Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

15

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5532

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ, ∆. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ

«ΕΣΒΗΣΕ» Ο ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΚΗΣ

Ο ∆ηµήτρης ήταν
γενναίος, αλλά
έχασε τη µάχη!

Κορυφαίος
δάσκαλος για
χιλιάδες γιατρούς

u ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΚΡΙΒΟ ΓΙΟ ΤΟΥΣ, Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ) ΚΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
u ΑΥΡΙΟ (10. 30 π.µ.) ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ

ΕΙΧΕ ∆ΙΑΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ΠΓΝΠ
ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 6

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΚΕΡ∆ΙΣΑΝ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΡΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΥΜΜΑΧΗΣΑΝ
ΣΤΗ ΡΑΓ∆ΑΙΑ ΕΞΑΠΛΩΣΗ

Μάχη στο
µέτωπο των
Σαγεΐκων
ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ Π.Υ.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΣΕΛ. 2

Με διαγωγή
κοσµιοτάτη
ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΑΙΑ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
Ι.Μ. ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ ΑΡΟΑΝΙΑΣ

«Ιερός
πόλεµος»
στους...
πυλώνες

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ
ΣΕΛ. 9-11
ΣΕΛ. 19-24

Εντατικά µαθήµατα
Προµηθέα στον Τζέιµς

ΣΕΛ. 12

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.

Είχαν ρηµάξει
περίπτερα
ΣΕΛ. 7

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΓΝΠ

Mειώνονται γρήγορα τα αντισώµατα
180 ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
ΣΕΛ. 4-5