Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Ακυρώθηκε
η ενδικοφανής
προσφυγή της
ΔΕΗ για το
πρόστιμο 5.000
στον αποθέτη
Α5 πλησίον
της Ακρινής

σελ ~ 3

Να γιατί
παραιτήθηκε
η Οξάνα
Τσαβκοπούλου,
πρώην καλλιτεχνική
διευθύντρια του
Δημοτικού Ωδείου
Πτολεμαΐδας

Στην Κοζάνη σήμερα η
Γιάννα Αγγελοπούλου - Το
πρόγραμμα της επίσκεψης

σελ ~ 12

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για
φωτοβολταϊκά πάρκα στο Μαυροδένδρι
συνεχίζεται - Καχυποψία για τα
ανταποδοτικά στην δημοτική ενότητα
σελ ~ 3

7303

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα
Κινητικότητας
Δήμου Κοζάνης:
Το αναλυτικό
πρόγραμμα δράσεων

σελ ~ 13

Ανάγκη οικονομικής
ενίσχυσης για τα δημοτικά
ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
- Η αύξηση του αριθμού
των ιδιωτικών επηρέασε
τη λειτουργία τους

Ανακοίνωση

Aπό το Δικηγορικό Γρα-

φείο της κ. Βακωνάκη

Αθανασίας γνωστοποι-

είται

προς

ότι

διατίθενται

πώληση

μετοχές

από μετόχους της εται-

ρείας Δημουδιάς Α.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας:
24610 36577, 6945898280,

email: [email protected]

σελ ~ 5

σελ ~ 24

Γιώργος Κασαπίδης: «Δεν μπορώ να πω
επενδύσεις τα φωτοβολταϊκά πάρκα που
δε δίνουν θέσεις εργασία και εισόδημα»
- Τα αδήλωτα του δήμου Σερβίων, η
συναίνεση των τοπικών κοινωνιών
και οι ενεργειακές κοινότητες με
εμπλοκή των τοπικών δυνάμεων