Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

14

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 49ος / Αριθµ. φύλλου 2559

ΤΟ
Ν
ΛΑ
Α
Τ
ΤΟ

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«∆εν θα χαθεί καµία
πρώτη κατοικία»

Από σήµερα

µία σελίδα

n ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΟ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ»,
ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ 18

µε εκκλησιαστικές
ειδήσεις και σχόλια
ΣΕΛ. 7

+

Τα

3 Οι απευθείας
αναθέσεις
και οι άκοµψες
κριτικές
3 Της µόδας
η... ανταλλαγή
ερωτικών
συντρόφων
ΣΕΛ. 8-9

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΕΛ. 3

ΠΡΩΤΟ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το στοίχηµα

της... µάσκας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ι. ΦΩΤΗΛΑ ΣΤΗ «Γ»

«Πυξίδα µας,
η κοινωνία»
ΣΕΛ. 11

ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΩΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ
ΣΕΛ. 5

Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗ «Γ»

«Η Ιατρική
Σχολή θα
εκτοξευθεί»
ΣΕΛ. 10

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» Η ΑΤΤΙΚΗ,
«ΛΕΥΚΗ» Η ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΝΕΚΡΟ ΒΡΕΦΟΣ 16 ΜΗΝΩΝ
ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

n ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ 6 ΣΤΟ ΠΓΝΠ, ΟΙ ∆ΥΟ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.

n ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ, ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ
Ο Ο∆ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ Ι.Χ. ΠΟΥ ΕΝΕΠΛΑΚΗ

Πάνω από 200
τα κρούσµατα
ΣΕΛ. 4

Απίστευτη
τραγωδία
ΣΕΛ. 6

ΠΑΤΡΑ-ΑΚΤΗ ∆ΥΜΑΙΩΝ
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ν.Ο.Π

ΣΕΛ. 17-25

ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΧΑΣΕ 73-57
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΑΚΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 2 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Απόγευµα 6:30 – Βράδυ 8:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πρωί 11:30 Απόγευµα 6:30 Βράδυ 8:30
∆ΕΥΤΕΡΑ 28/9 1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: 6.30

Εκτός Κυπέλλου
ο Απόλλωνας

uΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΡΕΠΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ:

«ΘΑ ΕIΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ
ΟΤΑΝ ΠΡΕΠΕΙ»

6908.84.64.86

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΩΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο χώρος των παραστάσεων είναι πλήρως ανοικτός περιµετρικά, πραγµατοποιούνται απολυµάνσεις και τα υγειονοµικά πρωτόκολλα τηρούνται
ευλαβικά, αφήνοντας µάλιστα κενές 2 αντί για 1
θέση µεταξύ των οικογενειών των θεατών.