Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Γσηwτ όμως.
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
την όηοφ
Σεπτεμβρίου
Αριθ. φύλλου 6001
Τιμή φύλ.:0,50 6
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
Δίκαιο
κανονισμό μετά βασης
Ζητούν οι ενεργειακοί δήμοι από το Ευρωκοινοβούλιο
Σελίδα 11
Φεύγουν 1.000 εργαζόμενοι
της ΔΕΗ με εθελούσιες
Από Την Ποωτοχρονιά
Δηλή αύξηση
- Ακολουθούν νέοι κύκλοιΗ κρίσιμη μοριοδότηση
Σελίδα 9
στους μιαθούς των εργαζόμενων
ΚΟΚ : Μετά τα 16 τα παιδιά
σε μηχανάκι,
σε ειδικό κάθισμα
έως 12 ετν στο αυτοκίνητο
και α εργαόμενοι τns ΔΕΗ, του ΟΤΕ
και τns ΕΥΔΑΠ, α onobi δεν θεωpούντα
δομόσιο υπάλληλα , anό τον ηρτο κόλαs
μήνα του 2021 θα λάβον έμεση αύξηση
nou unepβaivει τα 30 ευρ γα μεκιέs
Σελίδα 13
Σελίδα 11,
Ανακοίνωση-διαμαρτυρία
των ποδοσφαιριστν
της Α.Ε.Π. Κοζάνης
Παράταση
εγγραφν
στην Επαγγελμα | Τική Σχολή (ΕΠΑΣ)
|Του OΑΕΔ Κοζάνης!|
Σελίδα 24
Για εσάς που δεν προλά
βατε!
Λόγω μεγλου αρι0μού a
|τήσεων , οιεγγραφές γα το
Ισχολικό έτος 2020-2021
nopaτείνονται έως 2002020
| Τελευταία ευκαιρία, λοι
nόν, να εξαοφαλίσεις τη
Ιθέση σου και να σπουδάσεις!
|μα aπό τις noρακάτω ειδικό
|τητες, πλάι στους καλύτε .
Ιρους του είδους !
Α.Ε.Π
Κάθε " παλαβός"
και η μοίρα μας .
Υπάρχει μια μερίδα στην κοινωνία , η omoa δεν thναι καθόλου υ .
Ιριθμη, nou noτεύeι ότι εντόσεις οαν αυτή nou βοαμε τις τελευ .
| raίες εβδομόδες με την Τουρκία χειφαγωγούνται aπόλuτα anόΙ
Μα anoομίοουν κέρδος από την κούροα των εξοrλισμν nou ακο .
Μουθεί ανάλογες εξελίξε%
Σελίδα 9
συνέχεια στη σελίδα 4
Διαβάστε μας και στο Κοζanipre9%,gr
ΚΟΖΑΝΙ
PRESS