Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

17

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5534

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΧΑΪΑ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ» ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Όλα τα... είχαµε,
ο «Ιανός» µας έλειπε!
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΑΡ∆ΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΕΛ. 3

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ∆ΥΤ. ΑΧΑΪΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Ψάχνουν
στοιχεία
για τους
εµπρηστές
ΣΕΛ. 9

ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Φανάρια σε
τρία σηµεία
ΣΕΛ. 7

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΤΕΣΤ

Ιός στα θρανία

προκαλεί ανησυχία
ΤΙ ∆ΗΛΩΣΕ ΣΤΗ «Γ» Η ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΘΕΤΙΚΗ ΣΕ ΚΟΡΩΝΟΪΟ:

ΑΠΟ ΡΟΪΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ

Κι άλλη
µελέτη για
τη διάβρωση
των ακτών
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 19-24

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2: ΤΗΝ ΑΛΛΗ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΘΑ Γ ΙΝΕΙ Η ΚΛΗΡΩΣΗ

«ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ ∆ΗΛΩΣΑ ΑΡΝΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ»
Έκτακτη σύσκεψη στην
Περιφέρεια παρουσία
Παναγιωτακόπουλου
«Λουκέτα» σε σχολεία
λόγω καταλήψεων
και κρουσµάτων,
προβληµατίζει
και ο συγχρωτισµός
ΣΕΛ. 10-11

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ∆ΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΙ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ LOCKDOWN

Σέντρα στις
24 Οκτωβρίου
n Απόλλωνας: Φιλική νίκη

67-57 επί του Ληξουρίου

Κρίσιµο 15ήµερο
για νέα µέτρα
n 312 ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΘΕΣ,
ΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ,
ΕΞΙ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΓΝΠ

ΣΕΛ. 4-5

ΠΑΤΡΑ-ΑΚΤΗ ∆ΥΜΑΙΩΝ
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ν.Ο.Π

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 2 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Απόγευµα 6:30 – Βράδυ 8:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πρωί 11:30 Απόγευµα 6:30 Βράδυ 8:30
∆ΕΥΤΕΡΑ 28/9 1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: 6.30
uΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΡΕΠΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

6908.84.64.86

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΩΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο χώρος των παραστάσεων είναι πλήρως ανοικτός περιµετρικά, πραγµατοποιούνται απολυµάνσεις και τα υγειονοµικά πρωτόκολλα τηρούνται
ευλαβικά, αφήνοντας µάλιστα κενές 2 αντί για 1
θέση µεταξύ των οικογενειών των θεατών.