Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο του
να δυοαρεσtεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
ΠΑ ΤΗΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ρθε η ρα της ΔΕΘ, ανακοιννο - μιλήσω συγκεκριμένα
να ενισκύ.
ντος 6 anοφόσεις για για τα στοθερά βήματα
οουμε uς την Εθνική Αυυνα με
nou θα κάνι η κρα στο
Δυνάμεις , εins o npu υ- oεpοσκαφν Rafal .
nouproς κυριάκος Μη Μa είνα σήμερα n μνα nοu έρχοντα.
τοοτάκης ano το βμα npotερoιότητά μου . Μa σνεχια στη σε.
φ0νonωρου και του κι .
Με μάσκες και αποστάσεις
Ο Αγιασμός στα Eχολεία της Πρέβεζας
Στο 7 Δημοτικό τoν Αγασμό τέλεσε 0 Μιτροπολίτης μας | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (43)
Με μόσκες και ano στόσεις τελέστηκε κοες
της Πρέβεζος , όnως και
ΟλoΚAηpης της χρος,
Το τελευταίο αντίο είπαν xθες
συγγενείς και φίλι
Στα δύο νεαρά Παιδιά που άφησαν
την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο
Η τuκτική της κυβέρνησης
anόδίδει καρπούς
τη, η συνάντηση σε στρατιωτικό επie.
δο μεταξύ Ελλδς Τουρκίας και ΝΑ .
μερματα ης Kopoi
anpovav στο ύφος της
10ες στον LN Αγίου κων .
στοντίνου και Εntνης και
ΤΟ για να συνεχιοτεί η ουζήτηση ως