Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ Ο
aagge lia
ΓΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10213 -ΕΤΟΣ 36ο-ΤΙΜΗ 1 Ε -ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΦΕΡΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ
Στις 663,61 μονάδες
Άνοδος 0,38%
ΠΕΝΤΕ ΑΦΓΑΝΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΝΩ ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΤΟΠΙΟ
ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΟΜΟΕΘΝΗΣ ΤΟΥΣ
Συνελήφθησαν
οι εμπρηστές
της Μόρια
στην ΑΤΤΙΚΗ
Σελ. 8
ΧP. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
ΤΟ 2021
Αναzητείται συσπείρωση
Εισοδήματα από ενοίκια
και μερίσματα θα απαλλαγούν
από την εισφορά αλληλεγγύης
Επείνουσα και συλλογική δέσμευση απαπεί η
κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως τό νισε ο Υπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα
Εξωτερικν ΥΠοθέσεων , μιλντας στο Ευρω
Παϊκό Κοινοβούλιο.
Ο Ζoζέn ΜΠορέλ τόνισε Πως η ΕΕ είναι σε
πλήρη αλληλεγγύη με την Ελλάδα και την ΚύΠρο . Ο Υπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ , υπο γράμμισε ότι "η άμεση αποκλιμάκωση είναι
απαραίτητη για να εππραπεί η επανάληψη του
διαλόγου και των διαπραγματεύσεων , Που είναι
ο μόνος δρόμος Προς τη σταθερότητα και τις
μόνιμες λύσεις".
Απευθυνόμενος στους ευρωβουλευτές σημεί
ωσε ότι "η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο απατεί επείνουσα και συλλογική δέσμευση. Αυτά Που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού ήταν απαράδεκτα γεγονότα . Η
Τουρκία Πρέπει να αποφύγει m λίψη μονομε.
ρνενεργειν , εν επισήμανε ότι "οι υπουργοί
Εξωτερικν της Ευροπαϊκής Ένωσης ήταν Πολύ ξεκάθαροι yια ις Πιθανές συνέπειες εάν δεν
υπάρχει Πρόοδος στη συνεργασία με την Τουρ
κία".
Μια δεύτερη ελληνική φωνή ο Μανλης Κε
φαλογιάννης, σημείωσε ότι το Διεθνές Δίκαιο
στο άρθρο 121 αναφέρεται στα νησιά Που
έχουν οικονομική δραστηριότητα. Τα νησιά αυ τά έχουν χωρικά ύδατα 12 ναυτικν μιλίων, δ
κιά τους υφαλοκρηπίδα και δικιά τους Αποκλειστική Οικονομκή Ζνη" και επισήμανε ότι
"με το άρθρο 3 της Συνθήκης η Ελλάδα έχει
αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά
ης ύδαταστα 12 ναυτικά μίλια, αλλά , όπως εί
πε, 'η Τουρκία από το 1995 όταν η Ελλάδα επ κύρωσε τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας , απειλεί τη χρα μου με casus belli, δηλαδή απία πολέμου σε περίπωση επέκτασης από
την Ελλάδα των χωρικν της υδάτων στα 12
ναυτικά μίλια".
"Διάλογος, λοιπόν ναι, αλλά όχι με το Πιστόλ
στον κρόταφο της Ελλάδας και της Κύπρου.
Αυτό δεν είναι διάλογος , είναι εκβιασμός.
Στα 37,8 δισ.
τα ταμειακά διαθέσιμα
της Ελλάδας
ΣΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΡΛ ΜΙΣΕΛ
Σελ. 5
ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Δίερευνητικες
επαφες
"Τέλος χρόνου"
για τα αυθαίρετα
αν υπάρξει αποκλιμάκωση
Σελ. 2
Σελ. 3
Ο λογικός