Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 63ο-Αρ. φύλλου 17.845. Τμή 0,60 E . Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11- 1ΩΑΝΝΙΝΑ 45333 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax 26510 30.350 . http://wwwρroinosiogos.g. [email protected]
Εν η Αλβανία ζητά τη στήριξη της Ελλάδος για ένταξη στην Ε.Ε..
ΑΘΗΝΑ
+ Κατο Κατρούγκαλος (ΣΥΡΙΖΑ) . οV Αλβανό Πρωθυπουργό! Τo Υn.Μετανάστευσης ακόμη το . στέφτεται
ΟkMuγν 4aβιhτη δίρνα δικς φχαπρμ ας η ομίς| Ασυνόδευτα παιδιά έως 12 ετν θέλει
QLipnrgΗρmmη μβυμντν pνης Βίγας νάμς να φιλοξενήσει η ακριτική Πωγωνιανή
. Από Τις τpιπλές Ελληνοα .
βανικές συναντήσεις Του πλευτα
ου δημέρου, εκείνο moυ προέκυ Ψεγια μια ακόμη φορά είναι οι διαβεβανσεις rων Αλβαννι
τούχων κα δη του Πρωθυmουp γού - περί .Των καλν προθέσεων Τους , το πίταγμα της μπάρΣΤ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ (Αντιδήμαρχος Πωγωνίου): Έτσι θα
ενταχθούν αρμονικά στην το Πική κοινωνία
Με . eεωρίες απαντά ο αναπλ. Επουργός Γ. Κουμουτσάκος στον Στ. Καλογιάνη
. Κπριακές υποδομές κατάλ ληλες για m στέγοση δεκάδων ο συνοδευτων ανήλικων προσφύ.
γων διαθέτει η ακρπική Πωyωνια νή κι αυτό είναι κάπ που Το έχει ήδη ζητήσει επανελημμένα ο Δή
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
λος στην εξέδρα για Τα τήματα
που σφορούν nς διμερείς σχέσεις
και η δημόσια Τomoθέηση υπέρ
Τουρκίας από τον Έντι Ράμα
Βέβαια μετά τις οδημς, που d.
xλάβα ο Αλβανός Πρωθυπουργός
από καιρό η δρυση μίας Τέτοιας
: ΗΒληνική Κυβέρνηση επανελαβε για μια ακόμη φορά τη στήριξή της προς Την Αλβανία , ο Ράμα όμως και στη συνάνηση με
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
6 ούπόθεση φυσικά όn θ n
εντός Των οpίωv Του, υπό
312 κρούσματα χθες , 1 στα Γιάννενα
Νέα κρεβάτια στις εντατικές
προστίθενται από Οκτβριο
VΑναστέλλονται τα επισκεmίρια σε νο0οκομεία χαι δομές ηλικιωμένων
που είχε πραγματοποιήσει στην
Μαρμαρίδα πρν την όφή του στην
Ελλάδα είχε προδεάσα για τη στάση του την Ελληνή - 11η σελ
την π
λοξενούνται σ' συτήν παιδιά μκρν ηλικν στε να μπορέσουν
να ενταχθούν αρμονικά στην Τοπ
κή κονωνία
Οστόσο , Το υπουργείο Μετανά στευσης και Ασύλου ακόμα το σκέ
φτετα για το αν θα προχρήσει στην
δρυσή της , μετο ππρόβληρακ ναE
στιάζεται στο η ηλικίας παδιά θα
Το ανακανσμένο κτίριo ου στέγαζε το Κέντρο πης Παιδικής
Μέριμνας στην Πωγωνιανή, προπείνεται γα λεπουρία δομής
αουνόδευτων προσφυγόπουλων .
- ------- ----- ------- -- ---------------- ---.
σταλούν στην Πωγωνιoνή , παράλο πουργός Μετοννάστευσης Γκργος
που χαρακηρίζa ως προτεραιότητά Κουμουτσάκος στον Σταύρο Καλοτου Το ζήτημα της στέγοσης οσυνο - νάνη, ο oποίος έφερε το θέμα στη
δευτων προσφυγόπουλν σε κατάλ Βουλή μετά από σχετικό υπόμνημα
ληλες δομές .
Αυτό τουλάχιστον προύπτα οπό απάντηση που δίνειο αναπλ Υ
θα αγγίξει και την
Ήπειρο ο κυκλνας;
. Για ένα σπάνιο ακραίο καιρικό φανόμενο που θα χτυπήσει
με ένταση Τη χρα κάνουν λόγο
οι μετεωρολόγοι και η rενική
Γραμματεία Πολτικής Προστα- |
σίας , που καλεί πολίτες και
μόδιες υπηρεσίες να βρίσκοντα
| σε ετομόητα
Το νέο καρικό
. Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε
και χθες ο ρθμός Των κρουσμοτων 512) που ανακοίνωσε ο Ε0
ΔΥ με mην διαχείριση της πανδη .
Του κορωνοίού να γίνεται ιδι aίτερα δύσκολη, ε
να που κααγράφονα και ο πε: ρισοότερες μολύνσεις (174) Του
φονικού ού, με αποrέλεσμα η Κυβέρνηση να λάβει επmλέον μέτα
για αναχατιση πης
ΤoπΙκού Συμβουλίου Πωyωνa νής Ο κ Κουμουτσάκος περορίζετα μόνο να αναφέρε
-Πράσινο φως- για δωρεά !
αθλητικού εξοπλισμού
στον Νομό Ιωσννίνων
aνα αντμετωπιστούν λειτουργικά ζητήματα
Αλλαγές ενόψει στους Φορείς
Διαχείρισης Απορριμμάτων
ν Συμμετοχή στη διοίκηση τους ζητούν οι Πριφερειάρχες
διαφωνούν οι δήμαρχοι
911η σελ.
. Στη σελίδα 12
Πρακτικές που εκθέτουν την Δημοτ. Αρή Ιωαννίνων
Πολλά τα αναπάντητα ερωτηματικά
Γιa 9.200 θέσεις απασχόλησης. .
Επιδότηση εργασίας, αντί ανεργίας
με το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
. Αν και στην Η
πειρο η διαχείριση
Των Αποριμμάτων
χει πάρει ro δρόμο
της με τη λειτουργία.
έστω μετά προβλημά .
rων . Του Φορέα Διαχείρνσης , δεν συμβα.
νει όμως o ίδιο και
σε άλλες περιφέρεες
της χρας όπου εξο
κολουθούν να υπάρ
χουν προβλήματα Το
για απευθείας ανάθεση έργου από ΔΕΥΑΙ
/elυχaίoν ότι δόθηκε σε δύο συνυποψηφίους του Προέδρου;
. Εχει χαθεί πλέον η αίσθηση Του
μέτρου στη ΔΕΥΑΙ και είναι απορίας ά
δον πως ο Πρόεδρός ms κ . Αρης
Μπαρτκος συμπράΕι σε αυτό ενω
Τοποθετήθηκε εκεί για να τηρήσει ευΚΣήμερα ξεκινούν οι aπήσεις από επιχειρήσεις
Η αντημετπιση της .
νεργίας, η οποία αναμένεται
να ακολουθήσει ανοδική
πορεία και rο επόμενο (
: στημα, λόγω της πανδημίας
roυ κορωνοίού και Της αβε.
βαιότητας που αυτή δημ
ουργε , σωστά βρίσκετα
. στην κορυφή της κυβερνηη.
κής ατζέντας . Ήδη ο Πρωθυ - ΔΕΘ σερά μέτρων που στόχο έ
πουργός ανακοίνωσε από τη
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
του ΚΩΣΤΑ Δ. ΚΑΛΤΣΗ
φερειάρχες (Του yουν αναλάβε
την υλοποίηση έργων διαχείρισης
απορρμμάτων ) αλλά και Δημάρ .
χους , οι oποία ωστόσο φαίνεται
Δ.Ε.ΥΑ.
λαβικά Τη νομιμότητα και την αδοκραna, μακριά από ης poυσφετολογικές
χουν ην στήριη της -11η σελ
επιδόσεις πp τυγμα η απευθείος
Ιωσαννίνων
, Τελευταίο. . ε
ανάθεση σε δύο συυποφηφίους του (στην παράταξη Γάννενα Τρα ),
οπική Το ήτημα.
Η Ενωση Περφερον Ελλδος
με έγγραφοτου ΠροΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Με χχολ του Μέο (65) Χτες το απόγευμα στο Ζωσμάδες.
Φιλική νίκη του ΠΑΣ Γιάννινα
1-0 τον Καραίσκάχη Αρτας
Διαπιστσεις .
Είναι μεγάλο το στοχημα της
διαχείρισης απορριμμάτων!
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
H. σωτηρία της τσίμας και
ο λογαριασμός της ΔΕΥΑ!
κη Του στα φιλικά
παιχνίδια προετο : μασίας σημείωσε
χτες Το πόγευμα ο
: ΠΑΣ Γιάννινα καθς επικράπησε με
1-0 Του Καραίσκάκης Αρτας στο αΖω σιμάδες, στο πρΤο φιλικό στην φυσική έδρα της γιαν.
νπικης ομάδας . Σκόρερ Του μοναδικού rtρματος ο Λέο (35 , ξεκ Ντομίνγκεθ και Ερα - 11ησελ.
> Γράφει ο ΠΑΝΝΗΣ. ΔΕΒΕΛΕΚΑΣ
> Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΗ
. Προχθές , είχα μια επιθανάπa εμπειρία για
μισό περίπου λεπτό, μπορεί και περισσότερο! Αφού
πρτο το σστρικό pου σμα αποσπόστηκε από ο
υλικό , βρέθηκα στη συνέχεια μέσα σε ένα Τούνελ
με έντονο λευκό φως , σαν αυτό που βγάζουν οι o
κονομικές λυχνίες ανά τος αγυιάς και τας Ρύμος
Του Δήμου Ιωσνντν . Mια αίσθηση ειρήνης με κοpίευσε και pουσική από ουράνια κλαρίνα συνόδευε την πορεία μου
προς το επέκεινο! Εία τη βεβαιότητα, κάποια στηγμή,
ΘΗ σύνταξη Σχεδίων Διαχείρισης , όπως της Κλματικής Αλλαγής, του Κλίματος , Των Αποβλήτων,
κλπ. aπoτελεί υποχρέωση Των κρατν μελν της
Ε.Ε. και απορρέει από ηις ανάλογες Οδηγίες ης
Ευρωπαϊκής Κοινότητος.
ΣΤο διάστημα του ενός έτους της Κυβέρνησης,
τα ανοφερόμενα σχέδια τρέχουν Το ένα πίσω από το άλλο και πρό σφατα (258 2020) ολοκληρθηκε η διαβούλευση για το Εθνικό Σχέ διο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΑΑ2020-2030, για το
νησαν με τους βασικούς οι Χουάν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα