Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 63ο-Αρ. φύλλου 17.844 . Τιμή 0,60ε .Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11- 1ΩΑΝΝΙΝΑ 45333 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax 26510 30.350 . http://wwwρroinosiogos.g. [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Εανά στο τραπέζψηγραμμή Ηγουμενίσα- Καλαμπάκα, αλλά δε θεωρεται βισιμη
ΤΡΕΜΟ ΣΤΗΝ ΗΠΕΡΟ:
Οοιμλέτες ωρίμανσης του έργου μπορούν να προχωρήσουν,
ανεξαρτήτως κόστους καθς είαι Ευρωπαϊκού ενιδιαφέροντος
Ο Αλλάζει τα δεδομένα η ανάπτυξη εμπορευματικούκέντρου
στη θεσπρωτία που προανήνγειλε ο Κυρ. Μητσοτάκης
Ηάνοδος κρουσμάτων (310χθες τα 3 στα ιάννενα), φέρνει..
Όλο και πιο κοντά στην Ήπειρο
νέα μέτρα για τον κορωνοϊό!
. Διαχρονικό αλλά σπραγμα
Τοποίητο όνειρο για την Ήπτιρο
είναι η κατασκευή σιδηροδρομκού δικτύου που θα συνέδεε Την
περιοχή μας με Την υπόλοπη Ελ λάδα . Υπάρχει εδ και ενάμιση
Πρόκριμα οι ανακοικόσεις για Απική . Παρατείνονται οι περιορισμοί από Αλβανία
. Μαγιορκίνης: Τα αστικά κέντρα καχίλλειος πέρναν της πανδημίας
. Νέα μέpα βρίσκονται στο
ασυρτάρ Κυβέρνησης και Εm .
στημόνων πpοκεμένουνα αναχα
πστεί η συνεχς υξητκή Τάση σε
κρούσματα θες ανακoνθηκαν
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
περίπου αινα () , όμως μέχρι
στιγμής Το μόνο που έχει γίνει ε
άλλα 310) διασωληνωμένους (Ε
φιασαν rους 67) και θανάτους (α .
λοι τρεις χθες) Της πανδημίας του
συγκεκριμένου έpγοu και το απειλεί
, όπως υπενθυμρυν δ
χρονικά οι ηγισς του αρμόδιου υπουργείου , εν πα
Hoλοκλήρωση της λεγόμενης Σιδηροδρομικής Εγναnίας
θαα μπορούσε να διαμορφσει ένα νέο τοπίo
στης μεταφορές για όλη τη χρα.
Ηδη από σήμερα Τίθετα σε φαρμογή μια δίσμη προληπτικν μέ
τρων για ην Απή που θα σχύσουν
Μπαράζ πυρκαηνν
χθες στην Ηπειρο
Eχρίθηκε με διευρυμένη πλειοψηφία από το ημoτικό Συμβούλιο
Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για
τα αυτονόητα στον Δ. Ιωαννιτν!
Αν συνεχιστείη αύξηση των κρουσμάτων, εήνι πολύ πθανό να πιεστεί και στην Ήπειρο το Δημόσιο Σύστημα
, ήδη συμβαίνει στην ΑΤική
μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου, ημερομηΜία που πλέον ισχύει και για τα μέτρα
που έχουν ληφθεί από Τον περαομένο μήνα κα για α δελεύσες από Α
βανία σε Κακαβιά-Κρυσταλοπηγή.
Τα μέτρα αυτά κάτ ανάλογο)
είναι πολύ πιeανό να επεκταθουν και
. σε άλλες περοχές της χρας που
Σελ. 2
Εικαθηκε και ταρουισήζεται
ημελέτη για την νάπλοση
της ουλής της 2ΠΑ
. Και n δεν περιλαμβάνι ο E μένη πλειοψηφία
στο Τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο
Στο επίκεντρό
σιάστηκε και εγκρίθηκε με διευρυ - του βρίσκετα το .
συτονόητο., δηλαδή
η βελτίωση της καθημερνότηας στην
πόλη με συγκεκpμ νες mpεμβάσες σε
πεδία όττως α αναπλάσεις αστκν
περιο- - 11η σελ
τακτοποίηση αυθαιρέτων | πχρησοο Πρόγραμμα της Δ
μοτικής Αρχής ωννίνων για
τριετία 2020-23, r ποίο παpοuφορrίo και δεν διατιστνεται συμ
μόρφωση των παλ
. Στη σελίδα 2
Σελ. 6
-11η σελ
Υπό τη σκιά ης χθεσινής συνάντησης Μητσοτάκη-Ράμα
Συνομιλίες σήμερα στην Αθήνα για
την ένταξη της Αλβανίας στην Ε.Ε.
Ηπανδημία τα έφερε όλα πίσω...
Από το μηδέν τα πλάνα του
τουρισμού για τα Γιάννενα!
Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία Του από την Ασφάλεια..
>Μόνο οι χεντρικοί άξονες πιρουσιάστηχαν στο Δημοτ Συμβουλιο
. Υπό τη εσκιάν
των όσων συζήτησσν
χθες βράδυ ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και ο Α.
βανός ομόλογός Του Ε.
. Είναι δύ.
σκολο μέσα σε
συνθήκες αβ Ποντικόςξάφρισε εξοπλισμό
από εργαστήριο του Πανεπιστημίου! paητας ογ
ν Dvalκα εισέτραξε 3523 ευρ για φεύτιαη σγελία πολησης ΙΧ
σήμερα ο
της Υπουργός Εξωτερ ν Μλάδης Βαρβ Τσιτης και ο επικεφo
λής της Αλβανικής
της επέλασης της
πανδημίσς, να
καταστρσει ο
Δήμος Ιωαννιτν
ένα σαφές και ξε κάθαρο πλάνο
. Την περίο δο υπολετουρ
γίας Του Πανεπιστημίου lωαν.
viνων , εκμεταλλεύτηκε ένας
άνδρας και έκλεψε ηλεκτρονικό εξοπλισμά Η κλοτή χρονι.
κά τοποθετείται στο διάστημα
Μάιου.ouvioυ και όταν έγrνε
ανηληπτή ενημερθηκε η .
στυνομία, η οποία άρχισε συστηματική έρευνα που πρv λίγα 24ωρα απέδωσε ακαρπούς.
Η Ασφάλεια σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκληματολογκν - 11ησεΑ
2η σελ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
127 naιδιά φέτος στο
Ελnνικό Σχολείο της
για την Τουριση.
κή προβολή της
πόλης η οποία
φέτος δέχθηκε σχυρό πλήγμα λόγω κορωνοίο .
άξονες για τους επόμεενους μήνες
όμως άλα είνa υπό αίρεση , οφoύ
κανείς
λείς προβλέψεις για το
| Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ
Δημοτικό Συμβούλ
παρουσιάστηκαν ορσμένοι βασικοί
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Σήμερα (6μ. μ.) στο ΕΣ Ζωoμάδες.
Φιλική αναμέτρηση του
ΒΟΛΕΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ωτασπίδες . .
Βουτυροφάγοι . .
> Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΓΙΑ
ΠΑΣ με τον Καραϊσκάκη
> Του ΜΑΕΞΙΜΟΥΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟγ.
- Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου Το παιχνδι Αρης. ΠΑΣ Γάννα
. Το έκτο φιλικό πα
Ο Αν ήταν να κάνουν σήμερα οι νέο, μια ακίνησην προς τους με
γαλύτερους και μάλισταχωρίς αδ, θα έπρεπε .. να τους φτύσουν!
Αυτό το απαράσημου τους αξζει , για το περιβάλλον που Τους πo Ρέδωσαν και για τους εδρόμους . .. που δεν άνοιξαν, για να διαμορφσουν το δικό τους μέλλον!
Ολες οι δράσεις Των μεγαλύτερων , αποδείχτηκαν άστοχες , καταστρεπτικές και για Τς γενιές που θα ακολουθήσουν, βλαπτικές!
Στο περιβάλλον; Τα έκαναν μούσκεμα ... Με αδέξες εχειρουργικές
επεμβάσεις, πάνω του, το ατέστρεψαν, με συνέπεια, τις πλημμύρες, Τις πυρκαγιές κα την απίλεα σε ανθρπινες ζωές!
Στην οικονομία; Φάγωμεν, πίωμεν , αύριο γαp απο. Οταν στι 15 Δεκεμβρίου 2019 , κατπά την συ ζήτηση του προuπολογισμού του 2020, έλεγα από
Το βήμα της Βουλής ότι η χρα επιβάλλετα να
προχωρήσει άμεσα στην ενίσχυση των ενόπλων
δυνόμεων" και ότι στο δλημμα βούτυρο ή κανό .
νια" , η απόντηση πρέπει να είναι "κανόνια, γατί
αλλις δεν θα έχουμε ούτε -βούτυρο" , κάποιες
φωνές από τα σντιmολτευτικά έδρανα επιχειρούσον να λοιδορήσουν την επιχειρηματολογία pου κάνοντας λόγο για "βουτυροφά .
γους" . Την επομένη, διόφοροι " προοδευτικοί" έφτασαν στοσημείο
να χαρακτηρίσουν ην ομιλία μου ως μλταριστικό
δσει σήμερα, σης 6το σ.
που θα ανημετωπίσεει τον
Καραίσκάκη Αρτας στο .
θνικό Στάδιο lωaννίνων
o Ζωσιμάδες , με rov Αργύρη σχέση με Το πpoηγούμενο φιλικό
Γιαννίκη να προσδοκά να δει καλύτερα πράγμαrα στο γήπεδο σε
με τον Λεβαδειακό.
. η σελ
11η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα