Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑ ΤΕΛΕΤΤΛΙΑ ΦΙΛΙ ΚΑ
Καραϊσκάκης και ΑΕΛ
πριν το πρωτάθλημα για τον ΠΑΣ
Σel 15
NEΟΙAΙΩΝΕΣ
Τετάρτη 16
Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. Φύλλου 6653
Τμή 0,60Ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiago nes.gr
ΕΦΗΜΕ Ρ I ΔΑ ΗΣΗΠΕ ΡΟΥ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑ ΤΗ ΔΕΥΑΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥMΒΟΥΛΙΟ
ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ
ΤΗΣ ΔΗΜ0ΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥMBΟΥΛΙΟ
Λεψυδρία, βλάβες , οικονομικά κα . υποκλοπές
Γα ένα κόμα δημοτικό συμβουλιο
η ΔΕΥΑΙ Βρεanκε στο επiεντρο για
τα λάθη και τις napαλείψες της
Διοκησής της.
Ο θωμας Μπέγκας κατηγόρησε
ευ8έως τη Δημοτικη Αρχη και τη
ΔΕΥΑΙ για τα προβληματα λειψυδρίας nου έχουν naρουσιαστεί όσο
Το αβέβαιο μέλλον
του τουρισμού στα Γιάννενα
και για τον τροnο με τον onoίο η
Διοκηση της Επεlρησης έχει ελεξει να αντιμετωπzει τις Βλαeες
Ποu Πρακύπτουν στο δίκτυο οδρευ ΣΕΛ. 7
σης .
ΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΧΩΡΙΣ
ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ
eύnνησο η Δημοική Αρχή
για ις αθλητικές υποδομές
χρόνο αλλα τελικα η Δημοτικη
Αρχή anοφάσισε να ασκοληθεί με
τις αθλητικές υποδομές και δη με
την Πθανοτητα να αnoτησει ο
Δημος ενα μεγαλο κλειστο γυμναΣΕΛ. 8
στηριο .
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
DANNINΩΝ
Εκρίθηκε το Επιχερησιακό
Πρόγραμμα για την pιετία
Με δευρυμένη Πλειοψnφία εγκρίanκε απo το Δηpοτικο Συμβουλιο το
Επικειρησιακο Προ γραμμα
Δήμου γα την επόμενη τριετία . Η
εισηγησn έινε ano την Αντημαρχο Προγραμματισμου Νατάσσα
Τάρου - Ο0zα εν τον τρόπο συνταSns του Προγραμματος ανελυσε ο
ειδικός σομβουλος του Δημαρχου
Κωνσταντίνος Σοολης.
Σο σκοτάδ, για μια aκόμη φορά. εελεξε να κρατίσει τις nαρατοξες τις αντπολίτευσης η Δημοτική Αρκή, για ένα eμα nou
δεν οωρα nολrτκές αναπαραθέσεις, αλλα συνδεση αnogeων ωστε να επτευχeεl το καλύτερο αnoτλεσμα για το Δμο. ΣΕΛ. 7
AΝΑΠΛΑΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
|Το ξανασκέφτεται
η Δημοτική Αρχή
ΣΕΛ. 16
Ένας δάσκαλος και ένας
1ερέας οι αρνητές της
μάσκας στην Ήπειρο
Αno την άποψη ότι n Κεντρική Πλα| τείa δεν χρειάz ετα μεγαλες Παρεμβασεις σε αυτή φτι τελικά πρίπει να γίνει
| μια εκτενης συzntηση στο δημοτικό
|συμβουλιο πέρασε ο Δήμαρκος Ιωα Viνων . Μωυσης Ελσάφ, ο onoloς με
αφορμή την Πρότα ση nou είxε κατατεBεί προ λίγων ημερν αnό τmν
Δε θα μπορούσαν να λείψουν και
αno την Ηnειρο τα περιστατικά
Παραβατικότητ ας σε σχέση με τη
μάσκα, κατα το σμερινο ανοιγμα
των σχολείων, μονο nou στην
Περιοχή μας ως αρνητές της μάσκας
εμφανίστηκε τουλακιστον ένας
δασκαλος και ένας ερέας noυ Πήγε
να τελέσει τον αγιασμό .
37 έκ. ευρ το κόστος λειτουργίας
των ΣΜΑ Ηπείρου
|αναπλασηn της κεντρικής λατείας.
| ανέφερε ου πρoκεται για ένα nολο
σημαντικό zhtημα για το onoω Πp | Πeι να αποφασίσει το Δημοτικό Συμ|Βουλιο.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ
ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 8