Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Γθoγwιστ όμως.
| μέχρι θανάτου
ΑΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Σεπτεμβρίου
Αριθ. φύλλου 6090
Τιμή φύλ.:050 6
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Εξαποστάσεως εκπαίδευση-Κορωνοϊός
Τι ισχύει για μαθητές ,
εκπαιδευτικούς που απουσιάζουν
και κλειστά σχολεία
Σελίδα 7
Κωστής Χατζηδάκης:
Το μέλλον της Δ. Μακεδονίας
είναι πράσινο και ευρωπαϊκό
Σελίδα 12
1ου Πακέτου Της θεσσαλονίκης
- Ποιοι φορολογούμενοι
κερδίουν και Πόσα το 2021
- Αναλυτικοί Πίνακεs
για μισθωτούs ιδιωτικού τομέα,
επαγγελματίεs και αγρότεs
Χαμηλά ο πήχης των προσδοκιν
των Δήμων της Δυτ. Μακεδονίας
στη Μετα-Λιγνίτη Εποχή
Σελίδα 13
Το ακτινολογικό Τμήμα
του ΝοσοκΟμείου Κοζάνης
καινοτομεί
με τεχνολογία
αιχμής στην
υπηρεσία
Τιλέει Δήμαρχος Βελβεντού Μ. Στεργίου
Σελίδα 11
ΕΠΣ Κοζάνης: Super Cap
Υπερπρωταθλήτρια
η Κοζάνη
Σελίδα 24
Στενεύει ο κλοιός
για τον Ερντογάν
| τουρκικά σκόφη nολύ κοντά στο Καστελόρζο, κάτι mου Βα arέκo
| πτε το νηοί από τον εθνικό κορμό της Ελλάδος . Τούτο δεν έγινε
|και η Τουρκία προτίμησε να ανοδλωεί για την ρα toς η συ .
|νάντηση της Κοροκής να έraξε κάποο ρόλο όως και η αύξηση
| των ευρωaων ηγετν nou στην επ μενη σύνοδο θα έδιναν το
|πpάσνο φως για μέτρα της Ε.Ε. εναντίον της Τουρκίος .
| ομως η κατόσταση με την Τουρκία είναι nθανό ανά πόoa στιγμή
να ξεφύγει από κάθε έλεγχο και με αφορμή κάποο θερμό επο
οόδο να πuροδοτήσει ανόφλεξη σε μια ευρύτερη περιοχή από το
| Aγγαίο , τη Μέση Ανατολή , τον Περσικό Κόληο και τη Βόρεα
των ασθενν
Στο ακτινολογικό ερ γαστήριο, υπάρχει εν
λετουργία
πλήρως εξοπλισμένο
τμήμα απεικόνισης μα στου
Σελίδα θ
Η Τουρκία έχει χαράξει μια nopeia και ηλέoν δύοκολα μπορεί να
| την αλλάξει ακόμη και αν υπpξουν noλιτικές εξελίξεις στη γεί
συνέχεο στη σελίδα 4