Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

25oC, 15:00

31oC, 21:00

22oC - Υγρασία 38%-71% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:18 - Δύση ηλίου: 19:53

€0.80

Ãéá ìéá âïýëá óôï ìÝôùðï

Όταν κοιτάμε στον καθρέφτη μας, δεν βλέπουμε κάποιο μη αναγνωρίσιμο ανθρώπινο
σώμα, αλλά τον εαυτό μας. Σχεδόν όλα τα άλλα είδη ζώων (στην καλύτερη περίπτωση, που τα μάτια τους μπορούν να ξεχωρίσουν κάτι στον καθρέφτη εκτός από μια σκέτη λάμψη) θα δουν απλώς ένα άλλο ζώο. Μάλιστα,
αυτά τα ζώα είναι και τα εξυπνότερα του είδους τους. Αν όμως ζωγραφίσουμε μια κόκκινη βούλα στο μέτωπο ενός χιμπατζή ενώ κοιμάται,
αυτός θα προσπαθήσει να τη σκουπίσει αμέσως μόλις ξαναδεί τον εαυτό του στον καθρέφτη. 3»

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5196

ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Ôçí ÐÝìðôç ç ðñþôç êñïõáæéÝñá
Ôçí ÐÝìðôç 17
Óåðôåìâñßïõ èá îáíáäÝóåé óôï ëéìÜíé ôçò
ÊÝñêõñáò êñïõáæéåñüðëïéï, ãéá ðñþôç öïñÜ
ìåôÜ ôçí ðåñßïäï áðï÷Þò ëüãù êïñùíïúïý
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το πλοίο Mein
Schiff, η ναυαρχίδα της TUI, αναμένεται να ξεκινήσει την Κυριακή
13 Σεπτεμβρίου από το λιμάνι
του Ηρακλείου, με την ελπίδα ότι
η κρουαζιέρα θα κερδίσει το
“στοίχημα” των διακοπών με ασφάλεια ακόμα και σε συνθήκες
πανδημίας. Για να γίνει ακόμα πιο
ελκυστικό το πακέτο, οι πελάτες
θα έχουν το... bonus της συναυλίας της διάσημης ελληνο-γερμανίδας τραγουδίστριας Βίκυ Λέανδρος.
Σελίδα 5»

Áðïññéììáôïöüñï
ãéá âéïáðüâëçôá
óôïí ÄÞìï
Êåíôñ. ÊÝñêõñáò 7»

Ôåìðëüíé: Ðïëßôåò äýï êáôçãïñéþí
óôçí ÐåñéöÝñåéá Éïíßùí ÍÞóùí 7»

ÓÞìåñá ï 8ïò ÊüñÉóóïò áãþíáò äñüìïõ 14»

Äéá÷åßñéóç ôçò
ðáíäçìßáò, fake news
êáé Üëëá äáéìüíéá
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ ΚΑΚΑΒΙΤΣΑ 10»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα