Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τα κέρδη από το "ψαλίδι" στην εισφορά αλληλεγγύης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΟΡΙΚΗ μ! .
9171234 557125
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 / τιμή: 1,30 E
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο .
Αριθμός φύλλου: 27.323
Τα κέ
Sn από το
έρ ψαλίδιν
στην εισφορά αλληλεγγύης
Εμπροσθοβαρές
το Πακέτο μέτρων
Δημοσιονομικά και ταμειακά εμπροσθοβαρές , με ειδική μέριμνα στε το χρήμα να
Πέσει στην αγορά το τέταρτο και καθορ στικό τρίμηνο της φετινής χρονιάς, είναι το
Πακέτο μέτρων Που ανακοίνωσε ο πρωθυΠουργός στο Thessaloniki Helexpο Forum .
Από τα 6,8 δισ. ευρ , Περίπου 4,7 δισ. θα
διατεθούν φέτος και 2 δισ. θα επιβαρύνουν
τον προϋπολογισμό του 2021. Με αυτή την
κατανομή , n κυβέρνηση αφενός κθυσιάζε
τη φετινή δημοσιονομική επίδοση για να
Περιορίσει την ύφεση- το έλλειμμα της γενκής κυβέρνησης αναμένεται να κινηθεί στην
Περιοχή των 15-17 δισ . ευρ, ενδεχομένως
και κοντά στο 9% του ΑΕΠ- αφετέρου δημιουργεί τις συνθήκες για μια ευρεία
δημοσιονομική Προσαρμογή το 2021. σελ.4
Ποιοιωφελούνται από τις φοροελαφρύνσεις - Από Πότε θα τεθούν σεισχύ
Φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς εργαζόμενους
στον ιδιωτικό τομέα με μηνιαίες φορολογητέες Κλάους Pέγκλινγκ
αποδοχές άνω των 857 ευρ , καθς επίσης και
για αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με ετήσια Ναp στις μεισεις φόρων και εισφορν
φορολογητέα εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000
ευρ Προκύπτουν από την αναστολή της εφαρμογής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για ένα Χρήστος Σταϊκούρας
έτος, την οποία εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από
τη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, όΠως έγινε γνωστό Στα 38 δισ. ευρ τα ταμειακά διαθέσιμα
χθες από υψηλόβαθμη κυβερνητική mηγή, η ανα
στολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα ισχύ
σει και για τους φορολογούμενους με εισοδήματα
από ενοίκια. Σύμφωνα , ειδικότερα , με τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός αλλά και με βάση τις Πλη
ροφορίες Που συνέλεξε η N ,η ειδική εισφορά
αλληλεγγύης δεν θα εφαρμοστεί κατά το φορολογικό έτος 2021 για τους μισθωτούς του ιδιωτικού
τομέα και κατά το φορολογικό έτος 2020 (εισοδή
ματα του τρέχοντος έτους) για τους φορολογούμενους Που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες , τους αγρότες και τους ιδιοκτήτες εκ
μισθούμενων ακινήτων. σελ. 5
Γενικός διευθυντής του ESM
ΥΠουργός Οικονομικν
ΤΑΙΠΕΔ
Προςψηφιακό ωράριου
καιe κάρταεργασίας
σελ. 2
Αντι- Covid Πλάνο
Ξ3TRASSE17
αξιοποίησης
Τα νέα χρονοδιαγράμματα για την αξοποίηση
των περιουσιακν στοιχείων του Δημοσίου, τα
οΠοία επηρεάζονται και από την Πανδημία,
έδωσε στη δημοσιότητα το ΤΑΙΠΕΔ, μέσω του
επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης (Asset Development PlanADP ) . σελ9
ORGΑΝΖΣ
Εργασιακόν νομοσχέδιο
Tον Οκτβριο αναμένεται το
μεγάλο εργασιακόν νομοσχέδιο
της κυβέρνησης, στον Πυρήνα
του οΠοίου είναι η Προθηση με
γαλύτερης ευελιξίας στον χρόνο
και τοντόπο εργασίας. Σημαντικό
μέρος των προωθούμενων ρυθ
μίσεων αναμένεται να είναι η δι
ευθέτηση του χρόνου εργασίας
εν οι αλλαγές προωθούν μεγα
λύτερη ευελιξία στη χρήση των
υπερωριν σε συνδυασμό με με
ταρρυθμίσεις όπως είναι το ψηφιακό ωράριον και η ηλεκτρονική
κάρτα εργασίας. Στο τραπέζι έχουν
Πέσει διάφορα σενάρια και πολλές
εισηγήσεις, όπως η αύξηση του
αριθμού των επιτρεπόμενων υπ
ρωριν στm βιομηχανία, Που διαφοροποιείται σήμερα από τους
υπόλοιπους κλάδους της οικονο
μίας. Ειδικότερα, το αντατο όριο
υπερωριακής απασχόλησης προ
κειμένου για εργαζόμενους σε
βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες έχει καθοριστεί στις 48 ρες
ανά 6μηνο. Στους υπόλοιΠους
κλάδους της οικονομίας, το ανότατο όριο υπερωριακής απασχό
λησης είναι έως 2 ρες ημερησίως
και έως 120 ρες το έτος . σελ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ EΝΕΣΗΡ ΓΙΑ
ΤΗΝ GENERAL MILLS HELLAS
Χρηματιστήριο Ενέργειας
ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΑΝΟΕΜΒΡΙΟ
ΜΙΚΤΗ ΑΜΚ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ
Η PASAL DEVELOPMΕNT
.60χρονος> ο ΟΠΕΚ
σε ένα αβέβαιο μέλλον
ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ LNG CARRIERS
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ >10
16 ελληνικά
Έρχονται
νέα μέτρα
σε δήμους
της Αττικής
-ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΠΑΤΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
τρόφιμαποτά
στη συμφωνία
Ε.Ε-Κίνας
Πράσινες
επενδύσεις
"ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ >16, 19
ΠΟΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΕΣ
ΘΑ ΠΑΝΕΣΤΟ 150 ROADSHOW
ΤΟΥΛΟΝΔΙΝΟΥ
Γεωγραφικές ενδείξεις
Greek Green Found
Κρούσματα Covid-19
Αμοιβαία εμπορικά οφέλη θα
αποφέρει η συμφωνία του Νοεμβρίου 2019 Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας που υπεγράφη χθες
για την Προστασία 100 ευρωπα.
κνγεωγραφικν ενδείξεων στην
Κίνα και 100 κινεζικν γεωγρα
φικν ενδείξεων στην E.Ε. από
τις απομιμήσεις και τον σφετε
ρισμό . σελ9
Σε περισσότερα από 4 δισ. ευρ υπολογίζονται
οι επενδύσεις Που θα ενεργοΠοιήσει στους τομείς
εξοικονόμηoης ενέργειας, ης κυκλικής οικονομίας
και της παραγωγής ενέργειας από ΑΕ το Greek aγκόσμια
Green Found. Πρόκειται για το Ταμείο Που θα συσταθεί από την Εληνική Αναιπτυξιακή Τράπεζα εκριηξη
Επενδύσεων (EATE), η οΠοίa εισφέρει 400 εκατ.
ευρό και από ιδιοτικά κεφάλαια, που θα προστεθούν εξαγορν
στο Πλαίσιο συνεπένδυσης για τη δημιουργία υποταμείων συμμετοχν. σελ. 7
σελ. 13
κεράλαια, Που θα προστεούν εςαγορων
Ηξεις αφήξεις η Τουρκία 15
2 τρισ. δολ.
σελ. 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • ΕΛ.ΑΣ.: Δεν καταργούνται οι Ομάδες Προστασίας στα Πανεπιστήμια
  Τα δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε ιστοσελίδες για κατάργηση των Ομάδων Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τονίζει σε ανακοίνωσή του το αρχηγείο της ΕΛΑΣ. Η ΕΛΑΣ αναφέρει τα…ΕΛ.ΑΣ.: Δεν καταργούνται οι Ομάδες Προστασίας στα Πανεπιστήμια - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Καμερούν: Πάνω από 14 νεκροί από κατολίσθηση στη Γιαουντέ
  Νεκροί τουλάχιστον 14 άνθρωποι στο Καμερούν, μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια κηδείας σε δημοφιλή συνοικία της Γιαουντέ, πρωτεύουσας του Καμερούν, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής. Τέσσερα…Καμερούν: Πάνω από 14 νεκροί από κατολίσθηση στη Γιαουντέ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ουκρανία: Κόντρα δημάρχου Κιέβου – Ζελένσκι με φόντο τις διακοπές ρεύματος
  Απάντησε σήμερα στην κριτική που του άσκησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο δήμαρχος του Κιέβου, πρώην πρωταθλητής πυγμαχίας Βιτάλι Κλίτσκο, σχετικά με τα μέτρα βοήθειας προς τους κατοίκους…Ουκρανία: Κόντρα δημάρχου Κιέβου – Ζελένσκι με φόντο τις διακοπές ρεύματος - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ματσάρα και «ζωντανή» η Γερμανία
  Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που επιβεβαίωσε τις προσδοκίες, Ισπανία και Γερμανία έμειναν στο 1-1, με την ισοπαλία να αφήνει ”γλυκιά” γεύση στα ”πάντσερ”, μιας και κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι…Ματσάρα και «ζωντανή» η Γερμανία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Λετονία: 25 Ουκρανοί στρατιώτες νοσηλεύονται μετά από σύγκρουση λεωφορείου
  Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 25 Ουκρανοί στρατιώτες και ένας Εσθονός στρατιώτης, μετά τη σύγκρουση του λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν με ένα φορτηγό στη Λετονία. Όπως μετέδωσε σήμερα το εσθονικό κρατικό τηλεοπτικό…Λετονία: 25 Ουκρανοί στρατιώτες νοσηλεύονται μετά από σύγκρουση λεωφορείου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ