Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Σύρος
Αναφορά
Ο ΠΡΩΤΕΑΣ
Ψω ς για την νέα
Φ.0. ΠΡΩΤΕΑΣ
Μωραϊτίδης
coVID 19
ηο χρονιά
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ετα 170 ΤΗ 0.50Eε
napoεun 1 1.20 20
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ohehhtwv 22, Γρεβενά 1 Tnh. 2462 087 772, Fax 2462 087 775 jemed: [email protected]α αnet.gr
Το φανάτωρο είνα εδ. Robert Juian Onderdonk Fal Lardscape
Στούρos Χφ. Καραγκούνns M.D.
Μoιευτήραs- Χειρουργοs Γυναικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
17 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
Ιστρού Ν. Καρναβά 1-4os όραφος
(Εμπορικό Ελιμεία)
Th: 51 100 Γρεβενά
Τηλ.: 24525 02144
Εnείyοντaι 6944 206795
ΣΙΗΡΚΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤ ΑΕΩ 20
Τr.: 28620 28964-246 20 25214