Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Υποχρεωτικά
στις 8:15 όλοι
οι μαθητές στα
σχολεία για
αγιασμό - Θα
παραμείνουν
μέχρι την τέλεση
του αγιασμού

σελ ~ 24

«Σπριντ»
από τους δήμους
για τη διανομή
των μασκών
στα σχολεία

Σύσκεψη στο Μαμάτσειο για τη
λειτουργία του νοσοκομείου
σε περίπτωση αύξησης
των κρουσμάτων
σελ ~ 3

21 άτομα σε καραντίνα μετά
από το κρούσμα με 55χρονο
στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
σελ ~ 24

7301

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 13

Διοργάνωση Σχολής
Αναρρίχησης Βράχου
Αρχαρίων από τον
Ε.Ο.Σ. Κοζάνης

σελ ~ 16

Σε εξάμηνη
καραντίνα η Πανδώρα
- Προβληματισμός στα
ωδεία της Κοζάνης
για την εκμάθηση
των πνευστών

σελ ~ 3

Ανακοίνωση

Aπό το Δικηγορικό Γρα-

φείο της κ. Βακωνάκη

Αθανασίας γνωστοποι-

είται

προς

ότι

διατίθενται

πώληση

μετοχές

από μετόχους της εται-

ρείας Δημουδιάς Α.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας:
24610 36577, 6945898280,

email: [email protected]

σελ ~ 3

Τα γυμναστήρια
της Κοζάνης
προσαρμόστηκαν
στις νέες απαιτήσεις
- Μειωμένες εγγραφές
της τάξης του 30-60%