Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolh |
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου l www.anatolh.com
Eος ιδρύστως 1932
Αρθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.900
Σελίδα 11
Σελίδες 2425
Ο1 Προκηρύξεις του κύπέλλου και
τν Πρωταθλημάτων Α' και Β' κατηγορίας
της ΕΠΣΛασθου
Στη Σητεία φιλοξενούνται 19 διασωθέντες
. Κάποιοι έρχονται
και δεν τους πειράζει
Μελέτη για την επέκταση
του λιμένα Αγίου Νικολάου
η καραντίνα
Σελίδα 3
Ωστε να δέχεται μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια
Ενημέρωση
των γονέων
από τον Ιατρικό
Σύλλογο
συνοδευόμεενη με σχετικό γάκης εξήγησε ότι η ε - καθεμία, οι οποίες θα a τεχνικό δελτίο .
Με την ευκαιρία , ο κ σίστηκε και η περιγραφή και θα συνδέονται μεταξύ
Ρεπορτάς
πιδίωξη στην οποία βα- πέχουν μεταξύ τους 50 μ.
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Οι κατευθύνσεις πο Μελισσουργάκης ευχαρί
βα λάβει γενικότερα η δι
Εθνής βιομηχανία του θα - τιλίας και Νησιωτικής Πο λάσσιου τουρισμού της λιτικής Γιάννη ηλακιω
κρουαζιέρας την -επό.
μενη μέρα, και ανάλογα του αιτήματος , έγκρισης
Τις εξελίξεις και προσαρ
μογές που θα υποχρεωθεί τησης.
να κάνει, ενδεχομένως ακόμη και στα μεγέθη των δικό. τεχνκό σύμβουλο .
κρουαζιεροπλοίων που
Βα κτιστούν από δω και στον οποία θα αναθέσει μέσω του γεγικού τεν- ξάνοντας τη δυνατότητα
Πέρα, θα προσδιορίσουν όλη την προετομασία και κού δελτίου, που είχε κακαι το σχεδιασμό για την
Επέκταση του λιμένα Α.
γίου Νικολάου , τον οπoio σε συνεννόηση με το ΔΣ.
βρομολογεί η δημοτική του Δ.Λ. και την εχνική ανάγκη προσέλκυσης με τα γνωστά-Προ κορωαρχή σε συνεργασία με
το ΔΣ του Δημοτικού Λ. προδιαγραφές για την και η παροχή δυνατό . δημιουργία όλο και μεμενικού Ταμείου.
Αυτό δήλωσε χθες επλογή μελετητικού γραστην ΑΝΑΤΟΛΗ , ο πρόεδρος του Λμενικού Τα . τεθεί η εχπόνηση των
μείου Γιάννης Μελισσουρ . naρaπάνω μελετν . Έχει διασμός προΒλέπει ότι ρευστές , Τις παρακολουγάκης , γνωστοποιντας εγκριθεί από το Δ.Σ η διτην απόφαση του Υπουρ - αθεση κονουλίου 24800 -ναύδετα . (αγκυρωμένες ληφθούν και οι τελικές a γείου Εσωτερικν για ε
νταξη στο πρόγραμμα
-οιλόδημος 1- των ανα - Φλόδημος Ι- , για την
γκαίων μελετν για την απευθείας ανάθεση του
επέκταση του λμένα Α- συγκεκριμένου έργου σε
γίου Νικολάου , προuπο - τεχνικό σύμβουλο .
Η πρόταση αυτή προσφέρει μια οικονομικό
τερη και περιβαλλοντικά
ηπιότερη λύση, για την ε
Πέκταση του λιμένα , είπε
ο πρόεδρος του ΛΤ.Ετσι
επιτυγχάνεται ουσιαστικά
επιμήκυνση του κρηπιδυ ματος της νέας προβλή τας προς ανατολικά , αυ στησε τον Υπουργό Ναυ τάκη για την υποστήριξη
της σχετικής χρηματοδό
Επιπλέον, το ΔΛΤ.
πρόκειται να προσλάβει
πρόσδεσης από πλοία
ολοκλήρωση της διαδι, τατεθεί Ποw την εεέλξη 200μ-20 μ για πλοία
μήκους 300μ . -350μ!
Εξ άλλου η τάση , με
κασίας , διαμορφνοντας του κορωνοίού , ήταν η δι
απιστωθείσα προ πολλού,
Υπηρεσία του Δήμου , τις γόλων κο0υαζε0οπλοων νοiού - δεδομένα ήταν η
προκήρυξη με σκοπό την τητας Πρόσδεσής τους γαλύτερων κρουαζιερό μέσα στο λιμάνι και όχι πλοιων . .Οι συνθήκες στο
χρο της κρουαζιέρας,
Σελίδο 28
φείου στο οποίο θα ανανα παραμένουν αρόδο .
ο nροτεινόμενος σχε - οπως εξελίχθηκαν , είναι
θα κατασκευαστούν τρία θούμε και ανάλογο
ευρ (που προβλέπεται στο θυθό εεέδοες δια. πoφάσεις , σχολίασε ο κ .
μέσα από το πρόγραμμα στάσεων 10 μ Χ 10 μ. η
Η ΣΥΝΕΚΕΙΑ Στη σελδ 4
| "ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Ερωτμενος , σχετικά
ΛΑΪΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ !
Το Λιμενικό Ταμείο είχε με το ζητούμενο για το
καταθέσει σχετική αίτηση λιμάνι , ο κ . ΜελισσουρΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ!
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
0,29E/ΚΙΛΟ
0,296/ΚΙΛΟ
0,45ε/ΚΙΛΟ
0,996/ΚΙΛΟ
|ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1,096/ΚΙΛΟ
ΑΧΑΝΑ ΑΣΠΡΑ
pησταριά.
ΠΑΤΑΤΕΣ
Υπευθυνότητα σε
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
επισκευές
οκατασκευές
Φρέσκα φρούται και λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική
ΕΠΙΜENΙΔΟΥ 51.Anof NikΟΛAΟΣ. ΤΗΛ. 28410 21711
Διανομή κατ' οίκον
ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15- ΤΗΛ. 28410-25527
πακέτο στο σπίτι
κ. Καραμανλή 7
τεριοχή Σταυρός!
28410 831 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα