Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

12

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5530

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΤΟ

ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΨΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ∆.Ε.Θ.

Οδικός χάρτης
για την έξοδο
από την κρίση
n ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ικανοποίηση
σε Ελλάδα
και Κύπρο
ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 3

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 60 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΤΙΚΗ ΣΕ KOΡΩΝΟΪΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΣΤΟΝ «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ»

«Κόκκινος»
συναγερµός

30ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΓΝΠ
287 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ,
52 ΟΙ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ
ΣΕΛ. 4-5

«Άµεση δράση»
για ρευστότητα
30 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πώς θα γίνει
ο αγιασµός

ΦΑΡΜΑΚΗΣ: «ΟΞΥΓΟΝΟ» ΓΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 19-24

ΣΗΜΕΡΑ 12 µ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ

∆ιαδικτυακές κληρώσεις
n ΑΠΟΨΕ (9 µ.µ.) Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΕΚ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ
∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ:

Αναστολή
µεχρι τέλος
του 2020
ΣΕΛ. 2

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Πώς θα γίνει «φρούριο» το λιµάνι
n ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ Ο.Λ.ΠΑ.

ΣΕΛ. 11