Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Eτος ιδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.898
Σελίδα 6
Σελίδες 22:24
Υπέρ-πρωταθλητής Λασιθίου ο ΑΟAΝ
Επιστημονική υποστήριξη
για την προστασία της ελιας
Που επικράτησε στην nαράτάση.
της ΑΕΙΝεάπολης,.
. Θα συνεχίσει
Ενωμένος ο Νομός Λασιθίου για τον ΒOAΚ
να λειτουργεί
το ΙΕΚ Νοσηλευτικής
Συστράτευση όλον τον τοΠικν φορέον για την προάθησή τυ
του Νοσοκομείου
Αγ. Νικολάου
ΝΙΚΟΣ ΣrΟΥΡΟΣ
Σελίδα 3
Βόρειος οδικός Αξο νας από την Κίσσαμο Χaνίων μέχρι τη Σητεία και
συστράτευση όλων των
φορέων του Νομού Λασιθίου για την διεκδίκηση
της ολοκλήρωσης ενός
ζωτικής σημασίας για όλο
το Νομό έργου, ήταν το
απαύγασμα της συνάντησης Ποu Πραγματοποi θηκε την Παρασκευή στο
κτίριο της Περιφερειακής
Ενότητας Λασιθίου μετά θίου για τις μελέτες Πou nλευρά της Κρήτης, Βε- πως είnε , για ξεκίνημα
από πρόσκληση του Α- υπάρχουν σε εξέλιξη και βαίως θα συμφωνούσαμε του δρόμου από το Κα
ντιπεριφερειάρχη Γιάννη για τα ριμα προς χρη- σε μια τακτική με ταυτό - στέλι Χανίων μέχρι τα όΓουλιδάκη, Στη σύσκεψη ματοδότηση έργα , εν χρονες εκκινήσεις έργων ρια της Νεάπολης , χωρίς
συμμετείχαν οι Δήμαρχοι συζητήθηκε και η πρό - ριμων σε κάθε Νομό ., συγκεκριμένη και διευΑγίου Νικολάου Αντνης ταση στε να τεθεί a Ζερβός , Ιεράπετρας Θεο - τημα σύγκλησης Περιφε - Νομό Λασιθίου υπάρχουν τον Αγιο Νικόλαο και τα
δόσης Καλαντζάκης Ση ρειακού Συμβουλίου με υπερριμα τμήματα έρ -υπόλοιπα τμήματα και τη
τείας Γιργος Ζερβάκης μοναδικό θέμα τις εξελί , γων που είτε συνολικά σύνδεσηη με Ιεράπετρα
και Οροπεδίου Λασιθίου ξεις στον Β.ΟΑΚ.
Γιάννης Στεφανάκης , ο
Περιφερειακός Σύμβουλος Γάννης Ανδρουλά
κης , ο Βουλευτής ΛασιΣτο ΚΔΑΠ-μΕΑ
θα μεταφερθεί
προσωρινά
το Ειδικό Σχολείο Σητείας
Σελίδο 11
. Δεν θα κλείσουν
τα καταστήματα εστίασης
- yυχαγωγίας
στο Ν . Λασιθίου
σημεινοντας πως στο
κρινισμένη αναφορά για
είτε μεμονωμένα θα έ . και Σητεία , έρχεται σε
πρεπε να έχει συμπερι . πλήρη αντίθεση με το π λάβει η κυβέρνηση στις γιο και διαχρονικό αίτημα
ανακοινσεις της
Οι ανακοινσεις. ό .
Σελίδο 13
Απουσιάζει το Τμήμα
από Νεάπολη
έως Σητεία
Η συνάντηση-που ήταν κεκλεισμένων των
των Δήμων του Λασιθίου,
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 20
ιστος
λης Θραψανιτης και ο
Πρόεδρος του ΤΕEΤAΚ θυρν για τους δημοσι
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΤΑΛΙΚΑ
Κατερίνα Κατρινάκη
είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο φορμή και τη συζήτηση
Αντιπεριφερειάρχης , στη πou έχει ξεσπάσει μετά
σύσκεψη δεν προσήλθε τη σχετική επερτηση
αν και εκλήθη εκπρόσω - στη Βουλή του βουλευτή
πος του βουλευτή Λασι . Ηρακλείου του Κινήμα.
θίου της Ν.Δ. Γιάννη Πλα . τος Αλλαγής Βασίλη Κεκιωτάκη , .Γνωρίζουμε τον γκέρογλου για την υλοφόρτο της εργασίας του , ποίηση του έργου και τις
προφανς σε αυτό το απαντήσεις που έδωσε
στάδιο δεν απαιτούσαμε ο υφυπουργός Υποδομν
να παρευρίσκεται , όμως και Μεταφορν Γιάννης
θα θέλαμε να βρίσκεται Κεφαλογιάννης , με το
εδ ένας εκπρόσωπός Τμήμα Νεάπολη-Σητεία
του που θα μπορούσε να
μος neι και να μας διευ - από αυτές
κρινίσει τις θέσεις και τις
απόψεις της Ν.Δ για το ΤΟΛΗ ο . rouλιδάκης
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
| SUPER ECΟΝOMY EΒΔΟΜΑΔΑ!!!
ΝΕΟ ΣΕΜΑΡΙΑ m
Κατόπιν
Τηλεφωνικού ραντεβού
Εναρξη μαθημάτων
4 Σεπτεμβρίου 4
να απουσιάζει εντελς
Οπως είπε στην ΑΝΑ |ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ θέμα , , σχολίασε
μετά το πέρας της συΕπί τάπητος τέθηκε νάντησης, είμαστε τεκαι η ανάγκη σύσκεψης λείως αντίθετοι με το να
με τα στελέχη του Οργα- εκκινούν έργα από μια
νισμού Ανάπτυξης Κρή. πλευρά της Κρήτης , χωτης και η ενημέρωση των ρίς να ολοκληρνονται
φορέων του Νομού Λασι - φτάνοντας στην άλλη
www.fbobook.com /onωponuείο Μυλωνάκης
,Φρέσκα φΡούτα και λαχανικά
Πληση λιανική.χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-AΓΟΣ NikΟΛAΟΣ. ΤΗΛ. 28410 21711
Νικολάου Πλαστήρα 17
Th. 28410 27113.6932 526 247
Διανομή κατ' οίκον
ΧΑΡΟΥΜΕΜΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα