Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΗΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Σεπτεμβρίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ. φύλλου 7586
Τιμή Φύλλου 0.506
Δήμος Γρεβενν
Το ναλυτικό
Πρόγαμα τον δρύσεων
για την "Ευρωπαίκή
Εβδουμίδα Κιητικότητος
Σιγουριά
Μητσοτίκη για έγκριση Βορείου Τμήματος Ε65
Συνέχεια στην 7
ΕΥΡΩΠΑΚΗEBΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
|16-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 202ω
ΓΡΕΒΕΝΑ
Αναλυτικά
όσα ανέφερε
ο πρωθυπουργός για
το συγκεκριμένο έργο
Συνέχεια στην 10
Αναδρομικά:
Τα τελικά Ποσά | Πρόγραμμα ένταξης 100.000 ανέργων
για 8 κατηγορίες
στην αγορά εργασίας
συνταξιούχων
Συνέχεια στην 13
Πς θα πάρουν επιδότηση προσλήψεων οι εταιρείες
Συνέχεια στην 11
Πλειστηριασμοί:
Πς μπορούν
οι οφειλέτες να
πετύχουν πάγωμαν
έως τα τέλη του 2020
Εnίσημos Συνεργάτηs ΜΕFA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε!
Συνέχεια στην 8
Ολοκληρθηκε [PROTEAS
με επιτυχία
το PROΤ EAS
ΟPEN 2020
PΕΒΕΝΑ
3ης Οκτωβρίου 151Συνέχεια στην 20