . Σύμφωνα
NΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
μένης , σαιζόν Περίπου το
Καμία κίνηση και καμία 25%. Εν το Ηράκλειο κινήθηκε Πο κανοποητικά
η κατάσταση στην περιοχή
μας δεν εξελίχθηκε καθ
λου καλά λόγω της κατακόρυφης μείωσης Σκανδι .
ναβν επισκεπτν (σε noσοστό 94%) των oηoίων
το Λασίθι αποτελεί έναν
από τους καινούργιους a .
yαπημένους τους προορ-Μια τουριστική βιομηΧανία με 5 περίπου εκατομμύρια τουρίστες στα με τις εκτιμήσεις του , την
ρεροδρόμια της , πάνω anό φετη σαίζόν ο συνολ β δις ευρ τζρο, 45 εκ δ ανυκτερεύσεις, 85 μέρες πτων στο νησί θα αγγ
μέση διαμονή και 600 nE . το 1-12 εκατομμύριο ,
pίπου ευρ ανά τουριστική Πou μεταφράζεται σε έναν
δαπάνη είναι μια διαδικο. τpο nεpίπou 800 εκαoία noυ δεν κλείνει noτέ , τομμυρων ευρ -Δεν τα
τονίζει στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Φυνεχζουμε , κάθε μέρα
Εντεταλμένος Περιφερει είναι νια μας σnμαντική συνεισφορά σε τζρο δεν σμούς , την ίδια ρα nou
ακός Σύμβουλος στον το μέα Τουριομού Κυριάκος ζον τελείωνε , Εενοδοχεία όπως λέει από την αγορά Εναι κάπ nou τονσαμε
Κτσογλου , απαντντας
στο ερτημα εάν οι εξελί - ηληρότητες θα πήγαιναν νοιγμα προ δέχα ημερν , στόσο οι Σκανδιναβοί είναι
ξεις των προηγούμενων ημερν με τις οδηγίες Βρε - Πολωνοί Τσέχο, συνεχί - πτήσεις
τανίας, Ολανδίας και την ζουν να στηρίζουν.
αναστολή πτήσεων από
την TUι οδηγούν σε οσια - γνωμίας της φετινής του στικό κλείσιμο της φετινής ριστικής χρονιάς , είναι ότι
- κουτσουρεμένης ούτως ή κατά το ξεκίνημα της τον Κτσογλου τονίζει Πως ο
όλλως . τουριστικής σαι . ούλιο άνο Εε Το 81% τον τουρισμός φέτος για το
ζόν για την Κρήτη .
κός αριθμός των επισκε
Σελίδο 12
παρατάμε, είμαστε Κρήτη.
. Μικρή συμμετοχή
στην επιτροπή
διαβούλευσης
σε περίπτωση που η σαι - Παρατηρείται μέχρφ τρα , οι Βρετανοί έφυγαν νωρίς.
και στον κ. Χαρδαλιά ω .
αλλού. Γερμανοί, Γάλο, οφού δεν υπάρχουν καν άνθρωποι nou κάνουν ότι
τους πει ο Πρωθυποuργός
Σελίδα 28
τους .
Ενδευκτικό της φυοιοΧειρότερο
για το Λοσίθι
Στα του Λασιθίου , ο κ
Επρεπε
να χτυπήσουν
το αίτιο.
Αναφερόμενος
τουριστικν μονάδων , κάτι Νομό κύλησε χειρότερα ( σχετκές οδηγίος της Mc υπογραμμίζε , με ένα κτσογλου δημιούργησε μούς της Κρήτης με τις
Η ΣΜΕΧΕΙΑ Στη σελίδα 4
που δεν σου επιτρέπει να
πεις τίποτα ως δεδομένο. στούν ουσιαστικά το 25%
Ακόμη και 1000 άνθρωποι του εκτιμμενου συνολικά
να έλθουν σε μια μέρα , τζρου -κάτι nou σήμαινε
αυτό σημαίνει απλούστατα και χαμηλές τμές και χαπάνω από μισό εκατομμύ - μηλές πληρότητες - την
ριο στην κρητική οικονο - δια ρα nou στα μέσα μία . Τονίζει βέβαια πως ουλίου αnaσχολούνταν το
Ειδικά η εξέλιξη με την 25% του ξενοδοχειακού
αγορά της Μ. Βρετανίας εργατικού δυναμικού nou
συντάραξε τον τουρισμό έπρεπε να ηληρωθεί από
του νησιου , με την Κρήτη το συμπυκνωμένο αυτό
ωστόσο να πηγαίνει ακόμη φετινό noooστό κερδν.
και φέτος πολύ καλύτερα Αυτό μαθηματικά οδηγεί
εν συγκρίσει με άλλους προϊούσης της περιόδο ,
προορισμούς λόγω της στο κλείσυο και άλλων ξε φέρουσας κανότητάς της , νοδοχείων και θα βγαίνουν
του μεγέθους της , της αξ περισσότεροι εργαζάμενοι
ρπιστίας των δομν της
Ρεαλιστικός στόχος , όΠως αναφέρει, είναι να κα - κ. Κτσογλου, από αυτό το
να πρέπει αυτά να μοιραΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
| ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!!
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΛΑΣΙΟΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣΙ!
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
0,29ε/ΚΙΛΟ
ΠΑΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΕΛΕΧ0 ΕΠΣΚΕΦΤΕΙΤΕ
ΑΧΑΝΑ ΑΣΠΡΑ
0,296/ ΚΙΛΟ
0,456/ΚΙΛ
0,996/ ΚΙΛΟ
| ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1,09ε/ΚΙΛΟ
ΠΑΤΑΤΕΣ
το ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΚΤΕΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ!!
ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Βάση των οδηγιν της Κυβέρνησης
οι Τεχνικοί Ελεγχοι ηραγματοηοιούνται
ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
www.facobook.com/onwponuλείο Mυλονάκης
Διανομή κατ' οίκον
ηηση λιανική- ονορί ΛΛΟ ΤΗ28410 21711
σε αναστολή
Χαρακτηριστικά λέει ο
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 28410 21111

Τελευταία νέα από την εφημερίδα