Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίγα
από τανς πολλούς
ται όχι πολλά.
από τος λήarς"
ΚΑΕΗΜΕΡΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΒΕΣΣΕΛΙΑΣ
PH 15 ΣΕΤΝΕΜΕΙΟΥ 2020
Μητσοτάκης για Αχελο
. Απαντίσες
για όλα τα πρί
σιμα ζητmματα
έδωσε ο Πρωθυπουργός , Ιτριά .
πος Μητοοτάπαις
από τη Θεσσαλο viiα, σε μια συνέντευξη Τίπου
που διήρκεσε
σχεδόν τρεις
HELEXPΟ
ρες .
τσού με τον ΒΟΚπή εγanυτερο προγραμμα
δράσεων για την nτεκτρο1ης Στρατιάς και αρ
νική δικαοσύνη noυ εκποΠρτο κουδούνι χωρίς απρόοπτα
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Αναστασία Αρ.
μέτρα πρόληψη
Πετσογιάννη
πτυχιούος κηασικής οinonoγίας
.Πανεπιστημίου Πατρν
ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ 13 , 10ς ΟΡΟΦΟΣ
τα οκολiα στην
Καρδίτου ,
Εγγραφές καθημερινά Tnλέφωνα
Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr
11.00-15.00
|2441552201
19.00-21.00
|6978005506