Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΟΥΜΑΜΕ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΤΟΥΕΥΤΟΓΑΤΡΟΥ
Παρστάνοντας το διακεφιμένο,
Χιρουργό από την Αμερική
ζτησε 3.500 ευρ για α
ογκαλήσει πόδιπεθαμένου
1πο απεληισμένο θύμα
| Τετόρτη 16 Σεπτημβρίου 2 020 Αρ. Φύλλου 1.849
ΚΕΝΤΑΛΤΖΕΝΕΡΕΚΒΑΘΕΩN D
<Μου αρέσει να 10διαΠό νεκρό θα
μαστουρνω > εραβεν σε ασθενή
Anοπερατθηκε οτράσιος Σταυρός στ ελληνοτουρκικάή σύνορα
ΣΗΚΩΘΗΚΕ
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
οψιλότερος Τίμιος Σταυρός
Ορατός μέχρι βαθιά μέσα στην Τουρκία είναιl Ο καινούργιος,
φωτεινός, Τίμιος Σταυρός της ιεράς μονής Αγίας Σχέπης,
όΠου ανήμερα της γιορτής τελέστηκε Αγιασμός
ΣΕ ΝΤΕΛΡΙΟ ΖΗΛΙΑΣΟ ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤ0
ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΟΡΟΝαίο ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ
ΕΕΙΑΦΓΑNΟΙ
Τέσσερις
ΣΥΝΕΛΗΦeΗΣΑΝ
Ρουβάς
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟ
ΣΤΗΜΟΡΙΑ
Βετικός
Με καρτόκουτα έβατε φωτά:
από σημείο σε σημείο