Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0,α ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Τηλεοπτικό σήμα
σε 15 αλευκέςω Περιοχές
της Λακωνίας > σελ.
Η Υψωση του Τιμίου Σταυρού Αφιερνουμε 3 λεπά για το Περιβάλλον
στον Μητροπολιτικό Ναό
Σπάρτης >σελ 10
Μια εθελοντική δράση του
cLet's do it Greecev > σελ 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 |Ετος 25- Αpιθμός 5955| Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax [email protected] .gr . www.lakonikos.gr
Δραματική έκκληση κατοίκων του Δ . Ευρτα για καθαρισμό του Ποταμού
Κραυγή αγωνίας
για την κοίτη του Ευρτα
Αρνητικός
και ο νέος έλεγχος
για κορωνοό
στα λύματα
της Σπάρτης
Αρνητικό ήταν το anοτέλεσμα δειγμάτων nou ελήφθnσαν απο τον θιολογικό
καθορισμό Σηάρτης στις 7 ΣεΠτεμβρίου 2020 για την αν nιθανν
χνευση
συγκεντρσεων του κορωνοΐού 1Sars-Covid 19) στα
αστικά υγρά απόθλητα της
Σπάρτης, όηως γνωστοηnoinσε
ο διευθυντής της ΔΕΥΑΣ κ .
Ηλίας Τρακάκης Πρόκειται
για τη δεύτερη δειγματοληψα
nou διενεργείται στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού , μετά
την αρχική Πou είχε πραγμτοποιηθεί στις 18/8/2020 και
το σχετικό υλικό απεστάλη
Προς έλεγχο στα Αναλυτικά
Εργαστήρια Αθηνν . Όnως
και τρα , έτσι και τον Αύγουστο , δεν Προέκυψε εντοπι σμός
συνδέονται με τον Covid-19.
Η εν λόγω τακτική διαδικασία λαμβάνει χρα μετά anό
εγκύκλιο του Υnouργείου
Υγείας , nου εστάλη σε ΕΥΔΑΠ
στις ΕΔΕΥΑ και την ΚΕΛΕ, με
θέμα "Δυνατότητα εργαστηΤΡέμουν στην ιδέα επανάληψης καταστροφικν Πλημμυρν του Παρελθόντος
4Οταν Βρέχει , τρέμουμε μην Μετις nαραπάνω χαρακτηριστι - η άνοδος της στάθμης και η Λεήμονας κ.α. καλούν τους αρΠλημυρίσει και ζήσουμε ξανά κές φράσεις , κάτοικοι του υπερχείλιση του Ποταμού Ευ- μόδιους φορείς να Προβούν σε
τις καταστροφικές συνέπειες Δήμου Ευρτα περιγράφουν ρτα
άμεσες αποφάσεις για δραστιΕκτός απότις ζημιές σειδιωτι - κές ενέργειες όπως ο ηλήρης
και σχολοστικός καθορισμός
της κοίτης στο κάτω ρου του
θουμε τόσο ανίσχυροι και εγκαταλειμμένοι φοβούμεενοι Πως χρόνο , όταν οι έντονες Βροχο- υnoδομές , όμως η περιοχή της
είμαστε τα επόμενα θύματο μιας πτσεις φέρνουν στον νου τρα- κεντρικής Λοκωνίας έχει θρη - Ευρτα, αλλά και κάθε αnaραί
καταστροφικής
ύστερα μάλιστα και από τα διαδραματιστεί στην περιοχή Πινες ζωές και γ αυτό ενεργοί στε να θωρακιστείν η τonική
συχνά, τωντελευταίων χρόνων , τους, συνέπεια των καταστροφι - Πολίτες περιοχν όηως το κοινωνία.
επικίνδυνα καιρικά φανόμενα . κν ηλημμυρν nou προκαλεί Έλος , η Σκάλα, ο Βλαχιτης , ο
δεις στιγμές Που Βινουν κάθε κές-δημόσιες περιουσίες και
στοιχείων
ηλημύρας , γικές στιγμές nou έχουν νήσει στο Παρελθόν και ανθρ - τητο αντιπλημμυρικό έργο,
συνέχεια οελ 9
Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας
Ενστάσεις για τη μελέτη
οργάνωσης του Μυστρά
ριακής διερεύνησης του ιού
SARS-COV-2 σε ανεπεξέργαλύματα
αnοχέτευσης , ο κορονοtός
εντοηίζεται στα ανεπεξέργαστο οστικά λύματα στα δίκτυα
αποχέτευσης Πρόσφοτες με λέτες κατέδειξον ότι ίχνη του
tού ανιχνεύονται σε ανεπεστα
δίκτυα
Οι ελλείψεις που διαπιστνει στην καταγραφή δεδομένων για τον αγροτικό τομέα
Τις nαρατηρήσεις του εnί της
μελέτης ΣΧ0OΑΠ ΙΣχέδια Χωρι κής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτν Πόλεων) της Δημοτι κής Ενότητας Μυστρά Δ . Σπόρ .
της (B1 φάση ) Παρέθεσε ο
Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας , στο πλαίσιο της δημόσιας
διαβούλευσης nou διενεργήθηκε το nερασμένο διάστημα
σπό τον Δ. Σπόρτης
Αρχικά, σε επιστολή Που aπευθύνεται στο Τμήμα Χωροταξίας.
Πολεοδομικν & Διοικητικής
ΥΠοστήριξης του Δ Σπάρτης ο
Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας , δια του προέδρου Γεωργίου ΜΠουραζόνη και του
γραμματέα Χρύσανθου Κωστάκου, επισημαίνει ότι στην
ομάδα Μελέτης δεν υφίσταται
τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά
συμμετοχή Γεωπόνου" .
ξέργαστα λύματα σε περιοχές
όnου υπάρχει έξαρση της επι δημίας και για το λόγο ουτό η
εξέτοση δειγμάτων ανεπεξέργαστων λυμάτων έχει Προταθεί ως συμπληρωματικό
εργαλείο για την επιτήρηση
της εξάπλωσης του ιού SARS
CoV-2.
συνέχεια σελ &
εν μέσω της επετείου
Β1lakonikos.gr
των 2.500 ετν
από τη μάχη
των θερμοπυλν .
του Νίκου 1. Καρμοίρη
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΙΚΤΥΟ
-> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα