Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΔΗΜΟ ΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12595
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ετήσιο κέρδος έως και 568 ευρ για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα
Αύξηση μισθν από τη μείωση εισφορν
Ρέγκλινγκ: Σωστά τα μέτρα ,
έκλεισε η αξιολόγηση
Μητσοτάκης:
Επαφές
Πολλαπλά μηνύματα εξίπιμψε από την Αθήνα ο επικεφαλής
του Ευρωπαiκού Μηχανισμού Στήριξης Κλάους Ρέγκληνγκ
που αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Οικονομικν Χρήστο Σταϊκούρα προανήγγελε ουσιαστικά και ότι η
Τη αολόγηση έκλεισε θετικά.
Προίδέασε όρως ταυτόχρονα αλλά και ότι Το 2021 πρέπε να
αρχίσουν τα εμαζίματα των δημοσιονομικν υπερβάστων.
Ο κύριος Ρέγκληνγκ χαιρέτησε τα μέτρα που ανακοίνωσε στη
ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός τονίζοντας πως κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.
Από την άλλη όμως εντόπισε και καθυστερήσεις στην έκδοση
Των εκκρεμν συντάξεων, εκφράζοντας την ανησυχία του όι
διν θα έχουν μηδενιστί ούτε στα μέσα του 2021.
με Τουρκία χωρίς
προκλήσεις
Το θέμα της τουρκιχής προκλητικότητας
σαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης
με τον πρόεδρο του Ερωπαί.
χού Συμβουλίου , Σαρλ Μισέλ
ο πρωθυπουργός σημείωσε
ότι η Τουρκία δεν απειλεί μο .
νο τα χυριαρχικά δικαιματα
της Ελλάδας και της Κύπρου,
αλλά ολόκληρης της Ευρωπα
κής Ενοσης και πρόσθεσε ότι
ήρθε η ραη Ευρπη να περάσει από τα λόγια στις πράξεις.
Ο πρωυθυπουργός δήλαοσε ότι
η Ελλάδα είναι έτουμη να ξεκι
νήσει διερευνητικές επαφές με
αποκελιστικό θέμα συζήτησης
την υφαλοκρη πίδα και τη χάσυζήτηΑ
πό 98 έως 568 ευρ θα είναι το ετήσιο κέρδος το 2021
για τους μισθούς 2,2 εκατ. μισθωτν του ιδιωτικού τομέα, λόγω της νέας μείωσης των ασφαλιστικν τους κρατήCovid-19: Πίσω 25 χρόνια
σεων, που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο
η πρόοδος στην Υγεία
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Η μείωση των κρατήσεων θα είναι κατά τρεις ποσοστιαίες
Ο αντίκτυπος της πανδημίας του νέου κορωνοίού σταμάτησε και αντέστρεψε την παγκόσμια πρόοδο στην υγεία, προκαλντας οπισθοδρόμηση 25 ετν και εκθέτοντας ακατομμύ
ρια ανθρπους στον κίνδυνο θανατηφόρων ασθεντν και
της φτχειας , προειδοποιεί έκθεση του B & Melinda Gatos
Foundation .
Εξαπίας της COVID-19, το ποσοστό ακραίας φτχειας αυξή .
θηκε κατά 7% και η κάλυψη με τακτικά εμβόλια-ένας καλός
αντιπροσωπευτικός δείκτης για τον Τρόπο λατουργίας των
συστημάτων- μενετα σε επίπεδα που είχαν δαπιστωθεί
τελευταία φορά τη δεκαετία του 1990, επισημαίνεται στην έκ ,
θεση . Είχαμε σχεδόν 40 κατ . ανθρπους που εξωθήθηκαν
ξανά στην ακραία φτχεια.
μονάδες και το όφελος θα μοιραστεί κατά 1 μονάδα υπέρ των
εργαζομένων και κατά 2 μονάδες υπέρ των εργοδοτν .
Οι συνολικές εισφορές, που έχουν σήμερα οι μισθωτοί ( εργαζομένου και εργοδότη), είναι 39,67%. Το 2021 (πιθανότατα
από τον Μάρτιο ή και Ιανουάριο) οι συνολικές εισφορές θα διαμορφωθούν στο 36,7%.
οριστιχή οροθέτηση είτε μέσω
συμφωνίας είτε με προσφυγή
στη Χάγη, το διεθνές δίκαιο της
θάλασσας απαγορελύει μονομε .
ρείς ενέργειε , κατέληξε
Από το 36,7% οι κρατήσεις των εργαζομένων θα είναι από το
2021 14,3% (αντί 15,3% σήμερα) εν των εργοδοτν θα πέσουν στο 22,37% .
Χωρίς εισφορά αλληλεγγύης
μερίσματα και ενοίκια
Βουτιά στον Τζίρο των υπηρεσιν
Αδήλωτα T.μ: Δηλθηκε ο Δήμος Αθηναίων!
τση σημείωσε ο τζίeos στη συντριπτική
πλειονότητα των επιχειρήσεων της χρας που
δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσ
ν το β' τοίμηνο εφέτος , καθς επλήγησαν σημαντι κά από τν πανδημία . Με πλέον χαρακτηριστικό ότι λίτες που έχουν δηλωμένα άλλα τετραγωνικά στο Ε9 κι
ηνοδήματα από ενοίχια και μερίσματα τα οποία ει.
Μσπράττονται το 2020 θα απαλλαγούν από την ε
Τλιγnάδη τα στατιστικά δεδομένα από την πορεία της
Lούθμισης , η οποία κτρέχευ μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρ
ου. Μέχρι τρα έχουν γίνει 1.847.662 αιτήσεις από πο σφορά αλληλεγγύης με την εκκαθάριση των δηλσεων
2021. Δημόσιος υπάλληλος ο οποίος εισπράττει εκτός
από τον μισθό του και εσοδήματα από ενοίχια θα πλη
ρνει εισφορά για τον μισθό αλλά θα oβήσευ- η εισφoρά πον αντιστοιχεί στο εισύδημα από ενοίκια .
το καίριο πλήγμα δέχθηκε η διαφήμιση (-30%), εν με
υπηρεσίες καθαριόάλλα στη ΔΕΗ . Μέχοι στιγμής έχουν δηλωθεί στα αφ γάλη αύξηση του τψρου είχαν
χεία των Δήμων επιπλέον 38,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα
τητας (+12456) .
όση η έχταση του Δήμου Αθηναίων .Α