Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τα Μετέωρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑΞ
ΕΤΟΣ ΔΡΥΣΜΙ 1970
ΑΡOΜΟΣ ΦΥΜΟΥ 14.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11 ΣεπτEΒΡΟΥ 2020
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
www.tametcora.gr
ΑΙΣΙΟΔΟΕΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΗΛΟΣΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΗ ΤΥΠΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Τη Δευτέρα το
Πρτο κουδούνι
Ολα όσα πρεπει
να ξέρετεγια:
toάνοιγμα
των σχολείων
"ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ.
Δήμο , προσθέτοντας ότι είναι επίoης
και nολύ δημοκρότης κοι δέχεται τις
ΑΠοκαλύφθηκαν
289.000 αδήλωτα:
τετραγωνικ !
ακινητων/
0 θοδωρής Αλέκος nροέβη στον
onολογισμό του Πρτου έτους δι oίκησης και ανοφέρθηκε στον nροΥρομματισμό έργων και δρόσεων .
Τόνισε ότι χόθηκε χρόνος με τις διο φωνίες μετοξύ των συνεργατν του
(nou aunόρχουν κοι στο καλύτερα
σπίιon ) , αλλό θο καλυφθεί στο unό .
λοnο της Βητείας.Ξεκοθάρισε ότι εί
ναι εκείνος nou κόνει κουμάντο στον
σε ολλαγές στο οχήμα της δημοτικής
Αρχής ηριν σnό τη συμηλήρωση του
δεύτερου έτους (επτέμβριος 2021)
Ποροδέχτηκε ότι ήταν nολιτκό λάθος
του nou δεν στήριξε τη unοψnφιo τητο του Πόνη Παnαμικοήλ για την
ηροεδρίο του ΚΕΝΑΚΑΠ
ΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΟΥΡΟΛΟΟΓΙΚΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΠΕΛΛΟΣ
ΜΟ. PAD, M.S.
ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Αθηνά ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ
Νικόλα0s Δ Κολίσes
| Χευφουργός Ουρολόγος .Ανδρολόγος
ΑΤΕΙΟΧΕΙΟΥΡΓΟΣ .
ΕΝΔΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
noueotyoα m nuφίμο της rpος Του
κνHnο0θά ο nuίο toυς w
Η ΑΤΡΟΣ ΘΑΒΡΙΣΧΕΤΑ ΤΗ Η ΜΑΣ
11& 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡANΤEΒΟΥ
oosonν νo tς ο ο κoύ
Τηλ. 6979221940, 2432077212 .
PANTEBOY
ΝΕΟ ΙAΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΛΑΜΠΑΚΑ
NΕOΙATΡΕΙΟ ΤΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Κατερίνα Απόδιακου
ΕΝΩΣΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΕοε ΤΡΚΑΛΟΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ
Αθονόσιος Χ. Μουσιλης
ΙΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ.ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟ
Ενδοκρινολόγος- Διοθητολόγος
tn 24320237046132442700
00ΟΑΛHΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΟΡΑΣΗ wENΟΥΣ 1Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΓΚΕΚΑ
900 Aμ . 000 μμ
Μαθηματικού
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ