Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Σεπτεμβρίου
Κοδημερινή οκονομική είδική Cgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7165
Τιμή: 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ -Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΕΝΦΙΑ:
Ανατροπές
στα εκκαθαριστικά
για 7,3 εκατ.
ιδιοκτήτεs
ακινήτων
ΟΑΕΔ: Ποιοι άνεργοι
θα λάβουν από 400 ωs
Μέσα στην εβδομάδα
αναμένεται ή Κοινή
Υπουργική Απόφαση δότησης ανεργίας , του
των υπουργείων Οικονομικν και Εργασίας νίως ανέργων , του
που θα δσει το πρά- βοηθήματος ανεργίας
σινο φως για την κατα.
βολή της δίμηνης τήτως απασχολουμέ .
παράτασης των ετίδο.
μάτων ανεργίας του
OΑΕΔ Πυ έληξαν τον
αναλυτικά πως η διάρκεια της τακτικής επ επδόματος μακροχρο
αυτοτελς και ανεξαρ
Ανατροπές στα "ρα.
βασάκια του ΕΝΦΙΑ
έφερε η κατάργηση
του φόρου ακινήτων
από φέτος για τους Ιούνιο, τον Ιούλιο και
κατοίκους 26 ακριτικν και μικρν ελληνικν νησιν.
νων-ασφαλισμένων
του ΕΦΚΑ- τ. Ο.Α.Ε.Ε. .
τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. και
του βοηθήματος ανερτον Αύγουστο σύμ- γίας αυτοτελς και
φωνα με πληροφορίες ανεξαρτήτως απασχοτου Dikaiologitika News.
Η ΚΥΑ θα ορίζει την
δίμηνη παράταση των
επιδομάτων ανεργίας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας
του ΟΑΕΔ που έληξαν ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάτους τρεις μήνες του
καλοκαιριού και αφορά
| την τακτική επιδότη.
σης ανεργίας το επίδομα μακροχρονίως
ανέργων και τα βοηθή
ματα ανεργίας.
Η απόφαση προβλέπει ραπάνω δικαιούχοι θα
λουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ.
ΕΤΑΑ ( τ.
λάβουν τα επιδόματά ανέργων .
συνέχεια στην 11
Τομέας τους για άλλους δύο
μήνες.
Αναλυτικότερα όσοι
άνεργοι έχουν ήδη
Ωστόσο οι άνεργοι πάρει δίμηνη παρά.
αυτοί θα πρέπει να μην ταση λόγω του ότι το
ανεργίας
έληξε το πρτο πεντά.
μηνο του έτους δεν δι
καιούται να πάρουν
έκτακτων κυβερνητι- άλλη δίμηνη παρά ταση. Δηλαδή αν κάποιος Που έληξε το
συνέχεια στην 10
λισης Νομικν ) , για
όσους
έληξε εντός του Ιουνίου, του Ιουλίου και
του Αυγούστου 2020
παρατείνεται για
μήνες . Δηλαδή οι παδικαιούχους έχουν ήδη λάβει άλλη επίδομα
δίμηνη παράταση του
πρτου 5μηνου του
έτους, στο πλαίσιο των
παραμένει
το τοπίο για
τουs Πλειστηριασμούs
α" κατοικίαs
κν μέτρων για την
άμεση και αποτελε.
σματική στήριξη των
"Πράσινη"
ρευστότητα
στον τουρισμό
Μέχρι το τέλος Δε κεμβρίου 2020 έχουν
προγραμματιστεί
6.323 πλειστηριασμοί,
μεγάλο μέρος των
οποίων αφορά
πρτη κατοικία .
Οπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9