Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τό1ο του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΟ ΤΑΝΚΕΡΕΦΕΣΟΣ" ΠΟΥ .
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΣΕ
ΑΝΟΙΚΤΑ
ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ο ελληνόκτη.
και αφίχθη στο αγκυ.
Εφεoος, a - Αρης Τσελίκος
κενό φορτίου
Δεν έδοσε στο εμπο .
- Υυροβόλη.
οε ανοιχτά του λιμα - taρτη 10 Επεp - ρικό λιμάνι αλλά στα
νιού της Πρέβεζας βρίου γα τη Ρωσία,
στις Β Σεπτεμβρίου Τ0 nετρελαιοφορο μεγάλου του μεγ
και ετοιμζεται να α
ναχωρήσει σήμερα oε απo την Κροατία Γσυνχεo στη σε
ανοιχτά εξαιτίας του
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η περαιτέρω
Ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας
Σε μόνιμο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό
ΗΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΑΕΑΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!
Μ'οφορμή την έναρξη του Νέου Σχολικού Ετους
κάτω no Αντιοότητες
ΑΛnaαν οι nροτεραιό τητες tης nμέρος μου , θέnω να
tΕΛειoυ ένα μου βpnio , όμως η τpέχυο0 εnκaφoτητα δε
σε μόνιμο ιατρικό και νonneuανοκοίνωσε ο Κυράκος Μπτο | ttκης κστά την ομΛία tου στη
| ΔΕΟ
δεν αλnάζει.
Ως μείζον παpουoάζουν αντιnο
λιτευόμενα ΜΜΕ τα μικροnροβλή .
ματα nou mpouoaστηκαν με τα με
την "πυρηνική σύντη- γύνου τόο0 opμητικά και
στα dλλο όστρα Ετον ή.
αιa oτ tελικά ουνε.
ννοντα (ouντήκοντα ,
ντηξη, (Π) είναι η δια - δημιουργντας nυρήνες oυγκpούrτα ε συν0
κες nολύ υψηλν ppo
οpν Εpήνων o βapφ - toσtταχτση ) . Η Π tt κρoσιν (14 εxαteμμ .
τερους με τουτόχροτη ανα το αντίθεto της πu
ΠΕ μπορούν να ετύpv. Στις ουνθήcες a.
Η τεχχoλογο της Π φουν την εtθερμη οψYεθη μασκν nou μοιράστηκαν οε
Σχολεία ινά την Ελλάδα .