Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ ΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12593
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Επιστρεππτέα Προκαταβολή: Έως 21/09 οι αιτήσεις στον τρίτο νύρο
Νέα ένεσην 1,5 δισ. στις επιχειρήσεις
Χαμηλό εξαετίας
στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης
Δημοσκόπηση
Opiniol Pol:
Προβάδισμα ΝΔ
θετικό ήταν Το ισοζύγιο στην αγορά απασχόλι
γουστο , καθς σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού
συστήματος Εργάνη, δημιουργήθηκαν 4342 νες θέστις
απασχόλησης με ταυτόχρονη αύξηση των θέσεων εργασίας
πλήρους απασχόλησης στο 51,23% . Αντίθετα πέρσι, τον ίδιο
μήνα, δημιουργήθηκαν 3.11 .
Ωστόσο, σε επίπιδο 8μηνουτα στοιχεία ξ
yων προσλήψεων κατά 189239 χνουν μεωση Των
τον Αύμε 20,8%
Ποάδισμα 20 μονάδων δι.
.ατηρεί η ΝΔ από τον ΣΥ.
PIΖA , σύμφωνα με το βαρόμε .
τρο της Οpiniol Poll , εν στα
σε σχίση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2019. Η μείωση συτή, όπως " συνηγορούν" και
τα στοιχεία ΟΑΕΔ και ΕΛΣΤΑΤ, ισοδυναμεί με αντίστοιχη α αξιοσημείωτα της έρευνας και
το ότι τ 17% πιστεύει ότι ο
Τουριστικές και εποχικές ατομικές επιχειρήσεις χωρίς ταμειακή μηχανή που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με
σύμβαση εργασίας την 1η Αυγούστου 2020 καθς και ατομικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποίουνται στους κλάδους του πολιτισμού , του αθλητισμού , των μεταφορν , των συνεδρίων και
το 2019 έγναν 284.806. Σε επίπεδο θμηνου, φέτος έγναν οι
λίγότερες νέες προσλήψες από το 2013.
κοροναίός δεν υπάρχει .
Το 70% δηλνει ικανοποιημέ .
νο απ' τον τρόπο με τον οποο
Ταμείο Εγγυοδοσίας: Προίκα
780 εκατ. για νέα κεφάλαια
κίνησης
Αλα 780 εκατ. ισφέρα το δημόσιο στην Ελληνική Αναπτυακή Τράπεζα (ΕAT, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως εγγυ
ήσως για τη χορήγηση δανείων κεφλαίου κίνησης σης επ χειρήσεις που πλήποντα από την πανδημία .
Το εν λόγω ποσό θα προστεθεί στο Ταμείο ΕΥγυοδοσία
Covid-19, οι πόροι του οποίου ανέρχονται πλέον στα 2030
δισ. εup. Η κφαλαιακή ενίσχυση Του Ταμείου Εγυοδοσί
ας γίνεται με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης Γ. Τσακίρη, με την οποία τροποποκίται η ιδρυτική πράξητου Ταμείου .
που του χορηγούσε 1,25 δισ. ευρ. Με η νέα απόφαση ορίζε .
ται όπι για ησύσταση του Ταμείου προβλίπεται χρηματοδοΤική συνεισφορά από τ Πρόγραμμα Δημοσίων.
εκθέσεων , καθς και σε άλλους κλάδους που πλήττονται από
την πανδημία και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή μπορούν να
ενταχθούν στην τρίτη φάσης της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Ξεκίνησε χθες , η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
Στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή IIΙ Το πεδίο των δικαιούχων
είναι διευρυμένο και οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν
στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα της περιόδου Ιανουαρίου Αυγούστου 2020.
Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης θα ανέλθει περίπου στα 1,5
δισ. Έτσι , η συνολική απευθείας στήριξη του Κράτους προς τις
επιχειρήσεις , και ιδίως τις μικρές και μικρομεσαίες , μέσω των
τριν κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θα φθάσει τα
3,5 δισ.
αντιμετπισε η κυβέρνηση την
πανδημία .
Σε ,τι αφορά τις οικονομι .
κές επιπτσεις και τους χειρ.
σμούς της κυβέρνησης το 48%
βάζει θετικό πρόσημο εν ακρ .
βς το ίδιο ποσοστό έχι αντίθε .
τη άποψη .
Ο Κυριάκος Μητοοτάκης τυγ
χάνει της θετικής αιολογησης
από το 70% των πολιτν εν σε
ότι αφορά την παρουσία του κ.
Τσίπρα θετιχά αποpαίνεται το
Ανοδικά η. οικοδομή
τον Ιούνιο
Σε 15 ημέρες 5.000 αιτήσεις για
ανορά ηλεκτρικν οχημάτων
Μειθηκε 84.6% ο κύκλος
εργασιν στην εστίαση
Το μέγεθος της Οιχοδομικής Δραστηριότητας,
τον Ιούνιο με βάση τις εκδοθείσες ουκοδομικές
άδειες , ανήλθε σε 1.747 άδειες , που αντιστοχούν σε 361,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.531,0 χλιάδες m3 όγκου , παρουσίασε αυξηση 17% στον αρι
μό των αδειν , 10,2% στην επιφάνεια και 11,4% στον
7ωnoό παραμένει το ενδιααφέρον του κοινού για τη
Δάση -ΚIΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, για την προ- Vροχής καταλύματος και εστίασης , στο β3μηνο
dθηση της ηλεκτροκίνησης. Είναι χαρακτηριστι
κό ότι από τις 24 Αυγούστου που άνοιξε η πλατφόρμα
kinoumeilektrikn.gov.gr έχει υποδεχθεί περί τις 5.000
αιτήσεις για επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού οχήματος
( 1x , ποδηλάτου , δικύκλουτριχύκλου ) , αναφέρει ανα κοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργεια .
ειθηκε 84 ,6% ο χύκλος εργασιν στον τομέα πα2020. Ο Γενικός Δείχτης Κύκλου Εργασιν του Β τρ
μήνου 2020, σε σύκριση με τον αντίστοιχο δείχτη του
' τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 51,6% έναντι αυ .
ξησης 190,9%, που σημειθηκε κατά τη σύριση της
αντίστοιχης περιόδουν του έτους 201 .
όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 .